Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Työpaikkakuntoutus eli työkokeilu ja työhönvalmennus

Kannettava tietokone henkilön kädessä. kuvassa ei näy henkilön kasvoja.

Työpaikkakuntoutus on ensisijainen vaihtoehto Elon ammatillisessa kuntoutuksessa. Työpaikkakuntoutus on työskentelyä työpaikalla ja se voi olla joko työkokeilua tai työhönvalmennusta. Niiden tarkoituksena on tukea työhön paluutasi, työllistymistäsi uuteen tehtävään tai selvittää uuden alan soveltuvuutta sinulle.

 

Miten työpaikkakuntoutus järjestetään?

Selvitä ensin omalta työnantajaltasi, voidaanko työpaikkakuntoutus toteuttaa omalla työpaikallasi. Keskustele työpaikkakuntoutuksesta työantajasi ja työterveyshuoltosi kanssa esimerkiksi työterveysneuvottelussa. Työtehtäviä muokataan terveydentilallesi sopiviksi yhdessä työterveyden ja työnantajan kanssa. Työpaikkakuntoutuksen tavoitteena voi myös olla perehtyminen terveydentilallesi sopiviin uusiin työtehtäviin.

Jos omalla työnantajallasi ei ole tarjota terveydentilallesi sopivaa työtä tai sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, voimme tukea sinulle työpaikkakuntoutusta uudessa työpaikassa. Tällöin voit miettiä mahdollisia työpaikkoja, joissa omasta osaamisestasi olisi hyötyä. Voit etsiä itsellesi uutta työnantajaa työpaikkakuntoutusta varten vapailta työmarkkinoilta. Jos tarvitset apua työnantajan löytämiseen, voit pyytää Elolta työvalmentajaa. Elolla ei ole tarjolla valmiita paikkoja työpaikkakuntoutukseen.

Lue lisää työvalmentajista >

Mikä on työpaikkakuntoutuksen tavoite?

Työpaikkakuntoutuksen tavoitteena on löytää terveydentilallesi sopiva työ, jota voit jatkaa työpaikkakuntoutuksen päätyttyä. Vastaavia työtehtäviä tulisi olla tarjolla työpaikkakuntoutuksen jälkeen.

Työkokeilu

Työkokeilu on suosituin ammatillisen kuntoutuksen keino. Työkokeilussa työskentelet työpaikalla terveydentilallesi sopivissa tehtävissä. Esimerkiksi työkokeilussa pitkän sairauspoissaolon jälkeen työtehtäviäsi muokataan terveydentilallesi sopiviksi ja tavoitteena on siirtymisesi kokoaikatyöhön.

Työkokeilussa työskentelet vähintään 20 tuntia viikossa. Tavoitteena on työkokeilun aikana nostaa työaikaasi asteittain täyteen työaikaan. Työaikasi voi myös olla täysi työaika työkokeilun alusta asti. Työkokeilun kesto on tavallisesti 1–3 kuukautta. Työkokeiluasi voidaan jatkaa perustellusta syystä toiset 1–3 kuukautta. Työkokeilun kesto voi olla enintään yhteensä 6 kuukautta.

Työkokeilun aikana ei pääsääntöisesti voi pitää lomaa.

Lue lisää työkokeilusta Telan kuntoutussuosituksesta

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksessa työskentelet työpaikalla oppien uuden työn. Työhönvalmennus sopii tilanteeseen, jossa työkokeilu ei riitä siirtyäksesi uuteen työhön vaan vaatii pidemmän perehdytysajan. Työhönvalmennukseen kuuluu työpaikalla tehtävän työn lisäksi yleensä opiskelua, kuten kursseja. Työhönvalmennuksessa sinulla on täysi työaika. Työhönvalmennuksesi työtehtävien sisältö ja mahdollisen koulutuksen eteneminen tulee aikatauluttaa vähintään kuukausitasolla. Työhönvalmennus kestää yleensä 6–18 kuukautta. Pitkät työhönvalmennukset ovat usein palkallisia.

Lue lisää työhönvalmennuksesta Telan kuntoutussuosituksesta

Miten teen työkokeilusuunnitelman tai työhönvalmennussuunnitelman?

Sovi työnantajan kanssa seuraavat asiat työpaikkakuntoutuksestasi:

 • alkamis- ja päättymispäivä
 • työaika ja mahdolliset työajan nostot
 • työtehtävät
 • seuranta työpaikalla ja työterveyshuollossa, seurantapalaverien aikataulu
 • onko palkaton vai palkallinen
 • voitko jatkaa työpaikkakuntoutuksen mukaisissa tehtävissä työpaikkakuntoutuksen jälkeen
 • työhönvalmennuksessa työtehtävien ja mahdollisen koulutuksen eteneminen vähintään kuukausitasolla.

