Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

YEL on yrittäjän eläkevakuutus

YEL eli ”yrittäjän YEL” on nimensä mukaisesti yrittäjän eläkevakuutus.

Se on pakollinen kaikille niille yrittäjille, joiden vuotuinen työpanos ylittää 9 010,28 euroa vuonna 2024, joiden yrittäjätoiminta kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta, jotka ovat aktiivisesti mukana yritystoiminnassaan ja jotka ovat alle 68–70-vuotiaita syntymävuodesta riippuen.

YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta

YEL, joka on lyhenne sanoista "yrittäjän eläkelaki," edustaa Suomen lainsäädännössä lakisääteistä vakuutusta, joka muodostaa perustan yrittäjien eläketurvajärjestelmälle. 

Yrittäjän eläkevakuutus on enemmän kuin pelkkä eläketurva. YEL antaa taloudellista turvaa sinulle ja perheellesi eri elämäntilanteissa. Oikein mitoitetulla YEL-työtulolla, varmistat sosiaaliturvasi tason esimerkiksi sairauden, tapaturman tai perhevapaan varalle.

Tarvitsetko YEL-todistuksen?

Voit tulostaa tai tallentaa Elon verkkopalvelusta seuraavia YEL-todistuksia:

 • Voimassaolo- ja maksutodistus
 • Työtulotodistus
 • Työtulo- ja maksutodistus (esim. työttömyyskassan päivärahahakemukseen)
 • Todistus maksetuista maksuista
 • Tuloste maksutilanteesta

Voit ilmoittaa myös sähköisten laskujen vastaanottajatiedot verkkopalvelussamme.

YEL-maksut 2024

Vuodenvaihde tuo aina mukanaan joitain muutoksia YEL-vakuuttamisen tärkeisiin lukuihin.

YEL-vakuutusmaksu pysyy vuonna 2024 samana kuin se on ollut vuonna 2023, mutta YEL-työtulorajat muuttuivat 1.1.2024 alkaen. Kannattaakin varmistaa, että työtulosi on oikealla tasolla.

Testaa kätevää YEL-laskuria

Tutustu näppärällä laskurillamme siihen

 • miten YEL-työtulosi vaikuttaa tulevan työeläkkeesi suuruuteen
 • mikä on vakuutusmaksujesi määrä
 • miten YEL-työtulosi vaikuttaa erilaisiin sosiaalietuuksiin, kuten sairauspäivärahaan.

Yrittäjän YEL koskee suurta osaa suomalaisista yrittäjistä

Yrittäjän YEL:n hankkiminen on lakisääteinen velvollisuus, kun tietyt ehdot täyttyvät.

 1. Vuonna 2024 vakuutuksen minimityötulo on 9 010,28 euroa, mikä tarkoittaa, että sinun on hankittava yrittäjän eläkevakuutus, kun vuotuinen työpanoksesi ylittää tämän rajan. Tämä euromäärä on noin 751 euroa kuukaudessa. Myös sivutoimisen yrittäjän on hankittava YEL-vakuutus, kun euromäärä ja muut vakuuttamisen kriteerit täyttyvät.
 2. YEL-velvollisuus syntyy, kun yrittäjätoimintasi kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Myös kausiluonteinen yrittäjätoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan, jos toiminta jatkuu vuodesta toiseen, vaikka se välillä keskeytyisi useammaksikin kuukaudeksi.
 3. Omistaminen ei yksistään velvoita yrittäjän YEL:n hankkimista, vaan se edellyttää aktiivista työskentelyä yrityksessä. Jos työskentelet samanaikaisesti palkansaajana toisessa yrityksessä, työnantajasi maksaa TyEL-maksut palkastasi. On siis mahdollista, että tarvitset samanaikaisesti YEL- ja TyEL-vakuutuksen.
 4. Yrittäjän YEL:n vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18-vuotiaana ja päättyy 68–70-vuotiaana. Yläikäraja nousee asteittain.

Yrittäjän eläkevakuutus on hankittava kuuden kuukauden sisällä yrittäjätoiminnan aloittamisesta, ja vakuutuksen tulee alkaa siitä päivästä, kun YEL:n ehdot täyttyvät.

YEL-eläke on 1,5−1,7 % vuosittaisesta YEL-työtulosta

Yrittäjänä eläkeoikeutesi ei eroa palkansaajan oikeuksista. Kun saavutat vanhuuseläkeiän, joka määrittyy syntymävuotesi perusteella, voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Halutessasi voit jatkaa yrittäjätoimintaa myös vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen. Mikäli haluat keventää työtaakkaasi ennen virallista eläkeikää, osittainen varhennettu vanhuuseläke on yksi mahdollisuus.

Eläkettä kertyy niin palkkatyöstä kuin yrittäjätoiminnastakin. Myös opiskelu ja tietyt sosiaalietuudet kartuttavat eläkettä. Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutetut yrittäjät saavat eläkettä 1,5 % vuotuisesta YEL-työtulostaan. Poikkeuksena ovat 53–62-vuotiaat yrittäjät: heille eläkettä kertyy 1,7 % YEL-työtulosta siirtymäaikana vuosina 2017–2025, mikä korreloi korkeamman YEL-maksun kanssa.

Kun saat myönteisen päätöksen joko vanhuuseläkkeestä, työuraeläkkeestä, työkyvyttömyyseläkkeestä tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä, yrittäjän eläkevakuutus päättyy automaattisesti. Mikäli päätät tällöin jatkaa yrittäjätoimintaa, sinun on otettava uusi YEL-vakuutus asetettujen ansiorajojesi mukaisesti. On tärkeää huomata, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen myöntäminen ei päätä yrittäjän eläkevakuutusta automaattisesti.

YEL-lakia uudistettiin tammikuussa 2023

YEL-lakiuudistus, joka astui voimaan 1.1.2023, sisältää tarkennuksia yrittäjän työtulon määrittelyyn. Se edellyttää, että työeläkeyhtiöt tarkistavat yrittäjien työtulot kolmen vuoden välein, jotta voidaan varmistaa työtulojen ajantasaisuus ja yrittäjän toimeentulo.

Lue lisää YEL-lakiuudistuksesta

Tutustu myös muita yrittäjiä mietityttäviin kysymyksiin lakiuudistuksesta.

Ajankohtaista yrittäjille

Usein kysytyt kysymykset

YEL − mikä se on?

YEL on lyhenne sanoista yrittäjän eläkelaki. Se on suomalainen lakisääteinen eläkevakuutus, joka koskee yrittäjiä. Tämä vakuutus on tarkoitettu kaikille yrittäjille, joiden työpanos ylittää laissa määritellyn työtulorajan.

YEL on keskeinen osa yrittäjien eläketurvaa: se mahdollistaa heille sosiaaliturvan ja varmistaa, että he voivat kerryttää eläkettä yrittäjätoimintansa aikana.

Onko YEL sama kuin “yrittäjän YEL”?

Kyllä, YEL ja "yrittäjän YEL" tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. YEL on lyhenne sanoista yrittäjän eläkelaki. Se on pakollinen lakisääteinen yrittäjien eläkevakuutus. 

YEL:stä käytetään usein termiä "yrittäjän YEL" viittaamaan siihen, että vakuutus koskee nimenomaan yrittäjiä ja kevytyrittäjiä tietyin ehdoin.

Mistä YEL-eläkkeen suuruus riippuu?

YEL-eläkkeen suuruus riippuu pääasiassa vakuutetun yrittäjän vuosittaisesta YEL-työtulosta. Mitä korkeampi työtulo on, sitä suurempi on eläke.

 

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>