Jumplink

Förvatningsrådet

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska arbetspensionsbolagen ha ett förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka den förvaltning som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådets övriga uppgifter uppräknas i lagen och i bolagsordningen. Elos förvaltningsråd består av 42 medlemmar som väljs på den ordinarie bolagsstämman. Medlemmarnas mandattid är tre år och en tredjedel av medlemmarna står i tur att avgå varje år. Antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna ska utgöra minst en tredjedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna ska utgöra minst en sjättedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet. 

Förvaltningsrådet väljer varje år bland sig en ordförande och viceordförande.

Förteckning över medlemmarna i förvaltningsrådet

ordförande
Ilkka Brotherus, styrelseordförande, Sinituote Oy, står i tur att avgå 2024

första vice ordförande
Pekka Kampman, projektchef, Y-säätiö, står i tur att avgå 2023

andra vice ordförande
Satu Yrjänen, verkställande direktör, Kantar TNS Oy, står i tur att avgå 2024

Medlemmar:
Vesa Aallosvirta, organisationschef, Industrifacket rf, står i tur att avgå 2023
Martti Ala-Härkönen, ekonomidirektör, Caverion Abp, står i tur att avgå 2023 
Stefan Borgman, ordförande, METO Skogsbranchens Experter rf, står i tur att avgå 2022
Pekka Eloholma, verkställande direktör, Sitowise Oy, står i tur att avgå 2022 
Antti Hakala, direktör, Fackförbundet Pro, står i tur att avgå 2024 
Juha Hakkarainen, skogsdirektör, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry, står i tur att avgå 2022
Maria Hanho, styrelseordförande, Vaissi Oy, står i tur att avgå 2023
Nanna Hietala, styrelseordförande, MSK Group Oy, står i tur att avgå 2023
Sauli Huikuri, styrelseordförande, Hätälä Oy, står i tur att avgå 2024 
Ulla Hopponen, ekonimichef, Industriförbundet rf, står i tur att avgå 2022
Heidi Jaara, styrelsemedlem, Balmuir Oy, står i tur att avgå 2022
Olavi Kaukonen, står i tur att avgå 2023 
Kalle Kujanpää, ekonomidirektör, Finn-Power Oy,står i tur att avgå 2024  
Veli-Matti Kuntonen, ordförande, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL rf., står i tur att avgå 2024
Lasse Laurikainen, ordförande, Helsingin Insinöörit HI ry., står i tur att avgå 2024
Leena-Mari Lähteenmaa, verkställande direktör, CGI Suomi Oy
Harri Miettinen, verkställande direktör,Kymen Seudun Osuuskauppa, står i tur att avgå 2022
Pekka Metsi, verkställande direktör, Granlund Oy, står i tur att avgå 2022
Timo Mäki-Ullakko, verkställande direktör, Pirkanmaan Osuuskauppa, står i tur att avgå 2024
Mats Nyman, verksamhetsledare, Privatsektorns Chefer och Specialister YTY rf, står i tur att avgå 2022
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland, står i tur att avgå 2023
Terhi Penttilä, verkställande direktör, Länsilinjat Oy,  står i tur att avgå 2023
Marko Piirainen, direktör, FFC rf, står i tur att avgå 2023
Katariina Poskiparta, verkställande direktör, Studenternas hälsovårdsstiftelse, står i tur att avgå 2022
Antti Rantalainen, styrelseordförande, Rantalainen-Yhtiöt Oy, står i tur att avgå 2024
Ville-Veikko Rantamaula, intressebevakningsdirektör, Tradenomförbundet TRAL rf, står i tur att avgå 2023
Pii Raulo, HR-direktör, YIT Abp, står i tur att avgå 2023
Millariikka Rytkönen, ordförande, Tehy ry, står i tur att avgå 2024
Ansu Saarela, ekonomidirektör, Bauhaus & Co Ky,står i tur att avgå 2022 
Olli Sarekoski, verkställande direktör, Veikkaus Ab, står i tur att avgå 2024
Kimmo Simberg, verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, står i tur att avgå 2023
Mikko Salo, verksamhetsledare, Natur- miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf, står i tur att avgå 2024
Tommi Sova, verkställande direktör, Intrum Oy, står i tur att avgå 2023  
Katja Syvärinen, direktör, FFC rf, står i tur att avgå 2022
Pentti Virtanen, styrelsens vice ordförande, FSP Finnish Steel Painting Oy, står i tur att avgå 2024
Olli Vormisto, verkställande direktör, Osuuskauppa Hämeenmaa, står i tur att avgå 2023 
Janne Ylinen, verkställande direktör, Kokkolan Halpa-Halli Oy, står i tur att avgå 2022 
Jaana Ylitalo, intressebevakningsdirektör, Servicefacket PAM rf, står i tur att avgå 2024

Förvaltningsrådets valutskott

Bolaget har ett valutskott som väljs av förvaltningsrådet. Valutskottet har till uppgift att bereda förslag till val av medlemmar till förvaltningsrådet och styrelsen och till deras arvoden.

Till det sexmanna valutskottet hör på förslag av försäkringstagarna ur Elos förvaltningsråd styrelseordförande Ilkka Brotherus, verkställande direktör Satu Yrjänen och verkställande direktör Harri Miettinen

Till valutskottet på förslag av de försäkrade hör ur Elos förvaltningsråd intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo, projectchef Pekka Kampman och verksamhetsledare Mats Nyman. Ilkka Brotherus fungerar som valutskottets ordförande och Jaana Ylitalo som vice ordförande.