Jumplink
Meny
Sökning
Språk
EN
FI
EN
FI

Logga in på webbtjänsterna | Försäkringsärenden: ArPL- och FöPL-ärenden

Du kan  logga in till tjänsten med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

I tjänsten kan du bl.a.:

  • kontrollera de ArPL- inkomstuppgifter som kommit från inkomstregistret
  • skriva ut arbetstagarspecifikationen för fakturan
  • kontrollera försäkringens betalningssituation
  • begära betalningstid för fakturan
  • ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • skriva ut intyg
  • avsluta försäkringen
  • följa rehabiliterings- och invalidpensionsfallen i företaget och se hur de påverkar avgiftsklassen
  • uppdatera kunduppgifter, t.ex. anmäla kontonummer.