Suoraan sisältöön

Omistajaohjauksen periaatteet

Elon tavoitteena on tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään ja kasvattamaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa sijoitustoimintaamme ja odotamme myös sijoituskohteiltamme vastuullista liiketoimintaa. Näkemyksemme mukaan vain kestävällä liiketoiminnalla saavutetaan kestävää tulosta ja kasvatetaan omistaja-arvoa.

Omistajaohjaus on keskeinen osa sijoitustoimintaamme vastuullisuutta. Elon omistajaohjauksen periaatteissa on huomioitu voimassa oleva listayhtiöiden hallinnointikoodi. Nämä omistajaohjauksen periaatteet linjaavat Elon toimintaa merkittävänä ja aktiivisena osakkeenomistajana. Periaatteet kuvaavat asioita, joita pidämme tärkeinä omistamissamme yhtiöissä sekä uusien sijoituskohteiden valinnassa.

Elon hallituksen hyväksymät omistajaohjauksen periaatteet sisältävät periaatteet ja toimintatavat Elon toimitusjohtajan ja Elon henkilöstöön kuuluvan osallistumisesta muiden yhteisöjen hallintoelimiin.

Omistajaohjauksen periaatteissa on omistajaohjauksen kannalta olennaisia asioita myös Elon ilmastostrategiasta. Tutustu Elon ilmastostrategiaan tarkemmin > 

Tutustu Elon omistajaohjauksen periaatteisiin >

Elon jäsenyydet listattujen yhtiöiden nimitystoimikunnissa (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2023 (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2022 (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2021 (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2020 (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2019 (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2018 (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2017 (pdf) >

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>