Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Rehabiliteringsplan

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att hitta ett arbete där du kan arbeta trots din sjukdom eller skada. Fyll i din rehabiliteringsplan i Elos webbtjänst efter att du fått ett positivt förhandsbeslut om rehabilitering och din rehabiliteringsplan är klar. Om du behöver hjälp med att utarbeta en plan kan du använda samma blankett för att be om en arbetscoach.

En god rehabiliteringsplan är en viktig del av en lyckad rehabilitering. Det lönar sig således att börja utarbeta en rehabiliteringsplan så snart som möjligt efter att du fått ett förhandsbeslut. Utarbetan¬det av en plan förutsätter både egen aktivitet och samarbete med företagshälsovården och personal-administrationen på den egna arbetsplatsen.

Vad avses med rehabiliteringsplan?

Med rehabiliteringsplan avses en skriftlig plan om hur du kan återgå till eller fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga utmaningar.

Sköt dina försäkringsärenden på nätet

I Elos webbtjänst kan du bland annat:

  • fylla i en rehabiliteringsplan
  • skicka bilagor och dokument
  • ansöka om reseersättning

Gör så här:

1    Begrunda vilka åtgärder som krävs för att du ska kunna återgå till eller fortsätta i arbetslivet

Sök svar på de här frågorna:

  • Vilka är dina hälsomässiga begränsningar i arbetet?
  • Hurdant arbete klarar du ännu av?
  • Kan du utnyttja din tidigare arbetserfarenhet eller utbildning?
  • Vilken yrkesinriktad rehabiliteringsåtgärd passar just din situation

2    Gör en rehabiliteringsplan

Efter att du har fått ett positivt förhandsbeslut om rehabiliteringen är det dags att utarbeta en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen ska innehålla information om:

  • rehabiliteringens tidtabell,
  • rehabiliteringsåtgärden och
  • vilka arbetsuppgifter som du hoppas kunna utföra med hjälp av rehabilitering.

3    Lämna in din rehabiliteringsplan till Elo

Skicka den färdiga rehabiliteringsplanen till Elo: logga in i webbtjänsten, gå till mellanbladet Rehabilitering och fyll i din rehabiliteringsplan.

Planens ändamålsenlighet bedöms alltid individuellt. Vid yrkesinriktad rehabilitering strävar man alltid efter att utnyttja din tidigare utbildning och yrkesbana.

Läs mer om rehabiliteringsåtgärderna

General / Default image alt attribute