Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Information om ArPL-försäkringen

 

ArPL-försäkring är lagstadgad arbetspensionsförsäkring för anställda

ArPL är en förkortning av lag om pension för arbetstagare. ArPL-försäkringen ger trygghet i ålderdomen, vid arbetsoförmåga och vid familjeförsörjarens död samt möjliggör yrkesinriktad rehabilitering. Därför är försäkringen lagstadgad, dvs. obligatorisk, för anställda i en viss ålder som har en lön på minst 68,57 euro i månaden år 2024.

Ditt ansvar som arbetsgivare är att se till de anställdas pensionsskydd genom att teckna en ArPL-försäkring och anmäla de anställdas inkomster till inkomstregistret. Dessa skyldigheter gäller såväl företag som sammanslutningar och hushåll oberoende av om de är arbetsgivare med avtal eller tillfälliga arbetsgivare.

Teckna en ArPL-försäkring så fort som möjligt efter att du anställt din första arbetstagare. Du behöver försäkringen i samband med den första lönebetalningen, då inkomsterna skall anmälas till inkomstregistret. 

Vad kostar det att anställa en arbetstagare?

Elos löneräknare hjälper dig att uppskatta de totala kostnaderna för att anställa en arbetstagare. Räknaren anger beloppet på ArPL-avgiften och andra lönebikostnader utifrån de inmatade uppgifterna om den anställdas lön och ålder. Du kan använda räknaren både när du överväger att anställa din första arbetstagare och när du vill veta vilka verkningar en lönehöjning till en tidigare anställd har.

Arbetsgivarens övriga lagstadgade försäkringar

Utöver ArPL-försäkringen behöver du som arbetsgivare ha följande lagstadgade försäkringar för de anställda:

  • en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
  • en grupplivförsäkring
  • arbetslöshetsförsäkring

Utöver avgifterna för de ovannämnda försäkringarna betalar du som arbetsgivare arbetstagarens sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningen.

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och grupplivförsäkringen kan du teckna via våra försäkringspartner:

En arbetslöshetsförsäkring får du från Sysselsättningsfonden.

ArPL-försäkringen ger den anställda pensionsskydd

Med en ArPL-försäkring ger du din anställda ett omfattande pensionsskydd. Arbetspensionsförsäkringen omfattar följande pensionsskydd:

Ålderspension – trygghet för den anställda som går i pension efter att ha uppnått den lägsta pensionsåldern. En anställd som uppnått minst sin lägsta pensionsålder och vars anställning har upphört kan få ålderspension. 

Partiell förtida ålderspension – Den anställda kan arbeta mindre eller sluta arbeta helt med hjälp av partiell förtida ålderspension. Den partiella förtida ålderspensionen är inte kopplad vare sig till arbete eller till att sluta arbeta och inte heller till inkomsterna. Den kan beviljas personer som fyllt 61 år som inte har någon annan egen pension.

Invalidpension – Full invalidpension börjar i princip efter att den anställda har fått sjukdagpenning från FPA, dvs. cirka ett år efter att arbetsoförmågan började. 

Delinvalidpension – Din anställda får på ansökan ett förhandsbeslut om delinvalidpension och kan avgå med pension när inkomsterna har sjunkit till 60 procent av den tidigare stabiliserade inkomsten.

Arbetslivspension – Arbetslivspensionen är avsedd för personer som fyllt 63 år, som har nedsatt arbetsförmåga och som har utfört tungt arbete hela sitt arbetsliv, dvs. minst 38 år.

Familjepension - Vid en anställds dödsfall tryggar familjepensionen den efterlevande makens/makans och de barnens under 20 år försörjning.

ArPL-försäkringen möjliggör även yrkesinriktad rehabilitering om en anställds arbetsförmåga har försämrats betydligt. Yrkesinriktad rehabilitering syftar till att upprätthålla och förbättra den anställdas arbetsförmåga och möjliggöra att den anställda stannar kvar i arbetslivet.
 
General / Default image alt attribute

En arbetstagare går i pension

Då din arbetstagare går i ålderspension, ska du avtala med henne eller honom om tidpunkten för när anställningen avslutas och när pensionen börjar.