Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon analytiikan eettiset liiketoimintaperiaatteet

Elon eettisten liiketoimintaperiaatteiden lisäksi analytiikassa huolehditaan seuraavista periaatteista

Avoimuus

 • Kerromme avoimesti käyttävämme analytiikkaa asiakkaidemme hyödyksi ja työntekijän eläkelain sekä muun lainsäädännön tavoitteiden toteutumiseksi

Vastuullisuus

 • Noudatamme lakeja
 • Huolehdimme tietosuojasta ja –turvasta
 • Käytämme vain ratkaisuja, joiden toiminnan ymmärrämme ja joiden riskit voimme ennakoida ja hallita
 • Analytiikka toimii  Elolla apuvälineenä

Läpinäkyvyys

 • Kerromme, missä asioissa / tilanteissa teemme automaattisia päätöksiä yksilöä koskevissa asioissa
 • Kerromme, koska yksilöä koskevissa päätöksissä hyödynnetään analytiikkaa apuvälineenä

Vaikutusten arvioitavuus

 • Tuomme esiin erilaisten valintojen vaikutukset
 • Varmistamme tekemiemme päätösten oikeudenmukaisuuden
 • Varmistamme, että tekemämme/käyttämämme mallit toimivat oikein

Yksityisyyden kunnioitus

 • Minimoimme käytettävien henkilötietojen määrän
 • Käytämme lähtökohtaisesti vain anonyymia tietoa analytiikassamme
 

 

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>