Jumplink

Administration

Elo är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vars delägare i enlighet med bolagsordningen utgörs av kunderna, dvs. försäkringstagarna och de arbetstagare som är försäkrade i Elo.

Elos bolagsordning >

Elos förvaltningsorgan utgörs av bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Arbetsmarknadsorganisationerna hade en betydande roll när arbetspensionslagarna stiftades i början på 1960-talet och de har numera en lagstadgad roll i arbetspensionsbolagens förvaltning.

Händelsekalender

Datum          Evenemang 
   
19.2.2021 Elos bokslut 2020, pressmeddelande
   
19.4.2021 Bolagsstämman
   
29.4.2021 Elos delårsrapport 1.1.–31.3.2021
   
26.8.2021 Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2021
   
28.10.2021  Elos delårsrapport 1.1.–30.9.2021