Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Så här lämnar du en ansökan

General / Default image alt attribute

Planera din framtid

1Det är ett stort steg att gå i pension och därför lönar dig sig att planera pensioneringen i god tid. Läs mer om de olika pensioneringsalternativen:


-    
Pension på grund av ålder >
-    
Skydd då arbetsförmågan försvagas > 
-    Familjepension för den efterlevande och barn >

Se en förhandsberäkning

2I webbtjänsten får du behändigt en förhandsberäkning av ålderspension, partiell ålderspension och den ålderspension som betalas ut efter den, invalid- och delinvalidpension samt rehabiliteringspenning.

I tjänsten kan du jämföra olika alternativ och beräkna på vilket sätt pensioneringstidpunkten inverkar på ditt pensionsbelopp.

Lämna in ansökan i rätt tid

3Det lönar sig att ansöka om ålderspension och partiell förtida ålderspension cirka två veckor innan du önskar att pensionen ska börja. Invalidpension kan sökas cirka 2–3 månader innan sjukdagpenningen upphör och fortsatt rehabiliteringsstöd minst en månad innan den tidigare pensionen har upphört.

Lämna ansökan på nätet

4Enklast ansöker du om pension eller en förmån på nätet. Du behöver endast fylla i nödvändiga uppgifter och din ansökan överförs direkt till handläggning. Kom ihåg att meddela ditt telefonnummer i samband med ansökan. Vi skickar dig regelbundet sms med information om hur din ansökan framskrider.

Vänta på ditt beslut i lugn och ro.

5Vi ger ett beslut efter att vi har fått nödvändiga uppgifter. Handläggningen räcker i genomsnitt ca:
  • 2 dagar för ålderspension och 1 dag partiell ålderspension,
  • 6-8 veckor för invalidpension,
  • 3 veckor för yrkesinriktad rehabilitering och
  • 2 veckor för familjepension.

Om du har arbetat utomlands, är handläggningstiden något längre.

Be skattemyndigheterna om ett skattekort

6Efter att du fått ett beslut ska du be skattemyndigheterna om ett skattekort för en förmån eller pension. I samband med den första pensionen ska du själv be om skattekort från skattemyndigheterna, men i fortsättningen får vi skatteuppgifterna direkt av skattemyndigheterna.

Sköt ditt pensions- och rehabiliteringsärende på nätet

I webbtjänsten kan du bl.a.

  • Se en förhandsberäkning av pensionen.
  • Granska ditt pensionsutdrag.
  • Ansöka om pension.
  • Se en uppskattning av rehabiliteringspenningen.
  • Ansöka om rehabilitering och reseersättning i anslutning till rehabilitering.

Ofta frågat om ansökan om pension

General / Default image alt attribute