Suoraan sisältöön

Perhe-eläke

Perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

Perhe-eläke on uudistumassa vuoden 2022 alussa. Uudistuksen taustalla on lainsäädännön ajantasaistaminen, etuuksien kohdentaminen erityisesti lapsille ja lapsiperheille sekä työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaaminen. 

Perhe-eläkeuudistuksen ydinkohdat

 • Ei muutoksia nykyisiin maksussa oleviin leskeneläkkeisiin.
 • Vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneen leskeneläkkeen kesto rajataan 10 vuoteen tai kunnes nuorin lapsi täyttää 18-vuotta.
 • Avopuolisoille tulee oikeus leskeneläkkeeseen yhteisen alle 18-vuotiaan lapsen perusteella.
 • Lapseneläkeen päättymisikä nousee kahdella vuodella eli jatkossa lapseneläkettä maksetaan 20-vuotiaaksi saakka.

Laki astuu voimaan 1.1.2022.

Perhe-eläke lapselle

Alaikäisellä lapsella on aina oikeus perhe-eläkkeeseen vanhempiensa jälkeen. Äiti- ja isäpuolen jälkeen lapsi saa perhe-eläkkeen vain, jos asui samassa taloudessa tämän kuollessa. Eläkettä maksetaan samanaikaisesti korkeintaan kahden edunjättäjän jälkeen.

Lapselle maksetaan perhe-eläkettä sen kuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta. On hyvä huomioida, että Kansaneläkelaitos voi kuitenkin maksaa yleisen perhe-eläkelain mukaista eläkettä myös yli 18-vuotiaalle opiskelijalle.

Näin lapsen perhe-eläke muuttuu 1.1.2022 alkaen

 1. Lapseneläkettä maksetaan jatkossa sen kuukauden loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 20 vuotta.
 2. Jos lapseneläke on maksussa 1.1.2022, pitenee maksu 20 ikävuoteen automaattisesti.  Elo antaa asiasta uuden päätöksen ilman hakemista.
 3. Lapseneläkkeen määrä saattaa nousta 1.1.2022 alkaen, jos perhe-eläkkeensaajana on vain lapsi. Elo antaa asiasta päätöksen ilman hakemista.

Huom. Jos lapsi ehtii täyttää 18 vuotta vuoden 2021 puolella, lapseneläkkeen maksuaika päättyy nykylainsäädännön mukaisesti 18-vuotiaana.

Perhe-eläke leskelle

Leskeneläkkeen myöntämisen edellytyksenä on aina, että puolisoiden avioliitto on solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, leskellä on oikeus eläkkeeseen.

Jos puolisolla ei ole yhteistä lasta, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos lisäksi

 • hän on puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä ja
 • avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja
 • avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta.

Leskeneläkkeessä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Entinen puoliso voi myös saada perhe-eläkkeen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Avopuoliso ei sen sijaan voi saada leskeneläkettä.

Jos leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan. Tällöin uudesta avioliitosta ei synny enää perhe-eläkeoikeutta.

Jos taas leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, perhe-eläke lakkautetaan ja hänelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena.

Näin lesken perhe-eläke muuttuu 1.1.2022 alkaen

1. Avoleskille tulee oikeus leskeneläkkeeseen 

 • Avolesken eläkeoikeus edellyttää, että:
  • avopuoliso kuolee 1.1.2022 tai sen jälkeen,
  • avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi, joka asuu tai on asunut lesken ja edunjättäjän kanssa ja
  • yhteistalous on alkanut edunjättäjän ollessa alle 65 vuotta ja jatkunut vähintään 5 vuotta edunjättäjän kuollessa.
 • Oikeus päättyy sen kuukauden lopussa, jona nuorin perhe-eläkkeeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 vuotta.

2. Avioleskien eläke muuttuu määräaikaiseksi.

 • Muutos koskee 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä, kun edunjättäjä menehtyy 1.1.2022 tai sen jälkeen.
 • Leskeneläkettä maksetaan 10 vuotta tai kunnes nuorin lapsi täytää 18 vuotta.
 • Määräaikaisuus ei koske nykyisiä, jo maksussa olevia leskeneläkkeitä: niiden maksaminen jatkuu aivan kuten ennenkin.

Huom. Aviolesken eläkeoikeuteen ei tule muutosta. 

Perhe-eläkkeen hakeminen

Helpoiten haet perhe-eläkettä verkossa. Leskelle ja jokaiselle lapselle on täytettävä oma eläkehakemus. Entisen puolison tulee täyttää myös oma eläkehakemuksensa, jonka liitteeksi on laitettava jäljennös elatusavun vahvistamissopimuksesta tai -päätöksestä.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen pohjana on se eläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella.

Hoida eläke- ja etuusasiasi verkossa

Lesken oman eläkkeen vaikutus leskeneläkkeeseen 

Leskeneläke kuukaudessa
-

Muu vakuutusturva kuolemantapauksissa

sisältökuva

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVoit hoitaa verkossa eläke- ja kuntoutusasiasi aina, kun sinulle sopii. Tavoitat meidät myös numerosta 020 694 726 arkisin klo 8–17.

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>