Kun olet sopinut edellä mainitut asiat, täytä kuntoutussuunnitelma verkkopalvelussamme.

Saat meiltä päätöksen suunnitelmastasi noin kahdessa viikossa.

Miten teen sopimuksen työnantajan kanssa?

Suunnitelmapäätöksen liitteenä on sopimus, jonka allekirjoitat työnantajan kanssa. Sopimus menee allekirjoitettavaksi suoraan työnantajalle, jos työnantajalla on käytössä Elon Yritysasiakkaan verkkopalvelu. Allekirjoittakaa ja lähettäkää sopimus Eloon.

Saat meiltä päätöksen kuntoutusetuudesta noin kahdessa viikossa.

Mitä on hyvä muistaa työpaikkakuntoutuksen aikana?

 • ilmoita Eloon yli viikon pituisesta sairauspoissaolostasi tai toistuvista poissaoloistasi ja toimita lääkärintodistuksesi verkkopalvelumme kautta
 • jos työpaikkakuntoutuksesi ei suju suunnitellusti, esimerkiksi työtunteja ei päästä nostamaan suunnitelman mukaan, ilmoita siitä Eloon tai ole yhteydessä työvalmentajaasi, jos sinulla on sellainen
 • Elo ei voi ottaa kantaa työsuhdetta koskeviin juridisiin kysymyksiin

 

Mitä tapahtuu työpaikkakuntoutuksen päättyessä?

 • täytä työpaikkakuntoutuksen palaute verkkopalvelussamme Kuntoutus-välilehdellä
 • työnantaja täyttää Elosta saapuneen palautelomakkeen
 • jos haet työkokeilulle jatkoa, toimita meille verkkopalvelumme kautta työterveysneuvottelumuistio tai muu lääketieteellinen asiakirja, jossa sinulle suositellaan työkokeilun jatkoa
 • jos työnantajalla ei ole mahdollisuutta tarjota sinulle työpaikkaa työpaikkakuntoutuksen jälkeen, voit olla yhteydessä TE-palveluihin

Yrittäjän työkokeilu

Yrittäjän työkokeilu on työskentelyä yrityksessäsi. Elo voi tukea yrittäjää tai yrittäjäksi ryhtyvää työkokeilulla omaan yritykseen. 

Yrittäjän työkokeilun myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksesi toimintaedellytykset ovat hyvät ja työnkuva sopii terveydentilallesi. Yrittäjän työkokeilu kestää 3–6 kuukautta. Saat tueksesi työvalmentajan yrittäjien tukemiseen erikoistuneelta sopimuskumppaniltamme työkokeilun ajaksi. Vaihtoehtoisesti Elo voi tukea siirtymistäsi yrittäjästä palkansaajaksi.

Lue lisää yrittäjän ammatillisesta kuntoutuksesta >

Elo maksaa sinulle kuntoutusetuuden yrittäjän työkokeilun ajalta. Jos sinulla on Yel-vakuutus voimassa, ei sitä tarvitse muuttaa työkokeilun vuoksi. Jos sinulla ei ole vielä YEL-vakuutusta, voit ottaa sen verkkopalvelussamme.

Ota YEL-vakuutus


Palkallinen vai palkaton työpaikkakuntoutus?

Maksamme työpaikkakuntoutuksen ajalta kuntoutusetuutta. Työpaikkakuntoutuksen työaika ei vaikuta maksettavan kuntoutusetuuden määrään. Työpaikkakuntoutus voi olla palkallinen tai palkaton.

Palkattoman työpaikkakuntoutuksen aikana:

 • saat Elosta kuntoutusrahaa
 • voit hakea matkakorvausta työpaikkakuntoutuksen matkoista verkkopalvelussamme. Matkakorvauksia maksetaan Telan suosituksen mukaan
 • otamme sinulle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
 • Elo ei korvaa työpaikkaruokailua.

Lue lisää:
Toimeentulo ja korvaukset kuntoutuksen aikana >
Telan kuntoutussuositus matkakorvauksista kuntoutuksen aikana

Palkallisen työpaikkakuntoutuksen aikana:

 • työnantaja maksaa sinulle palkkaa
 • palkka maksetaan kokoaikatyön mukaisesti, vaikka tekisit osittaista työaikaa
 • kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. Jos kuntoutusrahasi on suurempi kuin palkkasi, maksamme sinulle erotuksen. Jos palkka on jonakin kuukautena pienempi kuin on sovittu, vastaa työnantaja palkan ja kuntoutusetuuden välisen erotuksen maksamisesta sinulle
 • emme korvaa matkakuluja, koska voit vähentää ne verotuksessasi
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>