Jumplink

Arbetsgivarens anmälningar

 

Anmälan av löneuppgifter

Som arbetsgivare anmäler du arbetstagarna och deras löner till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas separat för varje arbetstagare och löneutbetalning. Elo får de uppgifter som behövs för beräkningen av ArPL-avgifter och arbetstagarnas pensioner från inkomstregistret.

De inkomster som ska anmälas till ArPL-försäkringen består i regel av arbetstagarnas skattepliktiga bruttolöner. Läs mer om de inkomster som ska anmälas till ArPL-försäkringen >

Läs om de vanligaste frågorna om anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret >

Anmäl inkomster till inkomstregistret

Anmäl löner som betalats ut efter 1.1.2019 och korrigeringar som gäller dem till inkomstregistret. Elo kan inte göra anmälningar eller korrigeringar i inkomstregistret på dina vägnar.

 • Företag ska anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningsdagen.
 • Hushåll ska anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret senast den 5:e dagen i den månad som följer efter löneutbetalningen.

I inkomstregistret finns följande elektroniska anmälningssätt tillgängliga:

 1. I inkomstregistrets e-tjänst på adressen www.inkomstregistret.fi kan du ladda upp en fil från löneräkningsprogrammet eller fylla i inkomstuppgifterna på en elektronisk blankett. Anmälan av uppgifter kräver inloggning i tjänsten. Vid behov ger du användarna fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller Katso. Läs mer om fullmakter.

 2. En automatisk anmälan från ditt eget lönesystem via ett tekniskt gränssnitt. Systemet måste vara kompatibelt med inkomstregistret. För anmälan krävs ingen separat inloggning i inkomstregistret. Förbindelsen mellan systemet och inkomstregistret skapas med hjälp av ett certifikat från inkomstregistret. Läs mer om certifikatet.

Anmälningar till inkomstregistret med pappersblanketter får göras endast av särskilda skäl.

Om du är avtalsarbetsgivare behöver du för anmälningar till inkomstregistret

 • Elos bolagsbeteckning, som är 54, och
 • pensionsordningsnumret, dvs. ditt ArPL-försäkringsnummer som har formen 54-XXXXXXXX. Du kan kontrollera den rätta formen för försäkringsnumret i vår webbtjänst och i våra meddelanden eller fakturor.

Om du är tillfällig arbetsgivare och gör anmälan

 1. som filöverföring i inkomstregistrets e-tjänst, med automatisk anmälan från ditt eget lönesystem eller på papper, behöver du
  • Elos bolagsbeteckning, som är 54, och
  • pensionsordningsnumret för tillfälliga arbetsgivare, som är 54-0000000U.

 2. på en elektronisk anmälningsblankett i inkomstregistrets e-tjänst eller använder tjänsten Palkka.fi för löneräkning behöver du inte fylla i ovannämnda uppgifter. Det räcker att du väljer Elo som arbetspensionsbolag.

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst på adressen www.inkomstregistret.fi, där du också hittar detaljerade anvisningar.

Ändringar i företagsverksamheten

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–17.