Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension är ett flexibelt pensionsslag som ger äldre personer en möjlighet till tilläggsinkomster eller att lätta sin arbetsbörda.

Indexförhöjningen av arbetspensionerna fr.o.m. 1.1.2024

Arbetspensionsindexet höjer pensionernas belopp med 5,7 procent från och med 1.1.2024. Man får indexhöjningen om pensionen har börjat senast 1.12.2023. Indexjusteringen görs automatiskt i januari. Det behövs ingen särskild ansökan om indexförhöjning, utan Elo gör indexjusteringen utan ansökan. Man kan inte ansöka om partiell ålderspension retroaktivt. 

Partiell ålderspension i ett nötskal

1. Åldersgräns: tidigast vid 61 års ålder.
2. Belopp: 25 eller 50 % av den intjänade pensionen.
3. Ansökan: cirka två veckor innan pensionen börjar.

Partiell ålderspension förutsätter dessutom att du inte får annan egen intjänad arbetspension.

Sköt dina pensionsärenden på nätet

I webbtjänsten kan du bland annat
  • Se en förhandsberäkning av din partiella ålderspension och den ålderspension som beviljas efter den.
  • Ansöka om partiell ålderspension.
  • Välja den papperslösa tjänsten eller kontrollera dina handlingar elektroniskt.
  • Som pensionstagare skriva ut ett pensionsintyg, höja dina skatteprocent och meddela om ändringar som inverkar på pensionsutbetalningen.

En del av den intjänade pensionen i förskott

Om du så önskar kan du ta ut en del av din intjänade pension redan vid fyllda 61 år eller när som helst efter det före din högsta pensionsålder. Den nedre åldersgränsen för partiell ålderspension stiger till 62 år 2025 och därifrån stegvis uppåt.

Du kan ta ut antingen 25 eller 50 procent av den pension som intjänats fram till slutet av året innan. Om du tar ut en partiell ålderspension på 25 procent, kan du senare ta ut ytterligare 25 procent av din intjänade pension. En ändring åt andra hållet kan inte göras.

Partiell ålderspension minskar alltid din slutliga ålderspension jämfört med om du skulle arbeta fullt ut ända till din ålderspension. Innan du ansöker om partiell ålderspension lönar det sig att göra en förhandsberäkning i webbtjänsten om beloppet av den partiella ålderspensionen samt om den ålderspension som beviljas efter partiell ålderspension.

Du kan kontrollera med skattemyndigheterna hur partiell ålderspension och inkomsterna beskattas.

Arbete vid sidan av partiell ålderspension

Partiell ålderspension är inte bunden till arbetet. Du kan arbeta vid sidan av pensionen på samma sätt som tidigare eller minska ditt arbete om du kommer överens om det med din arbetsgivare. Du har även rätt till pensionen fastän du inte skulle arbeta alls. Arbetspensionsbolaget följer varken upp den lön som du intjänar eller den mängd arbete du utför, och de inverkar inte på beloppet av din partiella ålderspension.

Om du insjuknar eller blir arbetslös under tiden med partiell ålderspension, fortsätter utbetalningen av partiell ålderspension även då. Partiell ålderspension inverkar inte på grunddagpenningens, den inkomstrelaterade dagpenningens eller sjukdagpenningens belopp. Partiell ålderspension kan emellertid inverka på arbetsmarknadsstödet. Närmare information om arbetsmarknadsstöd och andra FPA:s förmåner får du från FPA.

Om du är förtagare och din företagsverksamhet fortsätter under tid med partiell ålderspension, ska din FöPL-försäkring vara i kraft. Arbetsinkomsten fastställer du enligt din arbetsinsats på samma sätt som hittills. Även en arbetstagares anställning ska försäkras vid sidan av partiell ålderspension.

För arbete eller FöPL-arbetsinkomst vid sidan av partiell ålderspension intjänas ytterligare 1,7 procent i ålderspension om året fram till slutet av 62 års ålder och 1,5 procent om året fr.o.m. 63 års ålder.

Partiell ålderspension före den lägsta pensionsåldern

I den pensionsdel som du tar ut görs en förtidsminskning med 0,4 procent för varje månad som infaller före din lägsta ålder för ålderspension. Minskningen inverkar också bestående på din slutliga ålderspension. Om du arbetar vid sidan av partiell ålderspension, tjänar du in ytterligare pension för arbetet.

Du kan gå i slutlig ålderspension efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension. Din ålderspension utgörs då av partiell ålderspension som innehåller förtidsminskning samt av resten av din intjänade pension.

Partiell ålderspension efter den lägsta pensionsåldern

Om du tar ut partiell ålderspension först efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension, görs det ingen förtidsminskning i den pensionsdel som du lyfter. Du får då en uppskovsförhöjning som är 0,4 procent för varje uppskjuten månad som överstiger din lägsta ålder för ålderspension. Då du i sinom tid går i egentlig ålderspension efter den partiella ålderspensionen, innehåller pensionsbeloppet uppskovsförhöjningen på den pensionsdel som du lyft.