Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

En arbetstagare går i pension

Det lönar sig att föra en öppen diskussion på arbetsplatsen om att en arbetstagare ska gå i pension. På så sätt undviker man att en nyckelperson överraskande pensionerar sig. Arbetstagaren ansöker alltid själv om pension, men det finns även uppgifter som arbetsgivaren ska sköta i samband med att en arbetstagare går i pension.

I handledningen för arbetsgivare hittar du information om de åtgärder som det är bra för alla arbetsgivare att känna till då en arbetstagare går i ålderspension. Ta i bruk handledningen >

 

Det första skedet när man ansöker om pension

Nummer 1

Arbetstagaren reder ut beloppet av sin framtida pension och ansöker om pension.
Ärendena kan enkelt skötas i Elos pensionstjänst. Tipsa din arbetstagare om tjänsten.

 

Nummer 2

Arbetsgivare ska anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret
Arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna direkt till inkomstregistret, även för arbetstagare som går i pension. Då en arbetstagare ämnar gå i ålderspension, ska arbetsgivaren utöver löneuppgifterna även meddela datumet när anställningen slutar till inkomstregistret. Om det efter att anställningen slutat betalas en s.k. slutlön, ska anställningens sista dag anmälas samtidigt med slutlönen. Om du anmäler löner flera gånger under den månad när arbetstagarens pension börjar, ska du anteckna anställningens slutdatum i varje anmälan. Observera att anställningens slutdatum är en frivillig uppgift i inkomstregistret, men för att kunna bevilja ålderspension behöver vi veta när anställningen har slutat.

Nummer 3

Elo utfärdar ett pensionsbeslut. 
Pensionsbeslutet skickas endast till din arbetstagare. Efter att arbetstagaren fått ett beslut ska han eller hon lämna in ett skattekort för pension till Elo.

Observera även följande:

General / Default image alt attribute

Blanketter för ansökan om pension eller förmån:

Inlämnande av arbetsgivarens beskrivning till Elo

Skicka arbetsgivarens beskrivning med skyddad e-post till elakeasiakirjat@elo.fi. Blanketten kan också inlämnas som bilaga till den ansökan som arbetstagaren fyller i.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–17.