Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Perhe-eläke

Perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

Webinaaritallenne perhe-eläkkeistä

Tiesitkö, että perhe-eläke turvaa toimeentuloa huoltajan tai puolison menehtyessä?

Perhe-eläke lapselle

Alle 20-vuotiaalla lapsella on aina oikeus perhe-eläkkeeseen vanhempiensa jälkeen. Äiti- ja isäpuolen jälkeen lapsi saa perhe-eläkkeen vain, jos asui samassa taloudessa tämän kuollessa. Eläkettä maksetaan samanaikaisesti korkeintaan kahden edunjättäjän jälkeen.

Lapselle maksetaan perhe-eläkettä sen kuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 20 vuotta. On hyvä huomioida, että Kela voi myös maksaa yleisen perhe-eläkelain mukaista eläkettä yli 18-vuotiaalle opiskelijalle.

Perhe-eläke leskelle avioliiton perusteella

Leskeneläkkeen myöntämisen edellytyksenä on aina, että puolisoiden avioliitto on solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, leskellä on oikeus eläkkeeseen.

Jos puolisolla ei ole yhteistä lasta, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos lisäksi

  • hän on puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä ja
  • avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja
  • avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta.

Leskeneläkkeessä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Entinen puoliso voi myös saada perhe-eläkkeen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Avopuoliso ei sen sijaan voi saada leskeneläkettä.

Jos leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan. Tällöin uudesta avioliitosta ei synny enää perhe-eläkeoikeutta.

Jos taas leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, perhe-eläke lakkautetaan ja hänelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena.

Aviolesken perhe-eläke on määräaikainen 1975 ja sen jälkeen syntyneillä leskillä, jos edunjättäjä menehtyy 1.1.2022 tai sen jälkeen. Leskeneläkettä maksetaan tällöin 10 vuotta tai kunnes nuorin lapsi täytää 18 vuotta. Määräaikaisuus ei koske aiempia, vuodenvaihteessa jo maksussa olevia leskeneläkkeitä: niiden maksaminen jatkuu aivan kuten ennenkin.

Perhe-eläke leskelle avoliiton perusteella

Avopuolison leskeneläkkeen saaminen edellyttää, että:

  • avopuoliso on menehtynyt 1.1.2022 tai sen jälkeen,
  • avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi, joka asuu tai on asunut lesken ja edunjättäjän kanssa ja
  • yhteisessä taloudessa asuminen on alkanut edunjättäjän ollessa alle 65 vuotta ja jatkunut vähintään 5 vuotta edunjättäjän kuollessa.

Oikeus päättyy sen kuukauden lopussa, jona nuorin perhe-eläkkeeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 vuotta.

 

Perhe-eläkkeen hakeminen

Helpoiten haet perhe-eläkettä verkossa. Leskelle ja jokaiselle lapselle on täytettävä oma eläkehakemus. Huomaathan, että 18 vuotta täyttäneen lapsen tulee täyttää itse hakemus. Entisen puolison tulee täyttää myös oma eläkehakemuksensa, jonka liitteeksi on laitettava jäljennös elatusavun vahvistamissopimuksesta tai -päätöksestä.

Hoida eläke- ja etuusasiasi verkossa

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen pohjana on se eläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella.

Lesken oman eläkkeen vaikutus leskeneläkkeeseen 

Leskeneläke kuukaudessa
-

Muu vakuutusturva kuolemantapauksissa

sisältökuva
 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>