Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Arbetspensionens belopp och pensionsutdraget

Arbetspension intjänas av arbete. Ju längre du arbetar, desto större är din pension. För arbetstagare intjänas pension av årsinkomsterna och för företagare av FöPL-arbetsinkomsten med intjäningsprocent som är bundna till åldern. Pension tillväxer även för vissa förmåner och för arbete som görs vid sidan av pension. Livslängdskoefficienten minskar å sin sida pensionens belopp.

Du får information om ditt pensionsbelopp från Elos webbtjänst, där du kan se en förhandsberäkning och granska ditt pensionsutdrag. Som företagare har du tillgång till en FöPL-räknare.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I webbtjänsten kan du bl.a.:

  • Se en förhandsberäkning av din:
    • ålderspension
    • partiella förtida ålderspension och den ålderspension som beviljas efter den
    • invalidpension och delinvalidpension
    • rehabiliteringspenning
  • Granska ditt pensionsutdrag.

FöPL-räknare

Som företagare har du även tillgång till en FöPL-räknare, men hjälp av vilken du kan uppskatta hur FöPL-arbetsinkomstens storlek inverkar på ditt framtida arbetspensionsbelopp, FöPL-avgifterna och olika sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen. Om du behöver en FöPL-försäkring, kan du med räknaren räkna ut försäkringens pris och jämföra hur olika betalningssätt inverkar på försäkringsavgiften. Under samma session kan du fylla i en ny försäkringsansökan.
General / Default image alt attribute