Jumplink

Ansökan om rehabilitering

Rätt till yrkesinriktad rehabilitering

Elo kan stöda din yrkesinriktade rehabilitering om alla nedanstående punkter uppfylls:

 • du är yngre än din lägsta pensionsålder och
 • det finns risk för att du blir arbetsoförmögen under de närmaste åren och
 • dina arbetsinkomster uppgår till minst 39 157,84 euro (år 2023) under de föregående fem kalenderåren och
 • du har arbetsinkomster under de föregående 36 månaderna eller har under denna period varit borta från arbetet på grund av vård av under 3-årigt barn eller av över 3-årigt adoptivbarn och
 • du är inte berättigad till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas för olycksfall eller trafikskada.

Sköt dina försäkringsärenden på nätet

I Elos webbtjänst kan du:

 • se en uppskattning av din rehabiliteringspenning
 • ansöka om rehabilitering
 • fylla i en rehabiliteringsplan
 • ansöka om reseersättning
 • skicka bilagor och dokument till Elo
 • ge respons på rehabiliteringsåtgärderna efter att rehabiliteringen avslutats

Ansökan om rehabilitering steg för steg

1    Se en uppskattning av din rehabiliteringspenning

Innan du ansöker om rehabilitering lönar det sig att göra en uppskattning av rehabiliterings¬penningen. På så sätt vet du redan på förhand vilken utkomst du får under en eventuell rehabilitering.

Om du redan får invalidpension, kan du inte göra en uppskattning av rehabiliteringspenningen. I sådant fall får du ett tillägg på +33 procent på din pension under rehabiliteringen.


2    Ansök om rehabilitering

I Elos webbtjänst ansöker du förutom enkelt och smidigt – även snabbt – om rehabilitering. I webbtjänsten tas din ifyllda ansökan direkt till handläggning.

Ansökan om rehabilitering inleds alltid med en diskussion med din läkare, eftersom du ska foga ett B-läkarutlåtande till ansökan. Diskutera med läkaren också om vilken rehabiliteringsåtgärd som bäst skulle passa din situation och ditt hälsotillstånd. Om du redan i det här skedet har en färdig rehabiliteringsplan, kan du skicka den till oss tillsammans med din ansökan.


3    Vänta på beslutet

Du får ett beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering från Elo. Ett positivt beslut om rätten till rehabilitering är i kraft i 10 månader, under vilka du ska utarbeta en rehabiliteringsplan.


Vad händer efter ansökan om rehabilitering?

Ett positivt beslut om rätten till rehabilitering

Härnäst ska du göra en rehabiliteringsplan. På Elo hjälper vi dig att utarbeta en rehabiliteringsplan.

Läs mer om rehabiliteringsplanen >


Ett negativt beslut om rätten till rehabiliteri

Om du fått ett negativt beslut om rehabilitering, oroa dig inte i ensamhet över din situation. Även då hjälper vi dig och berättar vid behov om dina pensionsalternativ. I dylika situationer lönar det sig ofta också att vara i kontakt med FPA eller arbetskraftsmyndigheterna.

Läs mer om invalidpension >