Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Ålderspension

Du kan gå i ålderspension tidigast när du uppnått din lägsta pensionsålder. Varje åldersklass har en egen pensionsålder, som fastställs enligt födelseåret.


Lägsta åldern för ålderspension:

Födelseår                             Pensionsålder

Född 1954 och tidigare        63 år
1955                                     63 år 3 mån.
1956                                     63 år 6 mån.
1957                                     63 år 9 mån.
1958                                     64 år
1959                                     64 år 3 mån.
1960                                     64 år 6 mån.
1961                                     64 år 9 mån.
1962–1964                           65 år

General / Default image alt attribute

Broschyres och blanketter

Sköt dina pensionsärenden på nätet

General / Default image alt attribute

I webbtjänsten kan du bl.a.

  • Se en förhandsberäkning av din pension.
  • Granska ditt pensionsutdrag.
  • Ansöka om ålderspension.
  • Välja den pappersfria tjänsten eller kontrollera ditt dokument i den elektroniska webbtjänsten för privatkunder.
  • Som pensionstagare skriva ut ett pensionsintyg, anmäla om ändringar som inverkar på pensionsutbetalningen och beställa ett nytt pensionskort.

Logga in i webbtjänsten

Ålderspensionen börjar

Din ålderspension kan börja från ingången av den månad som följer efter att du uppnått din lägsta pensionsålder. Det lönar sig att ansöka om pension cirka två veckor innan pensionen är avsedd att börja.

Ålderspension förutsätter att din anställning upphör innan ålderspension börjar. Meddela din arbetsgivare i god tid om att du avser att gå i pension och säg upp din anställning med iakttagande av normal uppsägningstid. Om du går i ålderspension först i din högsta pensionsålder, krävs det inte att anställningen upphör för att du ska få ålderspension.

Företagarverksamhet behöver inte upphöra när ålderspensionen börjar. Företagare kan obegränsat fortsätta sin företagarverksamhet vid sidan av ålderspension utan att ha en FöPL-försäkring och utan att betala FöPL-avgifter. Företagare kan också ta en frivillig FöPL-försäkring vid sidan av pensionen, vilket innebär att företagaren tjänar in ytterligare pension för arbetet. 

Ju längre du arbetar, desto större pension intjänar du. Pension tillväxer ända fram till den högsta pensionsåldern som är:

  • 68 år för dem som är födda 1957 och tidigare
  • 69 år för dem som är födda 1958–1961
  • 70 år för dem som är födda 1962 och senare.

Ålderspension i olika levnadssituationer

General / Default image alt attribute