Jumplink

Arbetspensionens belopp och pensionsutdraget

Arbetspension intjänas av arbete. Ju längre du arbetar, desto större är din pension. För arbetstagare intjänas pension av årsinkomsterna och för företagare av FöPL-arbetsinkomsten med intjäningsprocent som är bundna till åldern. Pension tillväxer även för oavlönade förmåner och för arbete som görs vid sidan av pension. Livslängdskoefficienten minskar å sin sida pensionens belopp.

Du får information om ditt pensionsbelopp från pensionstjänsten, där du kan se en förhandsberäkning och granska ditt pensionsutdrag. Som företagare har du tillgång till en FöPL-räknare.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

  • Se en förhandsberäkning av din:
    • ålderspension
    • partiella förtida ålderspension och den ålderspension som beviljas efter den
    • invalidpension och delinvalidpension
    • rehabiliteringspenning
  • Granska ditt pensionsutdrag

FöPL-räknare

Som företagare har du även tillgång till en FöPL-räknare, men hjälp av vilken du kan uppskatta hur FöPL-arbetsinkomstens storlek inverkar på ditt framtida arbetspensionsbelopp, FöPL-avgifterna och olika sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen. Om du behöver en FöPL-försäkring, kan du med räknaren räkna ut försäkringens pris och jämföra hur olika betalningssätt inverkar på försäkringsavgiften. Under samma session kan du fylla i en ny försäkringsansökan.
Bild FöPL-räknare