Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Ledningen

Verkställande direktör

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören utnämns av styrelsen.

Elos verkställande direktör från och med 7.10.2021 är ekon. kand., EMBA, Carl Pettersson (f. 1979).

Carl Petterssons CV >

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av de direktörer som styrelsen utnämnt, biträder verkställande direktören i bolagets operativa verksamhet och i verksamhetsplaneringen. Ledningsgruppen deltar bland annat i beredningen av ärenden i anslutning till bolagets strategi, budgetering och organisation för styrelsen.

Elos ledningsgrupp utgörs av:

Carl Pettersson

General / Default image alt attribute
Verkställande direktör
f. 1979, ekon. kand., EMBA

Mika Aho

General / Default image alt attribute
Direktör med ansvar för kundrelationer, vice vd
f. 1969, förv.mag.
 

Jonna Ryhänen

General / Default image alt attribute
Placeringsdirektör,
vice vd
f. 1975, PM

Jarkko Heikkilä

General / Default image alt attribute
Chief Risk officer
f. 1978, ekon. mag.

Elina Heliö

General / Default image alt attribute
Chief People and Culture Officer
f. 1972, juris kandidat, vicehäradshövding

Mikko Karpoja

General / Default image alt attribute
Ansvarig försäkringsmatematiker
f. 1962, politices magister, SG

Sarianne Kirvesmäki

General / Default image alt attribute
Ekonomidirektör
f. 1966, NaK, MBA

Kati Korhonen-Yrjänheikki

General / Default image alt attribute
Direktör för arbetsförmåga
f. 1972, TkD

Stiina Riihilahti

Stiina Riihilahti
Personalrepresentant
f. 1975, NaK

Jouni Seppänen

General / Default image alt attribute
Operativ direktör
f. 1969, SVM

Sakunniga läkare

Överläkare  Liisamari Krüger
Sakkunnig läkare Lotta Autio
Sakkunnig läkare Hannele Heilä 
Sakkunnig läkare Timo Honkanen
Sakkunnig läkare Sirkku Martti 
Sakkunnig läkare Mikko Nykänen 
Sakkunnig läkare Rauni Pietilä
Sakunnig läkare Sari Rastas
Sakkunnig läkare Anita Riipinen 
Ledande specialist läkare Tanja Rokkanen
Sakkunnig läkare Juhani Rämö 
Sakkunnig läkare Tuula Rönkkö-Kuivalainen 
Sakkunnig läkare Hanna Valtonen
Ledande specialist läkare Jyrki Varjonen
Sakkunnig läkare Mervi Viljamaa

Ledningens och placeringsorganisationens förtroendeuppdrag

I enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (10 c §) upprätthåller Elo fr.o.m. den 1 januari 2015 en uppdaterad förteckning av vilken det framgår uppgifter om bolagets styrelseledamöters, verkställande direktörens och vice verkställande direktörens ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar eller stiftelser, med undantag för bostadsaktiebolag.

Förteckningen innehåller också uppgifter om övriga personer i Elos högsta ledning och placeringsorganisation, vilka innehar ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra sammanslutningar eller stiftelser som har samband med deras arbetsuppgifter.

Förteckningen uppdateras alltid i samband med ändringar. Förteckningen upprätthålls av och på frågor som berör förteckningen svarar Elos compliance officer Roope Noronen.

Förtroendeuppdrag i ekonomiskt eller samhälleligt betydande samfund eller stiftelser (bara på finska) >
Förtroendeuppdrag i anslutning till arbetsuppgifterna (bara på finska) >