Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Onko työntekijäsi lähdössä ulkomaille töihin? Oletko palkkaamassa työntekijän ulkomailta Suomeen töihin? Tiedätkö mitä sinun työnantajana tulee tehdä? Me Elossa olemme apunasi näissäkin tilanteissa. Olemme koonneet tälle sivulle tärkeimmät asiat ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyen.

Työnantajana sinun tulee huolehtia työntekijäsi eläketurvasta riippumatta siitä, työskenteleekö hän Suomessa vai ulkomailla. Tämä koskee niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia työnantajia. Usein velvollisuus ulottuu eläketurvan lisäksi myös muuhun työntekijän sosiaaliturvaan. 

Ulkomaantyön vakuuttamista säätelevät niin Suomen kuin työskentelymaan lainsäädäntö, EU-asetukset sekä Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset. Missä maassa työntekijän eläke- ja muu sosiaaliturva järjestetään, riippuu muun muassa työskentelymaasta ja työskentelyn pituudesta.

Työntekijä lähtee Suomesta ulkomaille töihin

Kun työntekijäsi menee Suomesta ulkomaille töihin, selvitä hyvissä ajoin, minkä maan lainsäädännön mukaan sinun tulee toimia ja järjestä eläketurva sen jälkeen.

Työntekijä vakuutetaan pääsääntöisesti siinä maassa, jossa hän työskentelee. Samoin etätyötä tekevä kuuluu lähtökohtaisesti etätyöskentelyvaltionsa sosiaaliturvaan. Tällöin maksat sosiaaliturvamaksut työskentelymaahan ja oikeus työskentelymaan sosiaaliturvaetuuksiin määräytyy kyseisen maan lainsäädännön mukaan.

Poikkeuksena edellä mainittuun työskentelymaan periaatteeseen on ulkomaille tilapäisesti lähettämäsi työntekijä, joka voi kuulua ulkomailla työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin hän tarvitsee A1-todistuksen osoituksen Suomen sosiaaliturvassa pysymisestä.

A1-todistus

Hae ulkomaille lähtevälle työntekijällesi todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (A1-todistus) Eläketurvakeskuksen sähköisellä hakemuksella. A1-todistuksen voi hakea, kun työntekijä lähtee työasioissa EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaahan tai Sveitsiin.

A1-todistuksen tarve kannattaa varmistaa aina, kun työntekijä käy työasioissa Suomen rajojen ulkopuolella. Selkeille ulkomaankomennuksille todistus tarvitaan, mutta lyhyiden kokous- ja liikematkojen osalta työnantaja voi käyttää omaa harkintaa todistuksen hakemisen suhteen. Tarvittaessa A1-todistuksen voi hakea myös jälkikäteen Eläketurvakeskukselta. Todistusta ei tarvitse hakea jokaiseen työmatkalle erikseen, vaan se voidaan myöntää esimerkiksi paljon työssään matkustelevalle työntekijälle kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lue lisää A1-todistuksen hakemisesta artikkelistamme >

Etätyöt ulkomailla

Työnantajana sinun tulee huolehtia työntekijäsi eläke- ja sosiaaliturvasta myös ulkomaan etätöiden aikana. Jos työntekijäsi lähtee etätöihin ulkomaille, ei hän kuulu automaattisesti Suomen sosiaaliturvaan. Selvitä ennen lähtöä, mihin maahan vakuutus- ja sosiaaliturvamaksut maksetaan eli minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu.

Ulkomailla tapahtuvien etätöiden vakuuttamisesta on solmittu tiettyjen EU-maiden kesken uusi sopimus, joka on voimassa 1.7.2023 alkaen. Sen mukaan kahden maan välillä etä- ja läsnätyötä vuorotteleva työntekijä voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä vakuuttaa työnantajan kotimaassa. Etätyösopimuksen soveltamiselle on tarkat kriteerit koskien työntekijän asumista ja työskentelyä. Työntekijän tulee esimerkiksi työskennellä vähintään 50 prosenttia työajastaan läsnä työnantajan kotimaassa.

EU-maiden välinen etätyösopimus helpottaa suomalaista työnantajaa, kun sopimuksen edellytysten täyttyessä etätöitä toisessa asuinmaassa tekevän työntekijän sosiaalivakuutusmaksut voidaan hoitaa Suomessa. Työntekijä puolestaan voi tehdä aiempaa enemmän etätöitä asuinmaastaan käsin ilman, että vakuuttaminen siirtyy hänen asuinmaahansa.

