Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Yrkesinriktad rehabilitering för företagare

Har du nedsatt arbetsförmåga? Medför ditt hälsotillstånd utmaningar för din företagsverksamhet? Elos yrkesinriktade rehabilitering kan vara en lösning.

Syftet med rehabiliteringen är att göra det möjligt för dig att stanna i arbetslivet trots dina hälso-mässiga utmaningar. Rehabiliteringen kan också hjälpa dig att återvända till arbetslivet efter en sjukledighet. Med hjälp av rehabilitering kan du ändra din företagsverksamhet så att den lämpar sig för ditt hälsotillstånd och gör det möjligt för dig att fortsätta som företagare. Rehabiliteringen kan också hjälpa dig att starta ny företagsverksamhet eller att övergå till arbete hos någon annan.

Rehabiliteringen är en del av det skydd som ingår i FöPL-försäkringen och som inte bara ger företagaren trygghet – utan även tryggar din företagsverksamhet.


Målet med rehabiliteringen är att hjälpa dig att fortsätta som företagare eller att hitta en ny yrkesbana.


General / Default image alt attribute

Företagares rätt till yrkesinriktad rehabilitering

Elo kan stöda din yrkesinriktade rehabilitering, om:

 • du är yngre än din lägsta pensionsålder 
 • det finns risk för att du blir arbetsoförmögen under de närmaste åren
 • din FöPL-arbetsinkomst uppgår till minst 39 157,84 euro (år 2023) under de föregående fem kalenderåren
 • du har arbetsinkomster under de föregående 36 månaderna eller har under denna period varit borta från arbetet på grund av vård av under 3-årigt barn eller av över 3-årigt adoptivbarn
 • du är inte berättigad till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas för olycksfall eller trafikskada

Sköt dina försäkringsärenden på nätet

I Elos webbtjänst kan du:

 • se en uppskattning av din rehabiliteringspenning
 • ansöka om rehabilitering
 • fylla i en rehabiliteringsplan
 • ansöka om reseersättning
 • skicka bilagor och dokument till Elo
 • ge respons på rehabiliteringsåtgärderna efter att rehabiliteringen avslutats

Hur framskrider rehabiliteringsärendet för en företagare?

Rehabilitering för företagare framskrider på samma sätt som rehabilitering för arbetstagare – dvs. så här:

1. Läs mer om rehabilitering

Begrunda samtidigt vilka åtgärder som behövs för att du ska kunna fortsätta din företagsverksamhet eller stanna i arbetslivet överhuvudtaget trots dina hälsomässiga begränsningar. Det lönar sig även att diskutera med den egna läkaren, eftersom ansökan om rehabilitering alltid förutsätter ett B-läkarutlåtande.

2. Ansök om rehabilitering

Enklast ansöker du om rehabilitering i Elos webbtjänst. Efter att du ansökt om rehabilitering får du ett förhandsbeslut om din rätt till rehabilitering.

Läs mer om ansökan om rehabilitering >

3. Gör en rehabiliteringsplan

Rehabilitering för företagare genomförs ofta som arbetsprövning i det egna företaget. Rehabiliteringen kan också vara exempelvis näringsstöd, med hjälp av vilken vi stöder dig att fortsätta eller inleda ny företagsverksamhet. Från Elo får du hjälp med att utarbeta en rehabiliteringsplan.

Läs mer om rehabiliteringsplanen och olika rehabiliteringsåtgärder >

4. Inled rehabiliteringen

Du kan inleda rehabiliteringen efter att du fått ett positivt beslut om din rehabiliteringsplan. Du får ett separat beslut om utbetalningen av rehabiliteringsförmån.