Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

YEL-vakuutus

 Nainen istuu luurit korvilla

YEL-vakuutus on yrittäjien lakisääteinen eläkevakuutus Suomessa. Se on yrittäjän henkilökohtainen vakuutus, joka kerryttää eläketurvaa vanhuuden varalle sekä muodostaa turvan yrittäjän toimeentulolle jo työuran aikana, jos sairastut, työkykysi heikkenee tai jäät perhevapaalle. YEL-vakuutukseen määriteltävän YEL-työtulon perusteella yrittäjälle määräytyy myös Kelan päivärahojen, kuten sairaspäivärahan suuruus.

YEL-vakuutus on pakollinen vakuutus yrittäjänä työskentelevälle, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

YEL-laki uudistui 1.1.2023

Uudistuksessa tarkennettiin sitä, miten yrittäjän työtulo määritellään. Eläkeyhtiöt tarkistavat jatkossa yrittäjän työtulon kolmen vuoden välein.

Lue lisää YEL-lakiuudistuksesta

YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjille

Yrittäjänä sinun tulee hankkia itsellesi henkilökohtainen yrittäjän eläkevakuutus, jos täytät seuraavat ehdot:

 1. Työtulosi ovat vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024
  YEL-työtulo tarkoittaa työpanoksesi rahallista arvoa vuoden aikana. Työtulo on siis arviosi työpanoksestasi yrityksessä ja sen tulisi vastata sellaista palkkaa, jota voidaan pitää kohtuullisena korvauksena vastaavasta työstä. Kokopäiväisesti yrittäjänä työskentely käytännössä edellyttää YEL-vakuutuksen ottamista riippumatta esimerkiksi yrittäjän itselleen maksamasta palkasta.

 2. Yhtenäinen yrittäjyysjaksosi on vähintään 4 kuukauden mittainen
  Sinun tulee harjoittaa yrittäjätoimintaa keskeytyksettä vähintään neljän kuukauden ajan, jotta täytät YEL-vakuuttamisvelvollisuuden. Kausiluonteinen yrittäjätoiminta kuuluu myös vakuutuksen piiriin, kun se jatkuu vuodesta toiseen, vaikkakin toiminta saattaa olla välillä useamman kuukauden tauolla. Esimerkiksi kesäisin kioskia pitävän yrittäjän toiminnan voidaan yleensä katsoa jatkuneen yhtäjaksoisesti vuodesta toiseen.

 3. Olet töissä yrityksessäsi
  Sinun tulee osallistua aktiivisesti yrityksesi toimintaan, sillä pelkkä omistaminen ei edellytä YEL-vakuuttamista. Myös sivutoimisesti yrittäjänä toimivien on otettava yrittäjän eläkevakuutus, jos toiminta täyttää vakuuttamisen edellytykset. Jos työskentelet samaan aikaan palkansaajana toisessa yrityksessä, maksaa työnantajasi työntekijän eläkelain mukaiset maksut saamastasi palkasta. Tällöin voit olla samaan aikaan YEL- ja TyEL-vakuutettu.

 4. Ikäsi on 18–68 vuotta
  Vakuuttamisvelvollisuus alkaa yrittäjillä 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Se jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta. Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain seuraavasti:
 • 68 vuotta niille, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin
 • 69 vuotta niille, jotka ovat syntyneet vuosina 1958–1961
 • 70 vuotta niille, jotka ovat syntyneet vuonna 1962 tai myöhemmin

Testaa tarvitsetko YEL-vakuutuksen

Milloin YEL-vakuutus otetaan?

Jos täytät YEL-vakuuttamisen ehdot, sinun tulee ottaa vakuutus viimeistään 6 kuukauden sisällä yrittäjätoiminnan aloittamisen jälkeen. Vakuutus otetaan alkamaan siitä ajankohdasta, jolloin YEL-vakuuttamisen ehdot täyttävä yrittäjätoiminta on alkanut. Sinulla on 6 kuukautta aikaa ottaa YEL-vakuutus, mutta YEL-vakuutusmaksut alkavat yrittäjätoiminnan alusta lähtien.

Esimerkiksi:

 • Aloitit yrittäjätoimintasi syyskuussa.
 • Huomaat joulukuussa, että työpanoksesi näkökulmasta yrittäjätoimintasi on ylittänyt euromääräisen rajan lokakuun alusta alkaen. 
 • Myös muut yrittäjän eläkevakuutuksen ehdot täyttyvät.
 • Tällöin sinun täytyy ottaa joulukuussa vakuutus takautuvasti 1.lokakuuta alkaen ja maksaa myös YEL-vakuutusmaksut lokakuusta lähtien.

Vuositasolla työtuloraja 9 010,28 € tarkoittaa 751 € kuukaudessa

 • Alla olevan kuvan luvut kuvaavat aloittavan yrittäjän työtuloa kuukausitasolla.
 • YEL-vakuutus on ajankohtainen työtulon ylittäessä 751 €/kk rajan.
 Esimerkki aloittavan yrittäjän työtulosta kuukausitasolla

Voit ottaa vakuutuksen takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle kalenterivuodelle. Vakuutus kannattaa kuitenkin ottaa ajoissa, sillä yli kuusi kuukautta myöhässä otetusta vakuutuksesta voidaan periä korotettu maksu myöhästymisen ajalta.