Lue lisää etätöitä koskevasta EU-sopimuksesta Eläketurvakeskuksen sivuilta >

Vakuutuspalkka

Ulkomaantyössä eläkkeen perusteena olevia ansioita kutsutaan vakuutuspalkaksi. Myös työnantajan ja työntekijän työeläkemaksut peritään vakuutuspalkan perusteella. Työskentelymaasta riippumatta se koskee Suomesta ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden työtä, joka vakuutetaan Suomen työeläke- ja tapaturmavakuutuslain mukaan.

Ennen työkomennuksen alkua työnantajan ja työntekijän tulee määritellä keskenään vakuutuspalkka, joka on hyvä merkitä komennussopimukseen euromääräisenä. Sopimukseen kannattaa kirjata myös eriteltynä vakuutuspalkan sisältö. Työnantajan tulee ilmoittaa vakuutuspalkka palkkailmoituksen yhteydessä tulorekisteriin. 

Vakuutuspalkasta ei voida vapaasti sopia, vaan sen on oltava työeläkelain mukainen. Lähtökohtaisesti vakuutuspalkan tulee vastata sitä palkkaa, joka vastaavasta työstä maksettaisiin Suomessa. Sen tarkoituksena on taata työntekijälle Suomen tasoa vastaava eläke.

Lue myös ohjeet etätyöskentelystä ulkomailla >

Lähetetty työntekijä

Lähetettynä työntekijänä voidaan pitää henkilöä, joka

  • on suomalaisen työnantajan ulkomaille lähettämä
  • kuuluu ennen ulkomaille lähtöään Suomen sosiaaliturvaan ja
  • tekee ulkomailla työtä tilapäisesti.
Lue lisää ulkomaille lähetetyn työntekijän vakuuttamisesta

Hae  A1-todistusta työntekijällesi

Hae ulkomaille lähtevälle työntekijälle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (A1-todistus) Eläketurvakeskuksen sähköisellä hakemuksella. Todistus tarvitaan myös lyhyille ulkomaantyömatkoille.

Voit hakea todistuksen, jos työntekijäsi lähetetään töihin EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaahan tai Sveitsiin.

Hae A1-todistusta

Mihin maahan työntekijäsi on menossa työskentelemään?

Työntekijäsi sosiaaliturva ulkomailla työskentelyn aikana riippuu ennen kaikkea siitä, mihin maahan lähetät hänet töihin. EU:n sosiaaliturva-asetuksilla ja maiden välisillä sosiaaliturvasopimuksilla pyritään siihen, että henkilö kuuluu vain yhden valtion lainsäädännön alaisuuteen kerrallaan.

Sopimusmaissa ja EU-maissa on samat edellytykset sille, milloin työntekijää voidaan pitää lähetettynä työntekijänä.

Työnantaja, toimi näin kun työntekijäsi menee töihin 

sisältökuva

Kun palkkaat työntekijän ulkomailta Suomeen töihin

Olet vastuussa työntekijäsi eläke- ja sosiaaliturvan järjestämisestä myös silloin, kun palkkaat hänet ulkomailta Suomeen töihin. Lähtökohtaisesti työntekijäsi vakuutetaan Suomen työeläkelakien mukaan, jos hän tulee suoraan töihin suomalaisen työnantajan palvelukseen ja solmii työsopimuksen suomalaisen työnantajan kanssa.

Poikkeuksena tähän sääntöön ovat ulkomailta Suomeen lähetetyt työntekijät, jotka ovat saaneet lähtömaastaan lähetetyn työntekijän todistuksen. Jos työntekijäsi on lähetetty Suomeen EU- ja ETA-maasta, Sveitsistä tai muusta sopimusmaasta ja hän on saanut lähtömaastaan todistuksen, säilyy hän kyseisen maan sosiaaliturvassa Suomessa työskentelyn ajan. Tällöin työtekijääsi ei voida vakuuttaa eläketurvan osalta Suomessa. Myös useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevien vakuuttaminen on ratkaistava ja he voivat saada tilanteesta riippuen lähetetyn työntekijän todistuksen.

Lue lisää ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden vakuuttamisesta Eläketurvakeskuksen sivulta >


YEL-vakuutusvelvollisuus ulkomaantyössä

Yrittäjän työskentely vakuutetaan pääsääntöisesti työskentelymaassa. Samoin etätyötä tekevä yrittäjä kuuluu lähtökohtaisesti etätyöskentelyvaltionsa sosiaaliturvaan. Tilapäiseen ulkomailla työskentelyn vakuuttamiseen voidaan hakea poikkeusta hakemalla ns. lähetyn työntekijän A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta. Tällöin yrittäjä hakee oikeutta kuulua edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin ja myös järjestää työeläkevakuuttamisensa Suomeen.

 

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>