Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Yrittäjän sosiaali- ja eläketurva

Yrittäjän YEL-maksut ja tuleva työeläke perustuvat YEL-työtuloon, jonka eläkelaitos vahvistaa YEL-vakuutukseesi. Eläkkeen ohella työtulo vaikuttaa myös erilaisten etuuksien ja eläkkeiden tasoon, joten oikein mitoitettu työtulo tuo sinulle turvaa jo työuran aikana.

Näet oman eläkekertymäsi Elon henkilöasiakkaan verkkopalvelusta.

Kirjaudu verkkopalveluun

YEL-työtulosi vaikuttaa seuraaviin etuuksiin ja eläkkeisiin

•  Kelan päivärahat (esim. sairauspäiväraha, työttömyysetuus ja vanhempainpäiväraha) 
•  ansiosidonnainen päiväraha (jos olet yrittäjäkassan jäsen) 
•  tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvaukset 
•  ammatillinen kuntoutus 
•  työkyvyttömyyseläke 
•  perhe-eläke 
•  osittainen vanhuuseläke ja vanhuuseläke

Yrittäjän sairastuminen

Sairastuessasi toimeentuloasi turvaa Kelan sairauspäiväraha. YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on vain sairastumispäivä, joten voit hakea päivärahaa lyhyestäkin työkyvyttömyydestä. Sairauspäiväraha on haettava Kelasta 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. 

Kelan sairauspäivärahan määrän perusteena käytetään vuosituloa, joka pohjautuu yrittäjällä YEL-työtuloosi. Vuositulo katsotaan sairausloman alkua edeltävältä 12 kalenterikuukaudelta. Jos työtulosi määrä on muuttunut tarkasteluvuoden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

YEL-vakuutusta ei voi laittaa tauolle lyhyen sairastumisen vuoksi, mutta se voidaan päättää pitkän sairausloman ajaksi.

Pidemmissä sairauksissa yrittäjän turvana ovat ammatillinen kuntoutus ja työkyvyttömyyseläke.

Lue lisää sairastumisesta Kelan verkkosivuilta >

 

 

Yrittäjän perhevapaat

Kelan perhe-etuuksien laskennan perusteena käytetään vuosituloa, joka on yrittäjillä YEL-työtulo. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Jos YEL-työtulosi määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Jos et työskentele perhevapaan aikana, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää viimeiseen työskentelypäivääsi. Tällöin sinun tulee hakea uutta vakuutusta palatessasi työhön.

Jos jatkat työskentelyä perhevapaan aikana, YEL-vakuutustasi ei päätetä. YEL-työtulosi tarkastaminen voi olla kuitenkin tarpeen, jos työpanoksesi yrityksessä vähenee perhevapaan aikana.  

Yrittäjän työttömyys

Voit saada yrittäjänä työttömyysetuutta, jos yritystoimintasi päättyy. Etuus haetaan joko Kelasta tai yrittäjien työttömyyskassasta. Kelan työttömyysetuudet ovat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Yrittäjäkassasta on mahdollista saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Muista ilmoittautua myös TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Kelan peruspäivärahan edellytyksenä on, että työtulosi on ollut vuonna 2024 vähintään 14 803 euroa. Tämä on niin sanottu työttömyysturvan alaraja. Kelan peruspäivärahan saamisen edellytyksenä on myös työssäoloehdon täyttyminen. Jos työssäoloehto ei täyty, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Jos olet Yrittäjäkassan jäsen ja täytät työssäoloehdon, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Kassan työssäoloehto täyttyy, kun työtulosi on vähintään edellä mainitun työttömyysturvan alarajan verran ja olet toiminut yrittäjänä ja kuulunut samanaikaisesti kassaan vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana.

Yrittäjän työttömyyskassa 

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vuosityöansio sidotaan YEL-vakuutuksen työtuloon eli niiden tulee olla yhteneväiset. Muistathan ilmoittaa siis tapaturmayhtiöösi, jos päivität YEL-vakuutuksen työtuloasi.

YEL-työtulosi vaikuttaa myös työtapaturmasta johtuviin ansionmenetyskorvauksiin ja -eläkkeisiin.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saaminen edellyttää, että sinulla on voimassa YEL-vakuutus.

Lisätietoa:

Yrittäjän tapaturmavakuutus Fennian sivuilla >
Yrittäjän tapaturmavakuutus LähiTapiolan sivuilla >
Yrittäjän tapaturmavakuutus Turvan sivuilla >

 

Eläkkeet ja yrittäjän ammatillinen kuntoutus

YEL-vakuutus antaa sinulle turvaa silloin, kun tulosi vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi muuttuvat. Se mahdollistaa yrittäjälle myös ammatillisen kuntoutuksen.

Yrittäjän työeläke karttuu YEL-vakuutukseen vahvistetun YEL-työtulon mukaan. Työeläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuosittaisesta YEL-työtulosta, poikkeuksena 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia YEL-työtulosta siirtymäaikana vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana.

Lue lisää:

 

YEL-työtulorajat vuonna 2024

  • Alaraja 9 010,28 €/v
  • Yläraja 204 625,00 €/v
  • Työttömyysturvalain mukainen alaraja 14 803 €/v

YEL-laskurilla selvität helposti, millaista turvaa saat eri tilanteissa nykyisellä työtulollasi. Voit kokeilla miten työtulon muuttaminen vaikuttaa eläke- ja sosiaaliturvaasi ja näet sen vaikutuksen vakuutusmaksuihin.

YEL-laskuri
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>