Jumplink

Arbetspensionens belopp

Arbetspension intjänas av arbete. Ju längre du arbetar, desto större är din pension. Dessutom belönas arbete efter den lägsta åldern för ålderspension med en uppskovsförhöjning.

Pension intjänas också för arbete vid sidan av pensionen, för arbete utomlands samt för olika oavlönade perioder, såsom för tid med sjukdagpenning. Livslängdskoefficienten minskar däremot pensionernas belopp. Du får en uppskattning av ditt pensionsbelopp i Elos webbtjänst.

Faktorer som inverkar på pensionsbeloppet

General / Default image alt attribute

Pensionsbeloppet i olika levnadssituationer

General / Default image alt attribute

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−17.