Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Mikä on YEL-työtulo?

sisältökuva

 YEL-työtulo tarkoittaa työpanoksesi arvoa rahassa mitattuna. Työtulo ei tarkoita suoraan yrityksestä nostamasi palkan määrää, vaan siinä huomioidaan yrittäjätoimintasi työpanoksen arvo kokonaisuutena. Työtulon suuruuteen vaikuttavat mm. yrityksesi koko, liikevaihto ja toimiala. Voit arvioida työtuloasi pohtimalla, paljonko sinulle pitäisi maksaa palkkaa, jos toimisit työntekijänä vastaavassa tehtävässä muualla.

Työtulosi perusteella lasketaan YEL-vakuutuksesi vakuutusmaksu ja tulevaisuudessa myös eläkkeesi. Työeläkkeen ohella YEL-työtulo vaikuttaa myös erilaisten sosiaalietuuksien ja eläkkeiden tasoon, joten oikein mitoitettu työtulo tuo sinulle turvaa jo työuran aikana.

Miten työtulon suuruus määritellään?

Työtulo määritellään vuositasoisena summana, jonka arvioidaan vastaavan työpanostasi 12 kuukauden aikana. Työtulon suuruutta arvioidessa voi kuitenkin pohtia ensin, mikä olisi työpanoksen arvo kuukausitasolla ja kertoa sitten arvo kahdellatoista. 

Kun otat meiltä vakuutuksen tai muutat työtuloasi Elon verkkopalvelussa, autamme oikean työtulon arvioinnissa. Kun syötät palveluun toimialasi ja arvion liikevaihdostasi, saat niiden perusteella suositellun työtulon. Suositukselle annetaan myös niin sanottu liikkumavara, jonka puitteissa voit poiketa annetusta suositustyötulosta ilman erityisiä perusteita. Suurempiin poikkeamiin pyydämme sinulta perustelut.

Työtulon määrittelyssä otetaan huomioon mm.

työskentelytuntiesi määrä
yrityksesi toimiala
yrityksesi liikevaihto
toimintasi mahdollinen kausiluonteisuus sekä
yrityksesi mahdollisten työntekijöiden määrä

Jos sinulla on useita yrityksiä, huomioidaan työtulossa työpanoksesi kaikissa yrityksissä yhteensä. 

Eläkeyhtiö vahvistaa lopulta työtulosi tekemällä kokonaisharkinnan, jossa arvioidaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi yksilöllinen tilanteesi. Harkintaa tehdessä noudatamme YEL-lakia ja Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeita. Tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja työtulon vahvistamista varten.


Palkkakerroin muuttaa YEL-työtuloja vuosittain

Kaikkiin YEL-vakuutettujen työtuloihin tehdään vuosittain tammikuu ensimmäinen päivä palkkakertoimen mukainen muutos. Muutoksen tarkoituksena on pitää yrittäjän työtulo mukana yleisessä palkka- ja hintakehityksessä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palkkakertoimen vuosittain lokakuun loppuun mennessä ja se on kaikissa työeläkeyhtiöissä sama.


Työtulorajat vuonna 2024

  • Vakuuttamisen alaraja 9 010,28 euroa
  • Mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin 14 803,00 euroa
  • Vakuuttamisen yläraja 204 625,00  euroa

YEL-työtulolle on laissa määritelty ala- ja yläraja, joiden välille työtulo voidaan vahvistaa. Alarajan alle jäävä toiminta katsotaan niin pienimuotoiseksi, ettei se täytä YEL-vakuuttamisen ehtoja. Jotta yrittäjä voi kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa, tulee työtulon olla vähintään työttömyysturvalaissa määrätyn alarajan mukainen. Sama vähimmäistyötulo on myös Yrittäjäkassaan kuulumisen ehtona. 

YEL-työtuloja sekä työtulorajoja tarkistetaan automaattisesti vuosittain palkkakertoimella, jonka vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Palkkakerroin pitää huolta, että työtulosi pysyy yleisen palkkojen ja hintojen vaihtelun tasolla. Tämän lisäksi työtuloon ei tehdä automaattisia tarkistuksia tai muutoksia, vaan sinun tulee yrittäjänä aina ilmoittaa yritystoiminnan laajuudessa tai työpanoksessa tapahtuneista muutoksista itse. Helpoiten teet muutosilmoituksen Elon verkkopalvelussa.


Missä tilanteissa työtuloa muutetaan?

Jos yritystoiminnassasi tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työpanoksesi määrään, tulee myös työtulosi arvioida uudelleen. Tällainen muutos voi esimerkiksi olla työsi muuttuminen sivu- tai päätoimiseksi. Työtuloa ei voida muuttaa takautuvasti, joten muutoksista kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian. Työtuloa ei voida muuttaa yrityksesi kannattavuuden perusteella, eikä siihen vaikuta tilapäiset tulojen vaihtelut. Helpointa muutoksista ilmoittaminen on Elon verkkopalvelussa

Vuoden 2023 alusta alkaen eläkeyhtiöt tarkistavat yrittäjien työtulot kolmen vuoden välein, jotta voidaan varmistua niiden ajantasaisuudesta. Työtuloa tarkistaessa otetaan huomioon mm. yrityksesi liikevaihto kolmelta edellisvuodelta. Olemme sinuun yhteydessä, jos työtulosi tarkistetaan ja teemme ehdotuksen uudesta työtulosta. Voit vaikuttaa työtulosi tarkistamiseen vastaamalla ehdotukseemme ja kertomalla yritystoimintasi senhetkisestä laajuudesta ja laadusta.

Lue lisää työtulojen tarkistamisesta >


Kokeile YEL-laskuria

YEL- laskuri auttaa sinua määrittelemään työtulosi ja tarkastelemaan työtulon vaikutuksia sosiaaliturvaasi ja tulevaan eläkkeeseesi. Kun syötät laskuriin toimialasi ja yrityksesi liikevaihdon, saat suosituksen sopivasta työtulosta. Suositus perustuu toimialasi keskipalkkaan ja arvioimaasi liikevaihtoon.

Näet laskurista myös YEL-vakuutuksen hinnan ja voit vertailla maksutavan vaikutuksia vakuutusmaksuun. Jos sinulla ei ole vielä YEL-vakuutusta Elossa, voit siirtyä laskurista suoraan täyttämään vakuutushakemuksen.

sisältökuva

Ota YEL-vakuutus Elosta

Jos YEL minimi eli YEL-työtulon alaraja täyttyy, tarvitset YEL-vakuutuksen. Saat YEL-vakuutuksen helposti täyttämällä sähköisen vakuutushakemuksen. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme lisätietoja. Jos olet epävarma, kuuluuko sinun ottaa YEL-vakuutus, voimme selvittää tilanteesi yhdessä. Tavoitat myyntipalvelumme numerosta 020 703 5515 arkisin klo 8–15. Voit myös jättää meille soittopyynnön, niin olemme yhteydessä sinulle parhaiten sopivaan aikaan.
 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>