Jumplink

Logga in på webbtjänsterna

Försäkringsärenden: ArPL- och FöPL-ärenden

I tjänsten kan du bl.a.:

 • kontrollera de löneuppgifter som kommit från inkomstregistret
 • skriva ut arbetstagarspecifikationen för fakturan
 • kontrollera försäkringens betalningssituation
 • begära betalningstid för fakturan
 • ändra FöPL-arbetsinkomsten
 • skriva ut intyg
 • avsluta försäkringen
 • följa rehabiliterings- och invalidpensionsfallen i företaget och se hur de påverkar avgiftsklassen
 • uppdatera kunduppgifter, t.ex. anmäla kontonummer.

Uppgifter om Elos webbtjänst och hur den tas i bruk >

Vad är Elos kod? >

 

Pensionsärenden

I tjänsten kan du bl.a.

 • granska ditt pensionsutdrag
 • få en förhandsberäkning av din pension
 • ansöka om rehabilitering, ålderspension och partiell ålderspension
 • som pensionstagare höja skatteprocenten, meddela om ändringar i kontonumret och skriva ut ett pensionsintyg
 • som förmånstagare ansöka om reseersättning

Mer information om pensionstjänsten >

Tillfällig arbetsgivares anmälan av lönerna 2018

Du kan lämna en ArPL-anmälan om utbetalda löner 2018 för tillfälliga arbetsgivare med den nedanstående blanketten. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften enligt anmälan.