Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Veropolitiikka

Elon veropolitiikka kertoo periaatteet, joiden mukaan veroasioita hallitaan ja hoidetaan Elossa sekä miten erilaisiin verotusta koskeviin kysymyksiin yhtiössä suhtaudutaan. Elon eri toimintojen vastuut veroasioissa on kuvattu alla olevassa veropolitiikka-dokumentissa ja tarkemmin Elon sisäisissä ohjeissa.

Elon veropolitiikka kattaa kaikki toimintaamme liittyvät suorat ja epäsuorat verot kotimaassa ja ulkomailla eli käytännössä sijoitustemme kohdevaltioissa. Lisäksi veropolitiikan piiriin kuuluvat Elon työntekijöiden palkoista ja hallinnon jäsenten palkkioista sekä Elon eläkkeensaajien eläkkeistä ja etuuksista pidätettävät ennakonpidätykset, lähdeverot ja sosiaalivakuutusmaksut. Näistä kaikista veroista ja maksuista muodostuu Elon verojalanjälki.

Tutustu Elon veropolitiikkaan

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>