Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Förvatningsrådet

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska arbetspensionsbolagen ha ett förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka den förvaltning som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådets övriga uppgifter uppräknas i lagen och i bolagsordningen. Elos förvaltningsråd består av 36 medlemmar som väljs på den ordinarie bolagsstämman. Medlemmarnas mandattid är tre år och en tredjedel av medlemmarna står i tur att avgå varje år. Antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna ska utgöra minst en tredjedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna ska utgöra minst en sjättedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet. 

Förvaltningsrådet väljer varje år bland sig en ordförande och viceordförande.

Förteckning över medlemmarna i förvaltningsrådet

ordförande
Antti Määttä, verkställande direktör, ordförande, Osuuskauppa Keskimaa, erovuorossa 2027

första vice ordförande
Stefan Borgman, ordförande, METO Skogsbranchens Experter rf, står i tur att avgå 2025

vice ordförande
Katariina Poskiparta, verkställande direktör, Studenternas hälsovårdsstiftelse, står i tur att avgå 2025   

Medlemmar:
Vesa Aallosvirta, organisationschef, Industrifacket rf, står i tur att avgå 2026
Heimo J. Aho, verkställande direktör, styrelseordförande, TWP Group Oy, står i tur att avgå 2027
Ilkka Brotherus, styrelseordförande, Sinituote Oy, står i tur att avgå 2027
Mika Hagberg, verkställande direktör, Paree Group Oy, står i tur att avgå 2025
Antti Hakala, direktör, Fackförbundet Pro, står i tur att avgå 2027 
Jenni Karsio, styrelseordförande, Talentia ry, Akava, står i tur att avgå 2027
Henrik Karvonen, verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, står i tur att avgå 2026
Ismo Kokko, ordförande, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf, står i tur att avgå 2026
Veli-Matti Kuntonen, ordförande, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL rf., står i tur att avgå 2027
Tommi Luukkonen, ordförande, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, står i tur att avgå 2026
Leena-Mari Lähteenmaa, verkställande direktör, CGI Suomi Oy, står i tur att avgå 2025
Pekka Metsi, verkställande direktör, Granlund Oy, står i tur att avgå 2025
Harri Miettinen, verkställande direktör,Kymen Seudun Osuuskauppa, står i tur att avgå 2025
Tuomas Mäkipeska, ekonomidirektör, YIT Abp, står i tur att avgå 2026
Mats Nyman, verksamhetsledare, Specialister och Chefer ASIA rf, står i tur att avgå 2025
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland, står i tur att avgå 2026
Terhi Penttilä, verkställande direktör, Länsilinjat Oy,  står i tur att avgå 2026
Mari Puoskari, verkställande direktör, Pilke päiväkodit Oy, står i tur att avgå 2026
Ville Rantala, verkställande direktör, PHM Group Oy, står i tur att avgå 2026
Antti Rantalainen, styrelseördförande, Rantalainen Audit Oy, står i tur att avgå 2027
Ville-Veikko Rantamaula, intressebevakningsdirektör, Tradenomförbundet TRAL rf, står i tur att avgå 2026
Ansu Saarela, ekonomidirektör, Bauhaus & Co Ky, står i tur att avgå 2025
Mikko Salo, verksamhetsledare, Natur- miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf, står i tur att avgå 2027
Olli Sarekoski, verkställande direktör, Veikkaus Ab, står i tur att avgå 2027
Tommi Sova, verkställande direktör, Intrum Oy, står i tur att avgå 2026 
Päivi Suutari, verkställande direktör, MM Kotkamills Oy, står i tur att avgå 2025
Katja Syvärinen, direktör, FFC rf, står i tur att avgå 2025
Minna Vanhala-Harmanen, verkställande direktör, Familjeföretagens förbund rf, står i tur att avgå 2027
Aku Vikström, verkställande direktör, Noho Partners Oyj, står i tur att avgå 2026
Antti Vuonokari, Kokkolan Halpa-Halli Oy, står i tur att avgå 2027
Janne Ylinen, verkställande direktör, Kokkolan Halpa-Halli Oy, står i tur att avgå 2025 
Jaana Ylitalo, arbetsmarknadschef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, står i tur att avgå 2027

Förvaltningsrådets valutskott

Bolaget har ett valutskott som väljs av förvaltningsrådet. Valutskottet har till uppgift att bereda förslag till val av medlemmar till förvaltningsrådet och styrelsen och till deras arvoden.

Till det sexmanna valutskottet hör på förslag av försäkringstagarna ur Elos förvaltningsråd verkställande direktör Harri Miettinen och verkställande direktör Antti Määttä och verkställande direktör Katariina Poskiparta i Elos styrelseTill valutskottet på förslag av de försäkrade hör ur Elos förvaltningsråd arbetsmarknadschef Jaana Ylitalo, ordförande Stefan Borgman och verksamhetsledare Mats Nyman.

Antti Määttä fungerar som valutskottets ordförande och Jaana Ylitalo som vice ordförande.