Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Anställningar som ska försäkras

När behöver du en ArPL-försäkring?

Som arbetsgivare ska du se till dina anställdas pensionsskydd genom att teckna en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL). Teckna ArPL-försäkringen genast när du har anställt en arbetstagare. Du behöver ha försäkringen senast i samband med den första löneutbetalningen då du ska anmäla den anställdas inkomster till inkomstregistret.

Du behöver en ArPL-försäkring när den anställda
 • arbetar i ett anställningsförhållande,
 • är minst 17 år gammal och
 • tjänar 2024 minst 68,57 euro i månaden.
Den övre åldersgränsen för försäkring beror på den anställdas ålder:
 • för personer födda 1957 eller tidigare 68 år
 • för personer födda 1958–1961 69 år
 • för personer födda 1962 eller senare 70 år.

Också arbete vid sidan av pensionen ska försäkras om den anställda inte har uppnått den övre gränsen för försäkring.

Är du en avtalsarbetsgivare eller en tillfällig arbetsgivare?

Du kan ordna pensionsskyddet för dina arbetstagare på två alternativa sätt beroende på din situation.

Du är en arbetsgivare med försäkringsavtal då

 • du har minst en fast anställd arbetstagare,
 • du betalar löner regelbundet eller
 • den uppskattade sammanräknade lönesumman till arbetstagarna under ett halvt år (6 mån.) är minst 9 822 euro 2024.

Ta i så fall en ArPL-försäkring. Även ett anställande hushåll ska ingå ett försäkringsavtal, om det inte uppfyller nedan nämnda förutsättningar som tillfällig arbetsgivare.  Som avtalsarbetsgivare anmäler du även tillfälliga anställningar till ArPL-avtalsförsäkringen, eftersom du inte samtidigt kan vara både avtalsarbetsgivare och tillfällig arbetsgivare.

Du är en tillfällig arbetsgivare då

 • du avlönar en arbetstagare som en engångsföreteelse eller sporadiskt,
 • den sammanräknade lönesumman till de tillfälliga arbetstagarna under ett halvt år (6 mån.) är mindre än 9 822 euro 2024 och
 • du eller ditt företag inte har någon gällande ArPL-avtalsförsäkring.

Som tillfällig arbetsgivare behöver du ingen ArPL-försäkring, utan du kan sköta försäkringen genom att anmäla inkomsterna till inkomstregistret och betala ArPL-avgiften. Ett företag, ett samfund eller ett hushåll kan vara tillfällig arbetsgivare förutsatt att de ovan nämnda förutsättningarna uppfylls.  

Läs mer om arbetsgivarens anmälningar

Ett förtroendeuppdrag kan försäkras med en frivillig ArPL-försäkring

Förtroendeuppdrag omfattas inte lagstadgat av ArPL, men som arbetsgivare kan du teckna en frivillig ArPL-försäkring för personer i förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag är till exempel

 • förtroendeuppdrag i arbetsmarknadsorganisationer och ideella föreningar
 • medlemskap i förvaltningsråd, delegationer och direktioner.

Behöver du hjälp med att ordna FöPL- eller ArPL-försäkringen?

General / Default image alt attribute

När ska man teckna en försäkring och vad behöver man veta om det?  Låt oss hjälpa dig! Lämna dina kontaktuppgifter och berätta när det passar dig bäst, så kontaktar vi dig. Tillsammans reder vi ut saken.