Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Information för studerande 

General / Default image alt attribute

Anvisningar vid studier i form av yrkesinriktad rehabilitering

General / Default image alt attribute

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

  • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
  • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
  • Ansöka om reseersättning i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering.
  • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din förmån direkt till webbtjänsten.

Anvisningar för studerande, lämna in uppgifter om din studieframgång

För att vi ska kunna fortsätta utbetala din förmån, ska du under Februari lämna in uppgifter om att du är anmäld som närvarande under terminen och om din studieframgång.

Gör så här:

1.    Anmäl dig som närvarande studerande för det kommande läsåret.
2.    Logga in på Min Studieinfo.
3.    Gå till "Dela studieprestationer". Välj de prestationsuppgifter som du vill dela och kopiera länken.
4.    Skicka länken till Elo via vår webbtjänst.

Vi kontaktar dig om vi behöver närmare information om hur dina studier framskrider. Om du vill skicka oss närmare information om dina studier, gör det via mellanbladet Meddelanden i webbtjänsten. Länken till dina studieuppgifter i Min Studieinfo fungerar också som en anmälan till att du inlett dina studier.

Sänd

Förfarandet ersätter inlämnande av ett skriftligt studieintyg och studieregisterutdrag. Om du lämnar in en länk med dina prestationsuppgifter, behöver du inte längre skicka oss några blanketter.

Alternativt kan du skicka en skriftlig studieintygsblankett som läroanstalten fyllt i och ett studieregisterutdrag till Elo. Studieintygsblanketten finns under den bifogade länken: www.elo.fi/studieintyg.
Blanketterna kan skickas via Elos webbtjänst.

Om studierna inte framskrider som planerat, kontakta oss, tfn 020 694 715.

Du kan kontrollera din personliga inkomstgräns i vår webbtjänst. Arbete under studierna får inte fördröja dina studier.