Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Beskattning av pensionen

Pensionsinkomst är beskattad och därmed behöver du ett skattekort för pension.

Beskattning när pensionen börjar

Kontakta skattemyndigheterna och be om ett skattekort för pension.

Då du får ett pensionsbeslut, be skattemyndigheterna räkna ut förskottsinnehållningsprocenten för pensionsinkomst och att skicka skattekortet till Elo. För uträkningen av skatteprocenten behöver du utöver pensionsbeslutet även uppgifter om dina andra inkomster och förskottsinnehållningen på dem. 

Om vi inte har tillgång till dina skatteuppgifter när vi betalar ut pension första gången, innehålls en skatt på 40 procent på din pension. Skatt som du betalat för mycket återbetalas på ditt konto inom några veckor efter att Elo fått ett skattekort för pension. 

Skatt kan endast återbetalas för pensioner som utbetalats innevarande år.

Deltar du i yrkesinriktad rehabilitering?

Anmälan till skattemyndigheterna om pension som utbetalats under skatteåret

Du behöver inte meddela utbetalda pensioner till skattemyndigheterna, eftersom vi gör det på dina vägnar vid årsskiftet. Vi skickar motsvarande information till dig varje år i ett informationsbrev. Du kan också alltid kontrollera uppgifterna i vår webbtjänst.

Förskottsinnehållning under följande år

Efter det första utbetalningsåret får vi din förskottsinnehållningsprocent direkt från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna skickar även uppgiften till dig för kännedom. Du behöver inte separat skicka dina skatteuppgifter till oss. 

Kontrollera din förskottsinnehållningsprocent med skattemyndigheterna om ditt pensionsbelopp eller dina inkomster förändras. 

Elo använder de skatteuppgifter som fås från skattemyndigheterna. Kontakta skattemyndigheterna direkt om du behöver information om skatteprocenten eller vill räkna ut din skatteprocent. Du kan höja skatteprocenten i vår webbtjänst.

Höjning av skatteprocenten för pension

Om du vill betala en större förskottsinnehållning än vad skattemyndigheterna meddelat, kan du höja skatteprocenten för din pension. Höj skatteprocenten i webbtjänsten.

Du kan emellertid inte sänka skatteprocenten genom egen anmälan, utan då behöver du be om ett nytt skattekort.