Jumplink

Administration

Elo är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vars delägare i enlighet med bolagsordningen utgörs av kunderna, dvs. försäkringstagarna och de arbetstagare som är försäkrade i Elo.

Elos bolagsordning >

Elos förvaltningsorgan utgörs av bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Arbetsmarknadsorganisationerna hade en betydande roll när arbetspensionslagarna stiftades i början på 1960-talet och de har numera en lagstadgad roll i arbetspensionsbolagens förvaltning.

Händelsekalender

Datum          Evenemang 
   
17.2.2023 Bokslut 2022, pressmeddelande
   
28.2.2023 Verksamsberättelse och bokslut
   
18.4.2023 Årsberättelse och ansvarsrapport 2022, på engelska
   
24.4.2023 Bolagsstämman
   
26.4.2023 Delårsrapport 1.1.–31.3.
   
23.8.2023 Delårsrapport 1.1.–30.6.
   
25.10.2023 Delårsrapport 1.1.–30.9.