Suoraan sisältöön

Verkkosivujen käyttöehdot

© Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2020, käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Avaamalla Elon www-sivuston sen käyttäjä (jäljempänä asiakas) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttöön ei ole oikeutta, mikäli asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan.

Sivuilla voi lisäksi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka palvelun käyttäjän on hyväksyttävä ja joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja ainoastaan toissijaisesti.

Sivujen käyttö ja vastuunrajoitukset

Elon www-sivut (mukaan lukien sivuilla olevat palvelut) toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisina kuin ne ovat. Sivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Sivuilla oleva tieto on kuitenkin yleisluonteista eikä Elo takaa sen soveltuvuutta yksittäisiin tapauksiin.

Elo ei vastaa www-sivuilla esitettyjen tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvästä mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai välittömästä taikka välillisestä vahingosta.
Näillä www-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Eloa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Sivuja käyttäen tehdyn viestin perille saapuminen on asiakkaan vastuulla. Elo ei vastaa sivujen kautta välitettyjen viestien eheydestä eikä muuttumattomuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä Elon www-sivujen tai sähköisten palvelujen kautta mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien (esim. suojaamattoman sähköpostin tai chat-palvelun) luottamuksellisuutta ei voida taata. Luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen Elolle suojaamattoman yhteyden välityksellä tapahtuu asiakkaan vastuulla. Elolla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Elo ei vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa eikä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Elo ei vastaa myöskään mahdollisten teknisten häiriöiden kuten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista palvelukatkoksista tai vahingoista. Elo ei siten takaa, että www-sivut ja niillä olevat palvelut olisivat jatkuvasti tai keskeytyksettä käytettävissä.

Nämä www-sivut on suunnattu ainoastaan Suomen markkinoille.

Tekijänoikeus

Näiden www-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Keskinäiselle Työeläkevakuutusyhtiölle Elolle tai kolmannelle osapuolelle.

Sivujen osittainenkin julkaiseminen, levittäminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi tai muu hyödyntäminen ilman Elon etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla on kuitenkin lupa tallettaa sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä omaan käyttöönsä. Sivuja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Linkit kolmansien www-sivuille

Elon www-sivuilla olevat linkit muiden (kolmansien) www-sivuille on tarkoitettu vain informatiivisiksi.

Elo ei vastaa näiden kolmansien tarjoamien tai ylläpitämien www-sivujen sisällöstä tai palveluista miltään osin, ei myöskään niiden oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta.

Asiakkaan tietojen käyttäminen markkinointiin

Asiakkaan sivuilla antamia tietoja voidaan käyttää voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla suoramarkkinointiin.

Asiointia koskevien tietojen kerääminen (evästeet, cookies)

Elon avoimilla verkkosivuilla sekä kirjautumista vaativissa asiointipalveluissa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.
Elon avoimilla verkkosivuilla evästeitä käytetään kävijäliikenteen analysoimiseen, tietojen kohdentamiseen, chatin toimintaan sekä verkkomarkkinointiin. Evästeiden käytön tavoitteena on tuottaa Elon asiakkaille paras mahdollinen asiakaskokemus.

Evästeeseen tallentuu käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty laite- ja selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut Elon sivuille. Kun asiakas kirjautuu verkkopalveluun,  voidaan tiedot yhdistää myös asiakasrekisterin tietoihin. Tällöin asiakasrekisteriin voidaan tuoda tietoa asiakkaan verkkokäyttäytymisestä, esimerkiksi tieto siitä, että asiakkaalla on verkkopalvelu käytössä. Vastaavasti evästeisiin voidaan tallentaa Elon asiakasrekisteriin perustuvaa ryhmätason tietoa (kuten yrityksen kokoluokka tai asiakkuussegmentti). Tiedot pseudonymisoidaan niin, ettei yksittäistä käyttäjää voida henkilökohtaisesti tunnistaa tiedoista tai niiden yhdistelmästä    

Elo ei luovuta evästeiden avulla keräämäänsä tietoa ulkopuolisille tahoille.

Käyttäjä voi hallita evästeiden käyttöä  oheisella työkalulla sekä selaimen tietoturva-asetuksia muuttamalla. On huomattava, että Elon kirjautumista vaativat palvelut eivät toimi ilman evästeiden käytön hyväksymistä.

Evästeitä käyttävät ulkoiset palvelut Elon sivuilla:

Facebook: Käyttökokemuksen parantaminen, tiedon kohdentaminen ja mainonta, verkkosivujen käytön analysointi
Siteimprove: Käyttökokemuksen parantaminen ja verkkosivujen käytön analysointi
Leadoo: Käyttökokemuksen parantaminen, verkkosivuston käytön analysointi
Liana: Käyttökokemuksen parantaminen, verkkosivuston käytön analysoiminen
LinkedIn: Käyttökokemuksen parantaminen, tiedon kohdentaminen ja mainonta, verkkosivujen käytön analysointi
React&Share: Palautteen kerääminen ja käytön analysointi

Surveypal: Asiakaskokemuksen mittaaminen
YouTube: Käyttäjäkokemuksen parantaminen
Slideshare: Käyttäjäkokemuksen parantaminen
AdForm: Mainonnan kohdentaminen ja näytetyn mainonnan mittaaminen

Käyttöehtojen ja www-sivujen muuttaminen

Elolla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Evästeasetuksien muuttaminen

Oheisen linkin kautta pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan evästeasetuksiasi.

Muuta evästeasetuksiasi

Tutustu myös Elon verkkopalvelujen käyttöehtoihin >

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>