Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

ArPL-försäkringsavgifter och intyg

Som arbetsgivare sköter du dina arbetstagares pensionssäkerhet genom att betala ArPL-avgifter till ett pensionsbolag. ArPL-avgiften fastställs på samma sätt i alla pensionsförsäkringsbolag enligt de grunder som fastställts av social- och hälsoministeriet. ArPL-avgiften är en viss procent av arbetstagarens bruttoinkomster.

ArPL-avgiften år 2024

År 2023 är ArPL-grundavgiften för en avtalsarbetsgivare 25,12 % av ArPL-lönerna. Från den 1.1.2023 tilläggs Elos grundomkostnadsavgift till ArPL-grundavgiften. Eventuell kundåterbäring och Elos rabatter inverkar nedsättande på avgiften. ArPL-avgiften uträknas utifrån de löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret. Pensionsbolaget uppbär hela avgiften av arbetsgivaren, som för egen del innehåller arbetstagarnas avgiftsandel av deras löner.

Arbetstagarens avgiftsandel år 2024 är:

  • 7,15 % för personer under 53 år
  • 8,65 % för 53–62-åriga personer
  • 7,15 % för personer som har fyllt 63 år.

Om lönesumman i ditt företag överskred 2 251 500 euro år 2022 är du en stor arbetsgivare år 2024.

Avgiften för en tillfällig arbetsgivare är 26,12 %.

Socialförsäkringsavgifter 2024 (pdf) 

Behöver du en uppskattning av ArPL-avgifterna?

Uppskattningen av ArPL-avgiften visar en uppskattning av ArPL-avgiften för hela innevarande år, en uppskattning av ArPL-avgiftsprocent och arbetstagarnas andel av avgiften samt en uppskattning av Elos kundåterbäring och Elos grundomkostnadsavgift med eventuella rabatter.

Nästa års uppskattning av ArPL-avgiften finns alltid tillgänglig i slutet av innevarande år.

Logga in i webbtjänsten och kolla uppskattningen av avgiften >

Behöver du mer tid för att betala din faktura?

Du kan få en månads betalningstid med försäkringsavgiftsräntan på din ArPL-faktura om du har gjort anmälan till inkomstregistret inom den normala tidtabellen. Dröjsmålsränta uppbärs för längre betalningstider. Om du behöver betalningstid för din faktura kan du enkelt ansöka om det i Elos webbtjänst eller genom att ringa vår kundtjänst. Det lönar sig att ansöka om betalningstid i god tid, eftersom vi tar ut 10 euro för att skicka en ArPL-påminnelsefaktura. 

Betalningssätt för ArPL-avgiften

Du kan betala ArPL-försäkringsavgifterna på två sätt:

1. Faktura en gång i månaden
Du får en faktura en gång i månaden för alla anmälningar som har gjorts för en lönebetalningsmånad. Även om du skulle betala löner till exempel tre gånger i månaden, kommer uppgifterna om alla tre löneutbetalning att samlas på en faktura.

2. Separat faktura för varje löneanmälan
Du får en separat faktura för varje löneanmälan. Då får du ett antal fakturor som motsvarar antalet löneanmälningar.

Standardbetalningssättet är automatiskt en faktura en gång i månaden, men du kan ändra betalningssättet i Elos webbtjänst.

ArPL-avgiftens förfallodag och ränta på försäkringsavgiften

General / Default image alt attribute
När du gör löneanmälan till inkomstregistret i tid är förfallodagen för ArPL-fakturan den sista dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Försäkringsavgiftsränta räknas på fakturor som förfaller senare. Försäkringsavgiftsräntan är 1.7-31.12.2023 3,85 % och 1.1-30.6.2024 4,10 %.

Behöver du ett ArPL-intyg?

Med ett ArPL-intyg kan du bevisa att du har en gällande försäkring och att försäkringsavgifterna har betalats. Du kan skriva ut ett intyg i Elos webbank. Intyget kan begäras t.ex. i samband med en offert för att bevisa att arbetsgivaren har tecknat en ArPL-försäkring för sin arbetstagare.

Ta e-fakturor i bruk

Vi rekommenderar att du tar e-fakturor i bruk, så går det enkelt och snabbt att sköta försäkringsavgifterna.

Du kan få fakturorna i elektronisk form till:

  • företagets fakturahanteringssystem eller nätbank
  • en e-postadress som du har angett eller
  • Postis OmaPosti-tjänst.

Dessutom kan personkunder får en e-faktura till sin egen nätbank.

Läs mer om hur du tar e-fakturor i bruk >

Betalningssätt och fakturering i Palkka.fi-tjänsten

Palkka.fi är Skatteförvaltningens avgiftsfria löneberäkningsprogram som är särskilt riktat till små arbetsgivare. När du använder tjänsten skickar Palkka.fi löneuppgifterna direkt till inkomstregistret och du behöver inte göra någon separat anmälan till inkomstregistret.

Använder du Palkka.fi för löneberäkning?

Kontrollera leveranssättet för din ArPL-faktura under rubriken Arbetsgivaruppgifter / Försäkringsuppgifter i Palkka.fi.   

  • Om du har valt att ta emot arbetspensionsförsäkringsräkningar direkt från pensionsbolaget, skickar Elo dig en faktura.
  • Om du har valt att TyEL-betalningarna ska bildas i Palkka.fi -tjänsten, hittar du betalningarna i avsnittet Betalningar i tjänsten. Elo skickar dig dock en faktura för de löneanmälningar som gjorts före 15.1.2024.

Under år 2023 fanns det en tillfällig förändring i tjänsten, vilket innebar att räkningar endast kunde erhållas från Elo.