Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon lähipiiri

Elossa ylläpidetään lähipiiriluetteloa, jonka tarkoituksena on auttaa tunnistamaan sellaiset liiketoimet, joiden osapuolena on Elon lähipiiriin kuuluva. Lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet käsitellään Elon hallituksen hyväksymän lähipiiriohjeistuksen mukaisesti. Elon johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista päättää aina Elon hallitus.

Elon lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi Elon hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet, johtoryhmän ja sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsenet, muut ylimpään johtoon kuuluvat hallituksen nimittämät johtajat, tilintarkastaja sekä näiden puolisot ja edunvalvottavat. Lisäksi lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi yhteisöt, joissa edellä mainittu lähipiiriläinen yksin tai yhdessä oman lähipiirinsä kanssa käyttää vaikutusvaltaa tai määräysvaltaa sekä sellaiset yhteisöt, joiden johdossa (hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja) lähipiiriläinen toimii.

Lain työeläkevakuutusyhtiöistä (10 e §) mukaisesti Elo ylläpitää 1.1.2015 alkaen ajantasaista julkista luetteloa johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista, niiden osapuolista ja keskeisistä ehdoista. Jos tällaisia liiketoimia tehdään, niistä raportoidaan tällä sivulla.

Elon lähipiiriluetteloa sekä luetteloa johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista ylläpitää sekä mahdollisiin näitä koskeviin kysymyksiin vastaa Elon compliance officer Roope Noronen.

TVYL 10e §:n mukaiset liiketoimet Elon johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien kanssa

Elo ei ole tehnyt ilmoitettavia liiketoimia.  

 
 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>