Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Kuntoutusetuuksien tarkoituksena on turvata toimeentulosi kuntoutuksen käynnistyttyä. Kuntoutuksen ajalta saat kuntoutusrahaa. Jos olet kuntoutustuella, saat eläkkeeseesi kuntoutuskorotusta. Lisäksi maksamme korvauksia kuntoutuksen kuluista.

Kuntoutusetuuden maksaminen alkaa, kun olet saanut myönteisen päätöksen tuettavasta kuntoutustoimenpiteestä ja kuntoutuksesi on alkanut.

Saat meiltä Elosta erillisen päätöksen kuntoutusetuuden maksamisesta. 

Kuntoutusajan etuudet

Kuntoutusraha

Kuntoutusrahaa maksetaan aktiivisten kuntoutustoimenpiteiden ajalta. Kuntoutusrahan määrän perusteena on työkyvyttömyyseläke. Kuntoutusraha on kuitenkin 33 % suurempi kuin työkyvyttömyyseläkkeesi määrä olisi kuntoutustapahtumahetkellä. 


Kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jonka edellytyksenä on, että olet työkyvytön yleisesti työhön, mutta työkykysi on palautettavissa hoidolla tai kuntoutuksella.

Kuntoutuskorotusta maksetaan kuntoutustuen lisänä, jos Elo tukee aktiivista kuntoutustasi. Korotuksen määrä on 33 prosenttia kuntoutustuesta täysiltä kuntoutuskuukausilta.


Kuntoutuskustannukset ja normikorvaus

Kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia, kuten matkakuluja ja opiskelukustannuksia, korvataan enintään 6 kuukautta takautuvasti.

Matkakorvaukset haetaan Elon verkkopalvelussa. Matkakorvauksen saat

  • kodin ja työkokeilu-, työhönvalmennus- tai opiskelupaikkasi välisiltä matkoilta, kun yhdensuuntainen välimatka on vähintään 10 kilometriä 
  • opiskelupaikkakuntasi ja kotipaikkakuntasi välisiltä matkoilta, jos asumiskuluja on molemmilla paikkakunnilla ja yhdensuuntainen välimatka on vähintään 70 kilometriä  
  • kodin ja kuntoutussuunnitelman laatimisessa auttavan uravalmentajan tapaamispaikan välisiltä matkoilta välimatkan pituudesta riippumatta.

Normikorvaus eli korvausopiskelun kustannuksista maksetaan yleensä vuosittain vahvistettavana tasasuuruisena euromääränä lukuvuosittain. Opiskelujen alkaessa normikorvaus maksetaan kun Eloon on toimitettu opiskelutodistus ja tämän jälkeen lukuvuosittain. Korvausta voidaan maksaa myös vieraalla paikkakunnalla opiskelevan asumiskustannuksista. Lisäksi Elo vakuuttaa palkattoman työkokeilun tai valmennuksen aikana kuntoutujan työtapaturmien varalta.

Normikorvausta ei tarvitse itse hakea, sillä se myönnetään automaattisesti. Normikorvauksen määrä ja maksupäivä näkyvät Elon verkkopalvelussa.

Lue lisää kustannusten korvaamisesta Telan kuntoutussuosituksesta >


Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustusta voidaan maksaa aktiivisten kuntoutusjaksojen odotus- ja väliajoilta tai kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta enintään kolmelta kuukaudelta. Kuntoutusavustuksen voi saada, jos ei ole oikeutta muuhun toimeentuloon. Kuntoutusavustus on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.


Elinkeinotuki yrittäjälle

Elinkeinotuella voidaan tukea yritystoiminnan aloittamista, muuttamista tai elinkeinotoiminnan jatkamista. Elinkeinotuki voi olla esimerkiksi erilaisten työtä helpottavien välineiden kustannuksiin osallistuminen.

 

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>