Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Elon eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittää miten Elo toimii erilaisissa tilanteissa. Ne perustuvat Elon yrityskulttuurin kulmakiviin (arvoihin) ja toimintamalleihin, ja niissä kuvataan minkälaiseen toimintaan Elo ja elolaiset sitoutuvat, sekä miten toimimme päivittäin. Tavoitteena on, että periaatteet ovat lyhyt kokoelma kaikesta siitä sisäisestä ja ulkoisesta sääntelystä, joka toimintaamme kohdistuu.

Eettisissä liiketoimintaperiaatteissa otetaan kantaa mm. hyvään hallintoon, eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen, tietosuoja-asioihin ja lahjonnan vastaisuuteen. Lisäksi osana toimintaperiaatteita jokaisella elolaisella on vastuu noudattaa periaatteita, ja ilmoittaa epäillyistä menettelyohjeiden rikkomuksista.

Elon eettiset liiketoimintaperiaatteet (pdf) >

Elon analytiikan eettiset liiketoimintaperiaatteet >

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>