Jumplink

ArPL-försäkringsavgifter och intyg

Som arbetsgivare sköter du dina arbetstagares pensionssäkerhet genom att betala ArPL-avgifter till ett pensionsbolag. ArPL-avgiften fastställs på samma sätt i alla pensionsförsäkringsbolag enligt de grunder som fastställts av social- och hälsoministeriet. ArPL-avgiften är en viss procent av arbetstagarens bruttoinkomster.

ArPL-avgiften år 2022

År 2022 är ArPL-grundavgiften 25,85 % av ArPL-lönerna. ArPL-avgiften uträknas utifrån de löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret. Pensionsbolaget uppbär hela avgiften av arbetsgivaren, som för egen del innehåller arbetstagarnas avgiftsandel av deras löner.

Arbetsgivarens avgiftsandel år 2022 är:

  • 7,15 % för personer under 53 år
  • 8,65 % för 53–62-åriga personer
  • 7,15 % för personer som har fyllt 63 år.

Som avtalsarbetsgivare minskar din ArPL-avgift av Elos kundåterbäring som uträknas en gång om året. Om lönesumman i ditt företag överskred 2 169 000 euro år 2020 är du en stor arbetsgivare år 2022.

Avgiften för en tillfällig arbetsgivare är alltid direkt lika stor som ArPL-grundavgiften, det vill säga 25,85 % år 2022. 

Läs mer om tillfälliga arbetsgivare >

Läs mer om socialförsäkringsavgifterna 2022 >

ArPL-avgiftens förfallodag och ränta på försäkringsavgiften

General / Default image alt attribute
När du gör löneanmälan till inkomstregistret i tid är förfallodagen för ArPL-fakturan den sista dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Försäkringsavgiftsränta räknas på fakturor som förfaller senare. Försäkringsavgiftsräntan är 2,0 % från och med 1.1.2022.

Behöver du mer tid för att betala din faktura?

Du kan få en månads betalningstid med försäkringsavgiftsräntan på din ArPL-faktura om du har gjort anmälan till inkomstregistret inom den normala tidtabellen. Dröjsmålsränta uppbärs för längre betalningstider. Om du behöver betalningstid för din faktura kan du enkelt ansöka om det i Elos webbtjänst eller genom att ringa vår kundtjänst.

Betalningssätt för ArPL-avgiften

Du kan betala ArPL-försäkringsavgifterna på två sätt:

1. Faktura en gång i månaden
Du får en faktura en gång i månaden för alla anmälningar som har gjorts för en lönebetalningsmånad. Även om du skulle betala löner till exempel tre gånger i månaden, kommer uppgifterna om alla tre löneutbetalning att samlas på en faktura.

2. Separat faktura för varje löneanmälan
Du får en separat faktura för varje löneanmälan. Då får du ett antal fakturor som motsvarar antalet löneanmälningar.

Standardbetalningssättet är automatiskt en faktura en gång i månaden, men du kan ändra betalningssättet i Elos webbtjänst.

Behöver du ett ArPL-intyg?

Med ett ArPL-intyg kan du bevisa att du har en gällande försäkring och att försäkringsavgifterna har betalats. Du kan skriva ut ett intyg i Elos webbank. Intyget kan begäras t.ex. i samband med en offert för att bevisa att arbetsgivaren har tecknat en ArPL-försäkring för sin arbetstagare.

Ta e-fakturor i bruk

Vi rekommenderar att du tar e-fakturor i bruk, så går det enkelt och snabbt att sköta försäkringsavgifterna.

Du kan få fakturorna i elektronisk form till:

  • företagets fakturahanteringssystem eller nätbank
  • en e-postadress som du har angett eller
  • Postis OmaPosti-tjänst.

Dessutom kan personkunder får en e-faktura till sin egen nätbank.

Läs mer om hur du tar e-fakturor i bruk >

Betalningssätt och fakturering i Palkka.fi-tjänsten

Palkka.fi är Skatteförvaltningens avgiftsfria löneberäkningsprogram som är särskilt riktat till små arbetsgivare. När du använder tjänsten skickar Palkka.fi löneuppgifterna direkt till inkomstregistret och du behöver inte göra någon separat anmälan till inkomstregistret.

Avvikande betalnings- och faktureringssätt

Arbetsgivarföretag

Faktureringsuppgifterna för ArPL-avgiften finns i Palkka.fi. Då skickar Elo ingen faktura, utan du hittar fakturauppgifterna på fliken Betalningar i tjänsten. Arbetsgivarföretag kan i tjänsten även välja att ArPL-avgiften ska faktureras av arbetspensionsbolaget. Då skickar Elo dig en faktura enligt de betalnings- och faktureringssätt som gäller för din försäkring. Du kan välja betalningssätt i Palkka.fi under Arbetsgivaruppgifter > Försäkringsrelaterade uppgifter.

Arbetsgivarhushåll

Faktureringsuppgifterna för ArPL-avgifter finns alltid på fliken Betalningar i Palkka.fi och det går inte att välja att pensionsbolaget ska skicka fakturan som betalningssätt.