Suoraan sisältöön

Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöllä tulee työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan olla hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Muut hallintoneuvoston tehtävät on lueteltu laissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Elon hallintoneuvostoon kuuluu 36 jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Elon hallintoneuvoston työjärjestys >

Hallintoneuvoston jäsenet

Puheenjohtaja:
Harri Miettinen, toimitusjohtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa, erovuorossa 2025

1. varapuheenjohtaja
Stefan Borgman, puheenjohtaja, METO Metsäalan Asiantuntijat ry, erovuorossa 2025

Jäsenet:
Vesa Aallosvirta, järjestöpäällikkö, Teollisuusliitto ry, erovuorossa 2026 
Ilkka Brotherus, hallituksen puheenjohtaja, Sinituote Oy, erovuorossa 2024
Mika Hagberg, toimitusjohtaja, Paree Group Oy, erovuorossa 2025
Antti Hakala, johtaja, Ammattiliitto Pro, erovuorossa 2024 
Virpi Holmqvist, toimitusjohtaja, Attendo Oy, erovuorossa 2024
Sauli Huikuri, hallituksen puheenjohtaja, Hätälä Oy, erovuorossa 2024 
Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, erovuorossa 2026
Ismo Kokko, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, erovuorossa 2026 
Kalle Kujanpää, talousjohtaja, Finn-Power Oy, erovuorossa 2024 
Veli-Matti Kuntonen, puheenjohtaja, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ,erovuorossa 2024 
Lasse Laurikainen, hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Insinöörit HI ry, erovuorossa 2024
Tommi Luukkonen, puheenjohtaja, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, erovuorossa 2026
Leena-Mari Lähteenmaa, toimitusjohtaja, CGI Suomi Oy, erovuorossa 2025
Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy, erovuorossa 2025
Tuomas Mäkipeska, talousjohtaja, YIT Oyj, erovuorossa 2026
Antti Määttä, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Osuuskauppa Keskimaa, erovuorossa 2024
Mats Nyman, toiminnanjohtaja, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, erovuorossa 2025
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, erovuorossa 2026 
Terhi Penttilä, toimitusjohtaja, Länsilinjat Oy, erovuorossa 2026 
Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, erovuorossa 2025
Mari Puoskari, toimitusjohtaja, Pilke päiväkodit Oy, erovuorossa 2026
Ville Rantala, hallituksen puheenjohtaja, PHM Group Oy, erovuorossa 2026
Antti Rantalainen, hallituksen puheenjohtaja, Rantalainen Audit Oy, erovuorossa 2024
Ville-Veikko Rantamaula, edunvalvontajohtaja, Tradenomiliitto TRAL ry, erovuorossa 2026
Ansu Saarela, talousjohtaja, Bauhaus & Co Ky, erovuorossa 2025 
Mikko Salo, toiminnanjohtaja, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, erovuorossa 2024
Olli Sarekoski, toimitusjohtaja, Veikkaus Oy, erovuorossa 2024
Tommi Sova, toimitusjohtaja, Intrum Oy, erovuorossa 2026
Päivi Suutari, toimitusjohtaja, MM Kotkamills Oy, erovuorossa 2025
Katja Syvärinen, hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja, SAK ry, erovuorossa 2025
Aku Vikström, toimitusjohtaja, Noho Partners Oyj, erovuorossa 2026
Janne Ylinen, toimitusjohtaja, Kokkolan Halpa-Halli Oy, erovuorossa 2025 
Jaana Ylitalo, edunvalvontajohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, erovuorossa 2024 

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta

Yhtiöllä on hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella esitykset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista.

Vaalivaliokuntaan kuuluvat vakuutuksenottajien ehdottamina jäseninä Elon hallintoneuvostosta toimitusjohtaja Harri Miettinen, toimitusjohtaja Katariina Poskiparta ja toimitusjohtaja Antti Määttä. Vakuutettujen ehdottamina jäseninä vaalivaliokuntaan kuuluvat Elon hallintoneuvostosta puheenjohtaja Stefan Borgman, toiminnanjohtaja Mats Nyman ja edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Harri Miettinen ja varapuheenjohtajana Jaana Ylitalo.

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>