Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Vastuullinen sijoittaminen on vastuun kantamista tulevista eläkkeensaajista

Vastuu eläkevaroista ulottuu vuosikymmenten päähän. Luomme elämänmittaista turvaa ja huolehdimme, että asiakkaamme saavat ansaitsemansa eläkkeet nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme taustalla on myös yhtiön yhteiskunnallinen tehtävä − vastuu vakuutuksenottajille ja vakuutetuille. 

Vastuullisuus on olennainen osa Elon strategiaa ja arvoja. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet koskevat koko sijoitusvarallisuutta ja niitä toteutetaan omaisuuslaji ja sijoitusmuoto huomioiden.

Lähestymistapamme

Perusajatuksemme on toimia eri sijoitusmarkkinoilla niin, että rahastoiduille eläkevaroille saavutetaan kaikissa markkinaolosuhteissa mahdollisimman hyvä ja riittävä tuotto halutulla riskitasolla. Pitkäaikaisena eläkesijoittajana uskomme, että sijoitusprosessiin vahvasti integroitu vastuullisuus on olennaista sijoituksiin liittyvien riskien hallinnassa, hyvien sijoitustuottojen saavuttamisessa sekä yhteiskunnallisten muutoksien ja systeemiriskien tunnistamisessa. Vaikutamme sijoituskohteisiimme yksin tai yhdessä muiden sijoittajien ja sidosryhmien kanssa. Myös omistajaohjaus on keskeinen osa sijoitustoimintamme vastuullisuutta. 

Arvioimme sijoituskohteidemme vastuullisuutta ESG-tekijöiden eli ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta. Uskomme, että vain kestävällä liiketoiminnalla yhtiöt voivat saavuttaa pitkällä aikavälillä kestäviä tuloksia. 

Vastuullisen sijoittamisen keinot koostuvat seuraavista osa-alueista: 

 • Vaikuttaminen ja yhteistyö
 • Sijoitusten ilmastopolitiikka
 • Sijoituskohteiden seuranta
 • Kestävät ratkaisut
 • Omistajaohjaus
 • Poissulut 

Sijoitusten ilmastotavoitteet

 • Vähennämme noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä -25 % vuoteen 2025 mennessä ja -60 % vuoteen 2030 mennessä.
 • Kaksinkertaistamme sijoitukset kestäviin ratkaisuihin suorien sijoitusten osalta.
 • Suurimmalla osalla suorista osakesijoituksista on tieteeseen perustuva päästövähennystavoite ja -suunnitelma.
 • Huomioimme ilmastonmuutoksen osana vuosittaista riskiarviota ja allokaatiotyötä.
 • Tarkennamme toimenpiteitämme sijoituksiin fossiiliseen energiantuotantoon.
 • Kotimaisten suoraan omistamien kiinteistöjen energiankäytön osalta olemme hiilineutraali vuoteen 2027 mennessä.

Olemme mukana sitoumuksissa ja yhteistyöhankkeissa, kuten

(Elon sitoutumisvuosi suluissa)

PRI, YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (2008)

Finsif, Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys (2010)

CDP, ympäristövaikutusten raportoinnin edistämiseen tähtäävä järjestö (2015)

PRI Montréal Pledge, sijoitusten hiilijalanjäljen julkistaminen (2015)

Climate Action 100+, suurimpien kasvihuonepäästöjen yrityksiin keskittyvä yhteistyövaikuttamisen sijoittaja-aloite (2017)

IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change, instituutiosijoittajien kansainvälinen yhteistyöverkosto (2017)

TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, ilmastoon liittyvien taloudellisten tekijöiden raportointiviitekehys (2017)

TETS ja VAETS, toimitila- ja vuokra-asuinkiinteistöjen energiatehokkuussopimukset (2017)

The Investor Agenda, sijoittajien yhteistyöaloite ilmastotoimien nopeuttamiseksi (2018)

PAII, Paris Aligned Investment Initiative, IIGCC:n perustama yhteistyöaloite Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesta sijoitustoiminnasta (2019)

CLC, Climate Leadership Coalition, ilmasto-businessverkosto (2020)

Net Zero Asset Owner Commitment, PAII:n mukainen sitoumus Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesta sijoitustoiminnasta (2021)

Investor Alliance for Human Rights, ihmisoikeuksiin keskittyvä sijoittajaverkosto (2021)

TPI, Transition Pathway Initiative, sijoittaja-aloite toimiala- ja yrityskohtaisen tiedon keräämisestä koskien siirtymästä vähähiiliseen talouteen (2022)

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>