Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Verkkosivujen käyttöehdot

© Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2024, käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Avaamalla Elon www-sivut tai verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä myös asiakas) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttöön ei ole oikeutta, mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan.

Sivuilla voi lisäksi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka palvelun käyttäjän on hyväksyttävä.

Tutustu Elon verkkopalvelujen käyttöehtoihin >

Sivujen käyttö ja vastuunrajoitukset

Elon www-sivut mukaan lukien sivuilla olevat palvelut toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisina kuin ne ovat. Sivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Sivuilla oleva tieto on kuitenkin yleisluonteista eikä Elo takaa sen soveltuvuutta yksittäisiin tapauksiin.

Elo ei vastaa www-sivuilla esitettyjen tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön tai sivuilla annettuun informaatioon liittyvästä mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai välittömästä taikka välillisestä vahingosta.
Näillä www-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Eloa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Elon www-sivuja käyttäen tehdyn viestin perille saapuminen on käyttäjän vastuulla. Elo ei vastaa sivujen kautta välitettyjen viestien eheydestä eikä muuttumattomuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä Elon www-sivujen tai palvelujen kautta mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien (esim. yhteydenottopyyntölomakkeiden tai chat-palvelun) luottamuksellisuutta ei voida taata. Luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen Elolle suojaamattoman yhteyden välityksellä tapahtuu asiakkaan vastuulla. Elolla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Elo ei vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä tai avoimessa tietoverkossa lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa eikä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Elo ei vastaa myöskään mahdollisten teknisten häiriöiden kuten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista palvelukatkoksista tai vahingoista. Elo ei siten takaa, että www-sivut ja niillä olevat palvelut olisivat jatkuvasti tai keskeytyksettä käytettävissä.

Nämä www-sivut on suunnattu ainoastaan Suomen markkinoille. 

Tekijänoikeus

Näiden www-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Keskinäiselle Työeläkevakuutusyhtiö Elolle tai kolmannelle osapuolelle.

Sivujen osittainenkin julkaiseminen, levittäminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi tai muu hyödyntäminen ilman Elon etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuja lainattaessa tekijänoikeuslain sallimalla tavalla on aina ilmoitettava lähde.

Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä omaan, muuhun kuin kaupalliseen, käyttöönsä. 

Linkit kolmansien www-sivuille

Elon www-sivuilla olevat linkit muille (kolmansien) www-sivuille on tarkoitettu vain informatiivisiksi.

Elo ei vastaa näiden kolmansien tarjoamien tai ylläpitämien www-sivujen sisällöstä tai palveluista miltään osin, ei myöskään niiden oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta.

Käyttäjän tietojen käyttäminen markkinointiin

Käyttäjän sivuilla antamia tietoja voidaan käyttää voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla suoramarkkinointiin.

Asiointia koskevien tietojen kerääminen (evästeet, cookies)

Elon avoimilla verkkosivuilla sekä kirjautumista vaativissa asiointipalveluissa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Pakolliset evästeet liittyvät sivuston ja sillä olevien chatin ja videopalvelujen toimivuuteen. Voit tarkastella ja hallita evästeiden käyttöä oheisella työkalulla  sekä selaimen tietoturva-asetuksia muuttamalla. 

Lue lisää Elon käyttämistä evästeistä >

Käyttöehtojen ja www-sivujen muuttaminen

Elolla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia aina, riippumatta siitä, mistä maasta sivuja käytetään.

Finanssivalvonta valvoo Elon toimintaa. Yhteystiedot: 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki. Puhelin 010 831 51.

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>