Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Arbetspensionskort och pensionsintyg

Med arbetspensionskortet kan du få pensionärsrabatter som det lönar sig att begära direkt på kundtjänststället. Arbetspensionskortet fungerar även utomlands som ett intyg på att du är pensionär.

Vi skickar arbetspensionskortet till dig automatiskt inom några veckor efter att vi utfärdat ett pensionsbeslut, om du har rätt att få kortet. 

Rätt till arbetspensionskortet

Du har rätt till arbetspensionskortet då du permanent har övergått till full arbetspension.

För dem som får ett beslut om ålders-, invalid- och arbetslivspension skickas arbetspensionskortet per post inom några veckor efter att pensionsbeslutet utfärdats.

Arbetspensionskort beviljas inte personer som får rehabiliteringsstöd, delinvalidpension, partiell förtida ålderspension eller familjepension.

Mitt kort har försvunnit, hur får jag ett nytt?

Om ditt kort försvinner, beställ ett nytt i webbtjänsten.

Pensionsintyg

Du får ett intyg över ditt pensionsbelopp i webbtjänsten.

Intyget finns i vår webbtjänst på tre språk, dvs. på finska, svenska och engelska. Du kan också välja den period, för vilken du vill att uppgifter om utbetald pension ska synas på pensionsintyget.