Jumplink

ArPL-försäkring

ArPL-försäkringen är en lagstadgad, dvs. obligatorisk försäkring, som tryggar dina anställdas pension. Som arbetsgivare ska du teckna en ArPL-försäkring om den anställdas inkomster är minst 61,37 euro i månaden och den anställda åldersmässigt omfattas av försäkringsskyldigheten. Försäkringen ska tecknas senast i samband med den första löneutbetalningen.

Läs mer om ArPL-försäkringen

Anmälan av löner

Anmäl utbetalda löner och övriga förvärvsinkomster för de anställda till inkomstregistret i allmänhet inom fem dagar från löneutbetalningen.

Gör anmälan efter varje löneutbetalning. Elo räknar ut ArPL-försäkringsavgiften och den pension de anställda tjänar in utifrån anmälningarna. 

Läs mer om anmälan av löner 

 
General / Default image alt attribute

Led arbetsförmågan strategiskt, planera utvecklingsåtgärder och förutse risker

God arbetshälsoledning leder till god arbetshälsa. Genom arbetshälsoledning säkerställer du att dina arbetstagare kan lyckas i sitt arbete och att ditt företag kan uppnå sina mål. Elos arbetshälsotjänster och experter stöder ditt företags utvecklings- och planeringsarbete. Vi söker lösningar för att bevara och främja din arbetstagares arbetsförmåga med hjälp av yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

Läs mer om ledning av arbetsförmågan

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

På den här sidan sammanställer vi fakta som Elos kunder kan ha nytta av i det aktuella läget. Sidan uppdateras enligt behov.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–17.