Jumplink

ArPL-avgifter och intyg

ArPL-avgiften beräknas utifrån de löner du betalar

Som arbetsgivare sköter du dina arbetstagares pensionsskydd genom att betala ArPL-avgifter till pensionsbolaget. Avgiftens storlek fastställs alltid utifrån de grunder som social- och hälsovårdsministeriet årligen fastställer och utgör en viss procent av arbetstagarens bruttoinkomster.

ArPL-grundavgiften år 2022 är 25,85 %.

Avgiftsprocenten innehåller även arbetstagarens andel av avgiften, vilken du innehåller i samband med lönebetalningen.

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften varierar enligt arbetstagarens ålder:

  • 7,15 % av inkomsterna för dem som är 17–52 år
  • 8,65 % av inkomsterna för dem som är 53-62 år
  • 7,15 % av inkomsterna för dem som fyllt 63 år

Avtalsarbetsgivares avgift är också beroende av bl.a. Elos kundåterbäring och omkostnadsrabatten.

För tillfälliga arbetsgivare uppgår den slutliga ArPL-avgiften år 2022 är 25,85 %.

Läs närmare om tillfälliga arbetsgivare >

Behöver du ett ArPL-intyg?

Med ett ArPL-intyg kan du bevisa att du har en gällande försäkring och att försäkringsavgifterna har betalats. Du kan skriva ut ett intyg i Elos webbank. Intyget kan begäras t.ex. i samband med en offert för att bevisa att arbetsgivaren har tecknat en ArPL-försäkring för sin arbetstagare.

Betalningssätt

Det finns två olika sätt att betala ArPL-avgifterna på:

1. Faktura en gång per månad

Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften varje månad. Om du exempelvis betalar lön två gånger per månad, får du endast en faktura på dem. Det här är det främsta betalningssättet för alla.

2. Faktura för varje enskild anmälning

Om du så önskar, kan du få en skild faktura för varje anmälan på alla de enskilda lönebetalningsdagarna. Fakturan bildas då anmälan kommit in till Elo.

Du kan smidigt ändra betalningssättet i Elos webbtjänst.

 

Använder du tjänsten Palkka.fi för löneräkning?

Företagskunder

När du använder tjänsten Palkka.fi för ditt företags löneräkning kan du som betalningssätt för ArPL-försäkringsavgiften välja följande.

  • Arbetspensionsbolaget skickar fakturan. Du får en faktura från Elo i enlighet med det betalningssätt som gäller för försäkringen. Du kan välja betalningssätt i Palkka.fi under Arbetsgivare > Försäkringsuppgifter.
  • ArPL-avgiften skapas i Palkka.fi och Elo skickar ingen faktura, utan avgiften syns på fliken Avgifter i tjänsten.

Hushållskunder

När du använder tjänsten Palkka.fi för löneräkning kan du inte välja betalningssätt för ArPL-försäkringsavgifter, utan avgifterna skapas på fliken Avgifter i tjänsten.

Övergå till elektroniska fakturor

Vi rekommenderar övergång till elektroniska fakturor så att ArPL-avgifterna kan skötas enkelt.

Då du tar i bruk elektroniska fakturor, får du fakturorna behändigt direkt till ditt företags fakturahanteringssystem eller till webbanken. Elo skickar elektroniska fakturor enligt Finvoice-standarden och vår operatör är OpusCapita.

Du kan enkelt ta i bruk nätfakturor för företaget under Kunduppgifter i Elos webbtjänst. Om du inte använder Elos webbtjänst, kan du anmäla uppgifterna för mottagning av e-faktura på en blankett

Om du vill ha fakturorna som e-fakturor direkt till din personliga webbank, ingå ett e-fakturaavtal med din bank.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–17.