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien vakuuttamista ja lähettää vuosittain kirjeen yrittäjille, jotka todennäköisesti ovat YEL-vakuutusvelvollisia. Kirjeessä kehotetaan yrittäjää selvittämään vakuuttamistarpeensa. Jos olet saanut valvontakirjeen, ja mietit tarvitsetko YEL-vakuutuksen, anna meidän auttaa. Tavoitat asiakaspalvelumme numerosta 020 694 730.

YEL-työtulon määrittäminen

YEL-työtulon on vastattava realistisesti työpanostasi, sillä mahdollinen sosiaaliturvasi sekä tuleva  eläkkeesi perustuu siihen. Alimitoitettu työtulo voi vaarantaa sosiaaliturvasi ja eläkkeesi, kun taas ylimitoitus nostaa vakuutusmaksuja turhaan. Yrittäjänä sinun tulisi säännöllisesti päivittää YEL-työtuloa yrittäjätoimintasi muutosten mukaan varmistaen näin oikean eläkekertymän.

Kokeilemalla laskuriamme voit nähdä, miten YEL-työtulosi vaikuttaa työeläkkeeseesi, vakuutusmaksuihisi ja erilaisiin sosiaalietuuksiin, kuten sairauspäivärahaan. Laskurilla voit myös laskea suositustyötulon syöttämällä toimialasi ja arvion liikevaihdostasi.

Siirry YEL-laskuriin

Kenet katsotaan yrittäjäksi eri yhtiömuodoissa?

sisältökuva

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on YEL-vakuutus?

Yrittäjän eläkevakuutus on Suomessa pakollinen sosiaalivakuutus  yrittäjille. Se varmistaa, että voit ansaita eläkettä yrittäjätoiminnastasi ja siinä määritelty YEL-työtulo määrittää sosiaaliturvasi tason jo työuran aikana. 

YEL-vakuutettuna maksat säännöllisiä vakuutusmaksuja, jotka perustuvat arvioituun työtuloosi . Maksetut vakuutusmaksut kerryttävät sinulle tulevaisuudessa maksettavaa työeläkettä, jota maksetaan yrittäjän jäädessä työelämästä eläkkeelle joko iän tai työkyvyn heikentymisen vuoksi. On tärkeää huolehtia, että YEL-työtulo pysyy ajan tasalla, jotta voit turvata eläkeaikasi ja sosiaaliturvasi oikean tason mukaisesti.

Onko YEL-vakuutus pakollinen?

Kyllä, se on yrittäjille Suomessa pakollinen YEL-vakuuttamisen ehtojen täyttyessä. Yrittäjän eläkevakuutus varmistaa, että sinulle kertyy yrittäjätyöstäsi työeläkettä ja sosiaaliturvasi pysyy YEL-työtuloasi vastaavalla tasolla.

YEL-vakuuttamisvelvollisuus alkaa, kun aloitat yrittäjätoiminnan ja toimintasi kestää yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Vakuuttamisvelvollisuus pätee, jos työtuloarviosi on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024.

Mitä YEL-vakuutus korvaa?

YEL- vakuutus kerryttää tulevaa eläkettä yrittäjätoiminnastasi. YEL-työtulo on myös monien Kelan myöntämien etuuksien kuten sairauspäivärahan sekä eri vanhempainetuuksien perusteena. Oikein mitoitettu YEL-työtulo varmistaa oikean tasoisen sosiaali- ja eläketurvan tulevaisuudessa.

Mikä on YEL-vakuutuksen minimituloraja eli “YEL-alaraja”?

YEL-vakuutuksen minimituloraja, eli "YEL-alaraja," vaihtelee tyypillisesti vuosittain. Vuonna 2024 alaraja on 9 010,28  euroa vuodessa. YEL-työtulo on yrittäjän työpanoksen rahallinen arvo. Sen tulee vastata palkkaa, joka maksettaisiin yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle samasta työstä. Lähtökohtaisesti kokopäiväisen yrittäjän työtulo ylittää yleensä reilusti tämän alarajan. Jos työpanoksesi arvo jää alle tämän rajan, ei YEL-vakuutusta tarvitse ottaa.

YEL vai TyEL - mitä eroa niillä on?

YEL (yrittäjän eläkevakuutus) ja TyEL (työntekijän eläkevakuutus) ovat molemmat osa Suomen eläketurvajärjestelmää. YEL-vakuutus on tarkoitettu yrittäjille, jotka toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina tai omistavat oman yrityksen. TyEL puolestaan koskee palkansaajia, eli henkilöitä, jotka työskentelevät yrityksissä palkkatyössä. YEL-vakuutusmaksun  suuruus perustuu yrittäjän vahvistettuun työtuloon, kun taas TyEL-vakuutusmaksut perustuvat palkansaajan saamaan palkkaan. YEL-vakuutuksen ottamisesta vastaa yrittäjä itse. TyEL-vakuutuksen ottaa työntekijälle työnantaja.

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>