Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Hallitus

Puheenjohtajisto

Antti Aho*

sisältökuva
puheenjohtaja
s. 1969, KTM 
toimitusjohtaja, Aava Terveyspalvelut Oy 
Jäsen vuodesta 2014
Erovuorossa 2025

Maria Löfgren

sisältökuva

1. varapuheenjohtaja
s. 1968, OTK
Puheenjohtaja, Akava ry
Jäsen 25.4.2023 alkaen

Minna Helle

sisältökuva

varapuheenjohtaja
s. 1972, OTK
varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry
Jäsen vuodesta 2019
Erovuorossa 2025

Jäsenet

Minna Alitalo

Minna Alitalo
s. 1962, KTM

Jäsen vuodesta 2023
Erovuorossa 2025

Sakari Jorma

sakari-jorma-accountor

s. 1975, FM, tietojärjestelmätiede ja liiketoiminnan johtaminen
Chief Technology Officer, Accountor Group
Jäsen 1.1.2024 alkaen

Juha Koponen*

sisältökuva
s. 1966, KTM
pääjohtaja, LähiTapiola-ryhmä
Jäsen vuodesta 2020
Erovuorossa 2025

Janne Makkula

Janne Makkula
s. 1977, OTK, VT
johtaja, Suomen Yrittäjät ry
Jäsen vuodesta 2017
Erovuorossa 2025

Jorma Malinen

sisältökuva
s. 1959, automaatiosuunnittelija 
puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro 
Jäsen vuodesta 2014
Erovuorossa 2025

Sinikka Näätsaari

sisältökuva
s. 1961, YTM
työura- ja eläkeasioiden päällikkö, SAK ry
Jäsen vuodesta 2015
Erovuorossa 2025

Annika Rönni-Sällinen

sisältökuva
s. 1976, OTK/OTM
puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Jäsen 13.5.2020 alkaen
Erovuorossa 2025

Timo Viherkenttä

sisältökuva
s. 1958, OTT
Senior Fellow, Aalto-yliopisto
Jäsen 24.11.2020 alkaen
Erovuorossa 2025

Tomi Yli-Kyyny*

Tomi Ylikyyny
s. 1962, DI
Toimitusjohtaja, Fennia
Jäsen vuodesta 2023
Erovuorossa 2025

Kaikki hallituksen jäsenet on valittu kolmen kalenterivuoden mittaiselle toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2025. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

* merkityt hallituksen jäsenet kuuluvat Elon merkittävien asiakasyritysten toimivaan johtoon. Muut hallituksen jäsenet ovat hallinnointikoodin (suositus nro 10) tavalla riippumattomia.

** Elo syntyi Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön fuusiossa 1.1.2014. Hallituksen jäsen on toiminut edeltäjäyhtiön hallituksessa ennen fuusiota. 

Työeläkeyhtiö Elon hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan luottamustehtävät >

Elon hallituksen jäsenten keskeinen työkokemus (pdf) >

Hallituksen jäsenten valitsemista koskevat periaatteet (pdf) >

 

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan hallituksen tulee yhdessä toimitusjohtajan kanssa johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen työjärjestyksessä ja yhtiöjärjestyksessä on lueteltu Elon hallitukselle käytännössä tavallisimmin kuuluvia tehtäviä.

Elon hallituksen työjärjestys (pdf-liite) >

Hallitukseen kuuluu kaksitoista varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, jonka pituus on kolme kalenterivuotta. 

Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallituksen jäsenmäärästä. Keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen apuna sen tehtävien hoidossa ovat nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastus- ja riskivaliokunta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Antti Aho, Maria Löfgren ja Minna Helle.

Elon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (pdf) >

Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtävänä on yhtiön taloudellisen tilanteen, taloudellisen raportoinnin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely. Valiokunnalla ei ole päätösvaltaa.

Valiokuntaan kuuluu neljä hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluvat Minna Alitalo (puheenjohtaja), Janne Makkula, Sinikka Näätsaari ja Timo Viherkenttä

Elon tarkastusvaliokunnan työjärjestys (pdf) >

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen jäsenten valintaprosessissa huomioidaan normien lisäksi hallituksen monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuudella pyritään mahdollistamaan tehokas hallituksen tehtävien hoitaminen ja tukemaan Elon strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kun hallitus kokonaisuutena ja kunkin jäsenen tuoman osaamisen, kokemuksen ja ominaispiirteiden avulla pystyy haastamaan ja tukemaan toimivaa johtoa proaktiivisesti, toteutuu hallituksen monimuotoisuus tavoitellussa muodossaan.

Elolle olennaisia monimuotoisuustekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä kokemus, jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet, maantieteellinen jakauma sekä ikä- ja sukupuolijakauma.

Elon monimuotoisuuspolitiikan yhtenä tavoitteena on ylläpitää tasapainoista sukupuolijakaumaa Elon hallituksessa. Tavoitteen saavuttamiseksi vaalivaliokunta pyrkii löytämään uusien jäsenten haku- ja arviointiprosessissa molempien sukupuolten edustajia. Tavoitteen toteutumista arvioidaan ja seurataan vaalivaliokunnan kokouksissa. 

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>