Jumplink

Förvatningsrådet

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska arbetspensionsbolagen ha ett förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka den förvaltning som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådets övriga uppgifter uppräknas i lagen och i bolagsordningen. Elos förvaltningsråd består av 36 medlemmar som väljs på den ordinarie bolagsstämman. Medlemmarnas mandattid är tre år och en tredjedel av medlemmarna står i tur att avgå varje år. Antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna ska utgöra minst en tredjedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna ska utgöra minst en sjättedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet. 

Förvaltningsrådet väljer varje år bland sig en ordförande och viceordförande.

Förteckning över medlemmarna i förvaltningsrådet

ordförande
Harri Miettinen, verkställande direktör,Kymen Seudun Osuuskauppa, står i tur att avgå 2025

första vice ordförande
Stefan Borgman, ordförande, METO Skogsbranchens Experter rf, står i tur att avgå 2025

vice ordförande
Satu Yrjänen, verkställande direktör, Kantar TNS Oy, står i tur att avgå 2024

Medlemmar:
Vesa Aallosvirta, organisationschef, Industrifacket rf, står i tur att avgå 2026
Ilkka Brotherus, styrelseordförande, Sinituote Oy, står i tur att avgå 2024
Mika Hagberg, verkställande direktör, Paree Group Oy, står i tur att avgå 2025
Antti Hakala, direktör, Fackförbundet Pro, står i tur att avgå 2024 
Virpi Holmqvist, verkställande direktör, Attendo Oy, står i tur att avgå 2024
Sauli Huikuri, styrelseordförande, Hätälä Oy, står i tur att avgå 2024 
Henrik Karvonen, verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, står i tur att avgå 2026
Ismo Kokko, ordförande, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf, står i tur att avgå 2026
Kalle Kujanpää, ekonomidirektör, Finn-Power Oy,står i tur att avgå 2024  
Veli-Matti Kuntonen, ordförande, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL rf., står i tur att avgå 2024
Lasse Laurikainen, ordförande, Helsingin Insinöörit HI ry., står i tur att avgå 2024
Tommi Luukkonen, ordförande, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, står i tur att avgå 2026
Leena-Mari Lähteenmaa, verkställande direktör, CGI Suomi Oy, står i tur att avgå 2025
Pekka Metsi, verkställande direktör, Granlund Oy, står i tur att avgå 2025
Tuomas Mäkipeska, ekonomidirektör, YIT Abp, står i tur att avgå 2026
Antti Määttä, verkställande direktör, ordförande, Osuuskauppa Keskimaa, erovuorossa 2024
Mats Nyman, verksamhetsledare, Privatsektorns Chefer och Specialister YTY rf, står i tur att avgå 2025
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland, står i tur att avgå 2026
Terhi Penttilä, verkställande direktör, Länsilinjat Oy,  står i tur att avgå 2026
Katariina Poskiparta, verkställande direktör, Studenternas hälsovårdsstiftelse, står i tur att avgå 2025
Mari Puoskari, verkställande direktör, Pilke päiväkodit Oy, står i tur att avgå 2026
Ville Rantala, verkställande direktör, PHM Group Oy, står i tur att avgå 2026
Antti Rantalainen, styrelseördförande, Rantalainen Audit Oy, står i tur att avgå 2024
Ville-Veikko Rantamaula, intressebevakningsdirektör, Tradenomförbundet TRAL rf, står i tur att avgå 2026
Ansu Saarela, ekonomidirektör, Bauhaus & Co Ky,står i tur att avgå 2022 
Olli Sarekoski, verkställande direktör, Veikkaus Ab, står i tur att avgå 2024
Mikko Salo, verksamhetsledare, Natur- miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf, står i tur att avgå 2024
Tommi Sova, verkställande direktör, Intrum Oy, står i tur att avgå 2026 
Päivi Suutari, verkställande direktör, MM Kotkamills Oy, står i tur att avgå 2025
Katja Syvärinen, direktör, FFC rf, står i tur att avgå 2025
Aku Vikström, verkställande direktör, Noho Partners Oyj, står i tur att avgå 2026
Janne Ylinen, verkställande direktör, Kokkolan Halpa-Halli Oy, står i tur att avgå 2025 
Jaana Ylitalo, intressebevakningsdirektör, Servicefacket PAM rf, står i tur att avgå 2024

Förvaltningsrådets valutskott

Bolaget har ett valutskott som väljs av förvaltningsrådet. Valutskottet har till uppgift att bereda förslag till val av medlemmar till förvaltningsrådet och styrelsen och till deras arvoden.

Till det sexmanna valutskottet hör på förslag av försäkringstagarna ur Elos förvaltningsråd verkställande direktör Harri Miettinen ochverkställande direktör Satu Yrjänen och ekonomi- och förvaltningsdirektör Jari Karlson i Elos styrelse.Till valutskottet på förslag av de försäkrade hör ur Elos förvaltningsråd intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo, projectchef Pekka Kampman och verksamhetsledare Mats Nyman.

Harri Miettinen fungerar som valutskottets ordförande och Jaana Ylitalo som vice ordförande.