Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Ansökan om rehabilitering

Rätt till yrkesinriktad rehabilitering

Elo kan stöda din yrkesinriktade rehabilitering om alla nedanstående punkter uppfylls:

 • du är yngre än din lägsta pensionsålder och
 • det finns risk för att du blir arbetsoförmögen under de närmaste åren och
 • dina arbetsinkomster uppgår till minst
  41 143,38 euro år 2024 under de föregående fem kalenderåren och
 • du har arbetsinkomster under de föregående 36 månaderna eller har under denna period varit borta från arbetet på grund av vård av under 3-årigt barn eller av över 3-årigt adoptivbarn och
 • du är inte berättigad till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas för olycksfall eller trafikskada.

Sköt dina försäkringsärenden på nätet

I Elos webbtjänst kan du:

 • se en uppskattning av din rehabiliteringspenning
 • ansöka om rehabilitering
 • fylla i en rehabiliteringsplan
 • ansöka om reseersättning
 • skicka bilagor och dokument till Elo
 • ge respons på rehabiliteringsåtgärderna efter att rehabiliteringen avslutats

Ansökan om rehabilitering steg för steg

1    Se en uppskattning av din rehabiliteringspenning

Innan du ansöker om rehabilitering lönar det sig att göra en uppskattning av rehabiliterings¬penningen. På så sätt vet du redan på förhand vilken utkomst du får under en eventuell rehabilitering.

Om du redan får invalidpension, kan du inte göra en uppskattning av rehabiliteringspenningen. I sådant fall får du ett tillägg på +33 procent på din pension under rehabiliteringen.


2    Ansök om rehabilitering

Fyll i ansökan om yrkesinriktad rehabilitering i vår webbtjänst. Foga till ansökan ett B-läkarutlåtande som är högst 6 månader gammalt. Ifall du har en rehabiliteringsplan kan du bifoga den till ansökan.

Innan du ansöker diskutera om yrkesinriktad rehabilitering med din egen läkare. Med läkaren är det bra att diskutera vilken rehabiliteringsåtgärd lämpar din situation och ditt hälsotillstånd bäst. 

Lämna in ett B-läkarutlåtande inom två veckor efter att du skickat ansökan. Ifall vi inte får utlåtandet inom två veckor kan vi inte handlägga din ansökan. Observera att vi inte handlägger ditt ärende endast på basis av ett B-läkarutlåtande.


3    Vänta på beslutet

Du får ett beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering från Elo. Ett positivt beslut om rätten till rehabilitering är i kraft i 10 månader, under vilka du ska utarbeta en rehabiliteringsplan.

 

Vad händer efter ansökan om rehabilitering?

Ett positivt beslut om rätten till rehabilitering

Härnäst ska du göra en rehabiliteringsplan. På Elo hjälper vi dig att utarbeta en rehabiliteringsplan.

Läs mer om rehabiliteringsplanen >


Alternativ efter att rehabiliteringsansökan avslås

Arbetsarrangemang på din arbetsplats. Du kan kontakta företagshälsovården och din chef. Du kan ta reda på om du är berättigad till arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård.

• Rehabilitering via FPA. Du kan kontakta FPA för att ta reda på om du är berättigad till rehabilitering som stöds av FPA.

• Studera med hjälp av vuxenutbildningsstöd. Du kan kontakta Sysselsättningsfonden.

• Studier eller arbetsprövning med arbetslöshetsförmån. Du kan kontakta TE-byrån.

• Yrkes- och karriärvägledningstjänster från TE-tjänsterna. Du kan kontakta TE-byrån.

• Överklagande av beslut. Som bilaga till beslutet finns anvisningar för att söka ändring.