Jumplink

Administration

Elo är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vars delägare i enlighet med bolagsordningen utgörs av kunderna, dvs. försäkringstagarna och de arbetstagare som är försäkrade i Elo.

Elos bolagsordning >

Elos förvaltningsorgan utgörs av bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Arbetsmarknadsorganisationerna hade en betydande roll när arbetspensionslagarna stiftades i början på 1960-talet och de har numera en lagstadgad roll i arbetspensionsbolagens förvaltning.

Händelsekalender

Datum          Evenemang 
   
18.2.2022 Elos bokslut 2021, pressmeddelande
   
 vecka 15 Årsberättelse och ansvarsrapport 2021
   
25.4.2022 Bolagsstämman
   
27.4.2022 Elos delårsrapport 1.1.–31.3.2022
   
26.8.2022 Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2022
   
26.10.2022  Elos delårsrapport 1.1.–30.9.2022