Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Sisäpiirihallinto

Elossa noudatetaan työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain mukaista sisäpiiriohjetta, jonka tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta ja varmistaa henkilöstön tietämys sisäpiirisäännöksistä niin, ettei niitä tahattomastikaan rikota.

Sisäpiiriohjetta sovelletaan Elon sijoitustoimintaan sekä sisäpiiriin kuuluvan henkilöstön omiin arvopaperikauppoihin. Pysyvään sisäpiiriin kuuluu henkilöitä joko asemansa tai tehtävänsä perusteella. Sisäpiiriohjetta sovelletaan myös tilapäisiin sisäpiiriläisiin, jotka saattavat saada hankekohtaisesti sisäpiiritietoa.

Pysyvä sisäpiiriläinen on velvollinen pyytämään lupaa kaupankäyntiin sekä tekemään omistusilmoituksen, jossa kerrotaan hankittujen tai luovutettujen osakkeiden ja/tai rahoitusvälineiden määrä. Elossa työskenteleviä pysyviä sisäpiiriläisiä koskee myös ns. lyhyen kaupan kielto.

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä antaa jokaiselle oikeuden saada kulujen korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä rekisterin tiedoista. Elon sisäpiiriläisten julkiset tiedot ovat saatavilla Euroclearin NetSire järjestelmästä eikä näistä peritä kuluja. Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin sisäpiiriläisen nimi eivät kuitenkaan ole julkisia. (TVYL 12 i § 3 mom)

Elon sisäpiirirekisteriä ylläpitää compliance officer.

Elon sisäpiiriläiset (NetSire-järjestelmä) >

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>