Suoraan sisältöön

Sponsorointi ja lahjoitukset

Sponsorointi

Elossa sponsoroinnilla tarkoitetaan vastikkeellista yhteistyötä tai kumppanuutta, joka hyödyttää tasapuolisesti niin Eloa kuin sponsorointikohdetta. Kumppanuudet voivat olla erilaisia tai koskea esimerkiksi yhteistä kehittämistä tai yhdessä tehtävää viestintää, mutta pelkkää logonäkyvyyttä sisältäviä sopimuksia Elo ei tee.

Ensisijaisesti Elo keskittyy yhteistyökumppanuuksiin, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä hyödynnetään tavoitteellisesti, huomioiden alueellisen ja yhteiskunnallisen näkyvyyden tasapainon.

Elo EI tee yhteistyösopimuksia, joiden kohteena on suoraan tai välillisesti poliittinen puolue tai ehdokas, taikka Elon toimintaan liittyvä viranomainen, eikä anna rahallista tukea tällaiseen toimintaan osallistumismaksujen tai muiden hankintojen kautta. Elo ei myöskään osallistu puhelinkampanjaan tai muihin ketjukampanjoihin.

Sponsoroinnin kriteerit

Elon sponsorointi- ja kumppanuuskohteita arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

1. Onko kohde Elon strategian ja yrityskuvan mukainen?

2. Tavoittaako kohde Elon keskeisiä kohderyhmiä?

3. Tuottaako yhteistyö laajempaa hyötyä Elon toiminnalle?
4. Voidaanko kohteen näkyvyyttä mitata?


Sponsoroinnin periaatteet

Elo tekee yhteistyötä yrittäjyyteen, työelämään ja kasvuun sekä tapahtumiin ja näkyvyyteen liittyen. Yhteistyön tavoitteena on Elon strategisten tavoitteiden edistäminen ja tavoitellun mielikuvan vahvistaminen Elosta. Yhteistyön kautta tavoitellaan Elon keskeisiä kohderyhmiä ja vaikutetaan Elolle yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Yhteistyön ja toiminnan tulee olla aina Elon eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisia.


Elon yhteistyöt vuonna 2020

Yrittäjyyteen, työelämään ja kasvuun liittyvä yhteistyö vuonna 2020
Crazy Town
Design Forum Finland
EY Entrepreneur of the Year
Finnish Business Angels Network FIBAN
Inklusiiv
Innovestor Ignite
Kiuas
Lifeclass
Nuori Yrittäjyys
Perheyritysten liitto
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Suomen Aktiivisin Työpaikka
Suomen Franchising-Yhdistys
Suomen Yrittäjänaiset
Suomen Yrittäjät
Yrittäjä.io
Toimialajärjestöt (Suomen Kuntoutusyrittäjät, STUL Sähkö- ja Teleurakoitsijat, Infra, LVI-Tekniset Urakoitsijat, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa)

Näkyvyys- ja tapahtumayhteistyö vuonna 2020
Aurinko Golf Oy
HIFK-Hockey
Joensuun Kataja ry
JYP Jyväskylä
Jyväs-Golf ry
Jylhäsalmi Productions / Kuopion Komediafestivaali
KPV Yhtiöt Oy
Kuopio tanssii ja soi
Liiga-Saipa Oy
Markkinointi Bravuuri Oy
Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry
Bravedo / Pohjalaista Vetovoimaa
Yrityspörssi
Steelers Hämeenlinna ry
Vaasan Palloseura

 

Lahjoitukset

Elon yhtiökokous hyväksyy vuosittain lahjoituksiin käytettävien varojen määrän. Vuonna 2020 summa oli 27 000 euroa. Lahjoituksista päättää toimitusjohtaja, ja ne raportoidaan hallitukselle vuosittain.

 

Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja ne kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen (yleishyödyllisellä tarkoitetaan tässä esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseen perustettuja yhteisöjä).


Elon hyväntekeväisyyskohteet vuonna 2020
Pelastakaa Lapset Ry
Helsingin Diakonissalaitos
Vamlas – vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
SOS-Lapsikyläsäätlö
Helsingin Kauppakorkeakoulun tukisäätiö

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>