Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Yrkesinriktad rehabilitering

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att upprätthålla och förbättra arbetstagarens arbetsförmåga. Syftet är således att göra det möjligt för arbetstagaren att fortsätta i arbetslivet trots sjukdom.

Utgångspunkten är alltid en risk för arbetsoförmåga på grund av sjukdom, lyte eller skada och att arbetstagaren sannolikt skulle bli arbetsoförmögen utan ändamålsenliga rehabiliteringsåtgärder.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren gynnas av att stöda arbetstagarens arbetsförmåga i rätt tid.

General / Default image alt attribute

Yrkesinriktad rehabilitering lönar sig

Arbetsgivare

Ekonomiska inbesparingar

• Rehabilitering är förmånligare än invalidpension.

• Minskad sjukfrånvaro.

• Lägre personalomsättning.

• Mindre tryck på att höja arbetspensionsavgifterna.


Kompetent personal

• Erfarna arbetstagare hålls kvar i företaget.

• Arbetstagare med förnyad yrkesskicklighet.

• Rehabiliteringsplan som utgår från företagets behov.


Positiv företagsimage

• Goda rekryteringsmöjligheter.

Arbetstagare

Arbetslivet kan fortsätta

• Innehåll och mening i livet.
• Lönen är i regel större än pension.
• Ålderspensionstillväxten är större då man arbetar.

Personlig utveckling

• Kompetensen fördjupas och breddas.
• Arbetsmarknadsdugligheten förbättras.

Livskvaliteten förbättras

• Funktionsförmågan förbättras.

Med rehabilitering kan man stöda:

 • Återgången till arbetet efter en lång sjukledighet.
 • Övergången till andra arbetsuppgifter som är mer lämpliga med tanke på hälsotillståndet.
 • Byte av yrke till ett mer lämpligare arbete med tanke på hälsotillståndet.
General / Default image alt attribute

Yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder

General / Default image alt attribute

Arbetsgivarens uppgifter

Om din arbetstagares arbetsförmåga har försvagats:

 • Ta upp ärendet med arbetstagaren.
 • Ordna en förhandling om arbetshälsan mellan arbetstagaren, företagshälsovården och vid behov även en representant för personaladministrationen.
 • Uppmana din arbetstagare att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering. Ansökan ska bifogas ett B-läkarutlåtande.
 • Uppmana din arbetstagare att foga protokollet från förhandlingarna om arbetshälsan till rehabiliteringsansökan.
 • Foga en beskrivning över rehabiliteringsklientens arbetsuppgifter till rehabiliteringsansökan.
 • Följ upp hur rehabiliteringen lyckas.
 • Om företaget betalar lön till arbetstagaren under rehabiliteringen, ska det meddela ett kontonummer till Elo så att rehabiliteringspenningen kan betalas till arbetsgivaren.
 • Meddela Elo om ändringar som sker under rehabiliteringen, t.ex. om mer en två veckor långa sjukledigheter eller semestrar (i allmänhet kan en arbetsprövning på 6 mån. innehålla en veckas semester).