Logga in på webbtjänsterna

Elos webbtjänst, Pensionstjänsten, Palkka-apuri och ELVI-tjänsten är ur bruk fr.o.m. lördagen den 17.11. kl. 8−14 på grund av ändringar i systemet. Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av avbrottet.

Försäkringsärenden: ArPL- och FöPL-ärenden

I tjänsten kan du bl.a.:

• göra års- och månadsanmälan
• ändra förskottslönen
• ändra arbetsinkomsten
• begära betalningstid
• skriva ut intyg
• avsluta försäkringen
• följa rehabiliterings- och invalidpensionsfallen i företaget och se hur de påverkar avgiftsklassen


Uppgifter om Elos webbtjänst och hur den tas i bruk >

Vad är Elos kod? >

LOGGA IN MED ELOS KOD
LOGGA IN MED BANKKODERNA

Pensionsärenden

I tjänsten kan du bl.a.
• granska ditt pensionsutdrag
• få en förhandsberäkning av din pension
• ansöka om rehabilitering, ålderspension och partiell ålderspension
• som pensionstagare höja skatteprocenten, meddela om ändringar i kontonumret och skriva ut ett pensionsintyg
• som förmånstagare ansöka om reseersättning

Mer information om pensionstjänsten >

LOGGA IN MED BANKKODERNA

I Palkka-apuri tecknar du en pensionsförsäkring för en tillfällig arbetstagare

I Palkka-apuri tecknar du en pensionsförsäkring för en tillfällig arbetstagare.

Med hjälp av Palkka-apuri kan du som tillfällig arbetsgivare enkelt och snabbt sköta den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för arbetstagare som du avlönar tillfälligt.

Läs mer om Palkka-apuri >

Palkka-apuri (på finska)

ELVI-tjänsten

I ELVI-tjänsten kan man göra anmälningar i anslutning till en ArPL-försäkring som sköts med årsanmälan.

ELVI-tjänsten är en anmälningstjänst för ArPL-försäkringen avsedd för småarbetsgivare och som fungerar med webbankskoderna. Anställningsanmälningarna i anslutning till ArPL-försäkringen kan skötas snabbt i denna lättanvändliga tjänst dygnet runt.

Läs mer om ELVI-tjänsten >

.