Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Sijoitukset ja vastuullinen sijoittaminen

Elon sijoitustoiminnan tehtävänä on sijoittaa työeläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Lähtökohtana on toimia niin, että rahastoiduille eläkevaroille saavutetaan mahdollisimman hyvä tuotto. Työeläkevarat sijoitetaan yhtiö strategian ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vastuu eläkevaroista ulottuu vuosikymmenten päähän. Vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme taustalla on myös yhtiön yhteiskunnallinen tehtävä: vastuu vakuutuksenottajille ja vakuutetuille. Sijoitustoiminta on pitkäjänteistä, itsenäistä ja riippumatonta. 

Vuoden 2023 lopussa sijoitusten markkina-arvo oli 30 miljardia euroa. Sijoitamme pääasiassa korko-, osake- ja kiinteistösijoituksiin sekä hedge-rahastosijoituksiin.

Hajautamme sijoitusvarallisuuden sekä eri omaisuuslajeihin että maantieteellisesti. Julkaisemme tiedot sijoitusjakaumasta ja sijoitusten tuotoista neljännesvuosittain. Lisätietoja löydät Tulostiedot ja vuosikertomukset -osiosta

Vuodelta 2023 Elon sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,4 prosenttia ja vastaava reaalituotto oli 3,4 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 6,4 prosenttia ja vastaava reaalituotto 2,9 prosenttia.

Elon sijoitustoiminnan periaatteet

Perustehtävä

 • Elon sijoitustoiminnan tehtävänä on sijoittaa työeläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. 
 • Elon sijoitustoiminnan strategiana on pyrkiä saavuttamaan hyvä ja riittävä sijoitustuotto valitulla strategisella allokaatiolla ja onnistumalla omaisuuslajien sisäisessä sijoitusvalinnassa. 
 • Vastuu eläkkeistä ulottuvat vuosikymmenten päähän.
 

Vakavaraisuus

 • Hyvä vakavaraisuus mahdollistaa aktiivisen sijoituspolitiikan kaikissa talousympäristöissä.
 • Strategisen allokaation valinta on keskeisin tuoton ja riskin määrittäjä.
 • Sijoitustoiminnan riskinottoa tarvitaan riittävän tuoton aikaansaamiseksi. Riskinottoa hallitaan limiitein ja rajoittein sekä riittävällä hajautuksella. 
 • Vastuullinen sijoittaminen on myös keino välttää ja hallinnoida riskejä.
 

Sijoitustoiminnan vastuullisuus

 • Vastuullisuus on integroitu sijoitusprosesseihin huomioiden omaisuusluokkien erityispiirteet.
 • Vastuullisella sijoittamisella tavoitellaan kestäviä pitkän aikavälin tuottoja.
 • Vastuullisen sijoittamisen strategia koostuu omien toimintatapojen vastuullisuudesta, kansainvälisten normien huomioimisesta, sijoituskohteiden vastuullisuuden analysoinnista osana sijoitusten valmistelua, päätöksentekoa ja seurantaa ja omistajaohjaus ja muu vaikuttaminen.
 

Resurssit ja kustannustehokkuus

 • Sijoitustoiminta toteutetaan kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi eri omaisuusluokissa läpi sijoitusprosessin.
 • Valtaosa sijoituksista eri omaisuusluokissa tehdään itse.
 • Lisätuotot markkinoilta ovat huippuosaamisen tulos. Lisäarvo syntyy vahvan osaamisen kautta ja pitkäjänteisen kehittämisen seurauksena. 
 • Keskeistä on osaamisen jatkuva kehittäminen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien yhä laajempi hyödyntäminen. 
 
 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>