Suoraan sisältöön

Perhe-eläke

Perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

Webinaaritallenne perhe-eläkkeistä

Tiesitkö, että perhe-eläke turvaa toimeentuloa huoltajan tai puolison menehtyessä?

Perhe-eläkeuudistuksen ydinkohdat

 • Ei muutoksia vuodenvaihteessa maksussa oleviin leskeneläkkeisiin.
 • Vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneen leskeneläkkeen kesto on rajattu 10 vuoteen tai kunnes nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.
 • Avopuolisoille on nyt myös oikeus leskeneläkkeeseen yhteisen alle 18-vuotiaan lapsen perusteella.
 • Lapseneläkkeen päättymisikä nousi kahdella vuodella eli jatkossa lapseneläkettä maksetaan 20-vuotiaaksi saakka. Huom. 18 vuotta täyttäneen tulee itse täyttää lapseneläkkeen hakemus.

Laki astui voimaan 1.1.2022.

Perhe-eläke lapselle

Alle 20-vuotiaalla lapsella on aina oikeus perhe-eläkkeeseen vanhempiensa jälkeen. Äiti- ja isäpuolen jälkeen lapsi saa perhe-eläkkeen vain, jos asui samassa taloudessa tämän kuollessa. Eläkettä maksetaan samanaikaisesti korkeintaan kahden edunjättäjän jälkeen.

Lapselle maksetaan perhe-eläkettä sen kuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 20 vuotta. On hyvä huomioida, että Kela voi myös maksaa yleisen perhe-eläkelain mukaista eläkettä yli 18-vuotiaalle opiskelijalle.

Perhe-eläke leskelle avioliiton perusteella

Leskeneläkkeen myöntämisen edellytyksenä on aina, että puolisoiden avioliitto on solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, leskellä on oikeus eläkkeeseen.

Jos puolisolla ei ole yhteistä lasta, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos lisäksi

 • hän on puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä ja
 • avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja
 • avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta.

Leskeneläkkeessä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Entinen puoliso voi myös saada perhe-eläkkeen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Avopuoliso ei sen sijaan voi saada leskeneläkettä.

Jos leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan. Tällöin uudesta avioliitosta ei synny enää perhe-eläkeoikeutta.

Jos taas leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, perhe-eläke lakkautetaan ja hänelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena.

Näin lesken perhe-eläke muuttui 1.1.2022 alkaen

1. Avoleskille tuli oikeus leskeneläkkeeseen 

 • Avolesken eläkeoikeus edellyttää, että:
  • avopuoliso kuolee 1.1.2022 tai sen jälkeen,
  • avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi, joka asuu tai on asunut lesken ja edunjättäjän kanssa ja
  • yhteistalous on alkanut edunjättäjän ollessa alle 65 vuotta ja jatkunut vähintään 5 vuotta edunjättäjän kuollessa.
 • Oikeus päättyy sen kuukauden lopussa, jona nuorin perhe-eläkkeeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 vuotta.

2. Avioleskien eläke muuttui määräaikaiseksi

 • Muutos koskee 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä, kun edunjättäjä menehtyy 1.1.2022 tai sen jälkeen.
 • Leskeneläkettä maksetaan 10 vuotta tai kunnes nuorin lapsi täytää 18 vuotta.
 • Määräaikaisuus ei koske aiempia, vuodenvaihteessa jo maksussa olevia leskeneläkkeitä: niiden maksaminen jatkuu aivan kuten ennenkin.

Huomio: aviolesken eläkeoikeuteen ei tullut muutosta. 

Perhe-eläkkeen hakeminen

Helpoiten haet perhe-eläkettä verkossa. Leskelle ja jokaiselle lapselle on täytettävä oma eläkehakemus. Huomaathan, että 18 vuotta täyttäneen lapsen tulee täyttää itse hakemus. Entisen puolison tulee täyttää myös oma eläkehakemuksensa, jonka liitteeksi on laitettava jäljennös elatusavun vahvistamissopimuksesta tai -päätöksestä.

Hoida eläke- ja etuusasiasi verkossa

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen pohjana on se eläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella.

Lesken oman eläkkeen vaikutus leskeneläkkeeseen 

Leskeneläke kuukaudessa
-

Muu vakuutusturva kuolemantapauksissa

sisältökuva
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>