Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Sponsorointi ja lahjoitukset

Sponsorointi

Elossa sponsoroinnilla tarkoitetaan vastikkeellista yhteistyötä tai kumppanuutta, joka hyödyttää tasapuolisesti niin Eloa kuin sponsorointikohdetta. Kumppanuudet voivat olla erilaisia tai koskea esimerkiksi yhteistä kehittämistä tai yhdessä tehtävää viestintää ja markkinointia.

Ensisijaisesti Elo keskittyy yhteistyökumppanuuksiin, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä hyödynnetään tavoitteellisesti, huomioiden alueellisen ja yhteiskunnallisen näkyvyyden tasapainon.

Elo ei tee yhteistyösopimuksia, joiden kohteena on suoraan tai välillisesti poliittinen puolue tai ehdokas tai Elon toimintaan liittyvä viranomainen, eikä anna rahallista tukea tällaiseen toimintaan osallistumismaksujen tai muiden hankintojen kautta.

Sponsoroinnin kriteerit

Elon sponsorointi- ja kumppanuuskohteita arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

1. Onko kohde Elon strategian ja brändin mukainen?

2. Tavoittaako kohde Elon keskeisiä kohderyhmiä?

3. Tuottaako yhteistyö laajempaa hyötyä Elon toiminnalle?
4. Voidaanko kohteen näkyvyyttä mitata?


Sponsoroinnin periaatteet

Elo tekee yhteistyötä yrittäjyyteen, työelämään ja kasvuun sekä tapahtumiin ja näkyvyyteen liittyen. Yhteistyön tavoitteena on Elon strategisten tavoitteiden edistäminen ja tavoitellun mielikuvan vahvistaminen Elosta. Yhteistyön kautta tavoitellaan Elon keskeisiä kohderyhmiä ja vaikutetaan Elolle yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Yhteistyön ja toiminnan tulee olla aina Elon eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisia.


Merkittävät yhteistyökumppanuudet ja sponsorointi vuonna 2024

 • Suomen Yrittäjät ry, aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset
 • EY (Entrepreneur of the Year)
 • Perheyritysten Liitto
 • Turun Palloseura
 • Nuorten Yrittäjyys ja talous (NYT)
 • Kuopio Tanssii ja Soi
 • Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
 • Infra ry (infratoimiala)
 • Suomen Franchising Yhdistys ry

Pienimuotoinen yhteistyö ja sponsorointi vuonna 2024

 • Yrittäjänaiset
 • Helsingin Uusyrityskeskus
 • Vantaan Uusyrityskeskus
 • YritysEspoo
 • Oulun seudun Uusyrityskeskus
 • FiBan (Finnish Business Angels Network)
 • Kultaranta Resort
 • Toimialajärjestöt (Suomen Kuntoutusyrittäjät, STUL Sähkö- ja Teleurakoitsijat, LVI-Tekniset Urakoitsijat, Suomen Turvaurakoitsijat)
Lisäksi Elo tekee viestintä- ja markkinointiyhteistyötä myyntikumppaneidensa Fennian, LähiTapiolan ja Turvan kanssa.  

 

Lahjoitukset

Elon yhtiökokous hyväksyy vuosittain lahjoituksiin käytettävien varojen määrän. Vuonna 2022 summa oli 15 000 euroa. Lahjoituksista päättää toimitusjohtaja, ja ne raportoidaan hallitukselle vuosittain.

Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja ne kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen (yleishyödyllisellä tarkoitetaan tässä esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseen perustettuja yhteisöjä).


Elon hyväntekeväisyyskohteet vuonna 2022
Suomen Punainen Risti, katastrofirahasto

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>