Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN
Lapset uimassa

Työkykypalvelut

Henkilöstön työkyky on kriittinen menestystekijä yritykselle. Työelämän muutosnopeus ei tee työkyvyn huolehtimisesta helppoa, mutta me olemme täällä Elossa sitä varten, että kuljemme kumppanina rinnalla.  

Työkykyjohtaminen on ennakoivaa, tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa. Onnistuminen työkykyjohtamisessa näkyy mm. matalampina sairauspoissaoloina, alempina työkyvyttömyyskustannuksina ja parempana tuottavuutena

Yritysasiakkaanamme saat käyttöösi Elon työkykypalvelut, joilla voidaan alentaa yrityksenne työkyvyttömyysriskiä ja luoda samalla inhimillisempää työelämää. 

Mihin saat meiltä apua?

nuori mies fläppitaululla

Autamme yritystänne tiedolla johtamisessa

Onnistunut työkykyjohtaminen pohjautuu säännölliselle ja jatkuvalle yrityksen työkyky- ja työkyvyttömyysriskien arvioinnille. Elon asiakkaana saat käyttöösi useita erilaisia työkaluja työkyky- ja työkyvyttömyysriskien kartoittamiseen

Lue lisää

Kaksi henkilöä syventyneenä arkipäiväiseen keskusteluun

Kehitämme työkykyjohtamisen osaamista yrityksessänne

Työkykyjohtamisen vaikutukset näkyvät konkreettisesti sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksissa sekä yrityksen tuottavuudessa

Lue lisää

Kannettava tietokone henkilön kädessä. kuvassa ei näy henkilön kasvoja.

Autamme, kun työntekijällä on haasteita työkyvyn kanssa

 Elon työkykyasiantuntijat tukevat yrityksenne työkykyjohtamista, jotta työntekijä pystyy jatkamaan tai palaamaan takaisin työelämään sairauden aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Lue lisää

Miten torjua työkyvyttömyysriskejä?

Mitä on työkyky ja mikä siihen vaikuttaa?

Työkyky on henkilöstön, työn ja organisaation muodostama toiminnallinen kokonaisuus. Muutokset toiminnassa saattavat aiheuttaa häiriötä, jotka voivat näkyä työkykyriskeinä henkilöstössä. 

Sairaus tai oireet saattavat olla työkykyriski, jos niiden seurauksena arjen sujuminen ja työn tekeminen häiriintyvät jatkuvasti. Myös muut toistuvat häiriöt mm. puutteet ja epäselvyydet esihenkilötyössä, organisaation muutostilanteissa, toiminnan tavoitteissa, osaamisessa, työnjaossa ja yhteisesti sovituissa toimintavoissa voivat lisätä työkykyriskiä. 

Häiriöt voivat ilmetä esimerkiksi lisääntyneinä sairauspoissaoloina, käytöksen muutoksina, ihmissuhdeongelmina ja työn tekemiseen liittyvinä ristiriitoina sekä yleisenä tyytymättömyytenä. 

Pitkittyessään ja kärjistyessään työkykyriskit voivat aiheuttaa henkilöille työkyvyttömyyden uhkaa sekä riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Mitä työkykyjohtaminen on?

Organisaatio pyrkii hallitsemaan työkyvyttömyysriskejä ja tukemaan henkilöstön työkykyä työkykyjohtamisen avulla. Organisaation työkykyjohtamisen tuloksena tavoitellaan toiminnan tilaa, jossa siihen liittyvät riskit ovat hallinnassa ja siten hyväksyttäviä. Työkykyjohtaminen on yrityksen strategisia päämääriä tukeva kokonaisuus, jossa mm:

  • arvioidaan työkykyä uhkaavat kuormitus- ja riskitekijät
  • asetetaan toiminnalle selkeät tavoitteet ja mittarit
  • tuetaan työn sujuvuutta ja hyvää esihenkilötyötä
  • varmistetaan sujuva työterveysyhteistyö
  • tuetaan henkilöstön jaksamista ja palautumista
  • seurataan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 

Olemme luoneet työkykypakin auttamaan sinua sekä työpaikkaasi työkykyjohtamisessa. Työkykypakistamme löydät erilaisia työkaluja sekä materiaaleja työkykyjohtamisen avuksi.

Tutustu työkykypakkiin
 

Ota hyödyllinen podcast matkaevääksi

Placeholder

Sinun täytyy hyväksyä mediaevästeet kuunnellaksesi podcasteja

Placeholder

Sinun täytyy hyväksyä mediaevästeet kuunnellaksesi podcasteja

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>