Suoraan sisältöön

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Onko työntekijäsi lähdössä ulkomaille töihin? Oletko palkkaamassa työntekijän ulkomailta Suomeen töihin? Tiedätkö mitä sinun työnantajana tulee tehdä? Me Elossa olemme apunasi näissäkin tilanteissa. Olemme koonneet tälle sivulle tärkeimmät asiat ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyen. Saat apua myös soittamalla asiakaspalveluumme numeroon 020 694 730.

Työnantajana sinun tulee huolehtia työntekijäsi eläketurvasta riippumatta siitä, työskenteleekö hän Suomessa vai ulkomailla. Tämä koskee niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia työnantajia. Usein velvollisuus ulottuu eläketurvan lisäksi myös muuhun työntekijän sosiaaliturvaan. 

Ulkomaantyön vakuuttamista säätelevät niin Suomen kuin työskentelymaan lainsäädäntö, EU-asetukset sekä Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset. Missä maassa työntekijän eläke- ja muu sosiaaliturva järjestetään, riippuu muun muassa työskentelymaasta ja työskentelyn pituudesta.

Työntekijä lähtee Suomesta ulkomaille töihin

Kun työntekijäsi menee Suomesta ulkomaille töihin, selvitä hyvissä ajoin, minkä maan lainsäädännön mukaan sinun tulee toimia ja järjestä eläketurva sen jälkeen.

Työntekijä vakuutetaan pääsääntöisesti siinä maassa, jossa hän työskentelee. Samoin etätyötä tekevä kuuluu lähtökohtaisesti etätyöskentelyvaltionsa sosiaaliturvaan. Tällöin maksat sosiaaliturvamaksut työskentelymaahan ja oikeus työskentelymaan sosiaaliturvaetuuksiin määräytyy kyseisen maan lainsäädännön mukaan.

Poikkeuksena edellä mainittuun työskentelymaan periaatteeseen on ulkomaille tilapäisesti lähettämäsi työntekijä, joka voi kuulua ulkomailla työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin hän tarvitsee A1-todistuksen osoituksen Suomen sosiaaliturvassa pysymisestä.

A1-todistus

Hae ulkomaille lähtevälle työntekijällesi todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (A1-todistus) Eläketurvakeskuksen sähköisellä hakemuksella. Työntekijäsi tarvitsee todistusta, jos hän lähtee työasioissa EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaahan tai Sveitsiin.

A1-todistusta on haettava aina, kun työntekijä käy työasioissa Suomen rajojen ulkopuolella. Tämä koskee niin pidempää ulkomaankomennusta kuin esimerkiksi yhden päivän etätyöskentelyä ulkomailla. Eläketurvakeskus tarkensi vaatimusta vuoden 2023 alussa, kun aiemmin todistusta on ohjeistettu hakemaan vain selkeissä ulkomaankomennuksissa. Todistusta ei tarvitse hakea kuitenkaan jokaiseen matkaan tai tilanteeseen erikseen, vaan se voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vaatimuksen tiukentamisen taustalla on ulkomailla työskentelyn yleistyminen. Lue lisää uutisestamme > 

Vakuutuspalkka

Ulkomaantyössä eläkkeen perusteena olevia ansioita kutsutaan vakuutuspalkaksi. Myös työnantajan ja työntekijän työeläkemaksut peritään vakuutuspalkan perusteella. Työskentelymaasta riippumatta se koskee Suomesta ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden työtä, joka vakuutetaan Suomen työeläke- ja tapaturmavakuutuslain mukaan.

Ennen työkomennuksen alkua työnantajan ja työntekijän tulee määritellä keskenään vakuutuspalkka, joka on hyvä merkitä komennussopimukseen euromääräisenä. Sopimukseen kannattaa kirjata myös eriteltynä vakuutuspalkan sisältö. Työnantajan tulee ilmoittaa vakuutuspalkka palkkailmoituksen yhteydessä tulorekisteriin. 

Vakuutuspalkasta ei voida vapaasti sopia, vaan sen on oltava työeläkelain mukainen. Lähtökohtaisesti vakuutuspalkan tulee vastata sitä palkkaa, joka vastaavasta työstä maksettaisiin Suomessa. Sen tarkoituksena on taata työntekijälle Suomen tasoa vastaava eläke.

Lue myös ohjeet etätyöskentelystä ulkomailla >

Lähetetty työntekijä

Lähetettynä työntekijänä voidaan pitää henkilöä, joka

  • on suomalaisen työnantajan ulkomaille lähettämä
  • kuuluu ennen ulkomaille lähtöään Suomen sosiaaliturvaan ja
  • tekee ulkomailla työtä tilapäisesti.
Lue lisää ulkomaille lähetetyn työntekijän vakuuttamisesta

Hae  A1-todistusta työntekijällesi

Hae ulkomaille lähtevälle työntekijälle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (A1-todistus) Eläketurvakeskuksen sähköisellä hakemuksella. Todistus tarvitaan myös lyhyille ulkomaantyömatkoille.

Voit hakea todistuksen, jos työntekijäsi lähetetään töihin EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaahan tai Sveitsiin.

Hae A1-todistusta

Mihin maahan työntekijäsi on menossa työskentelemään?

Työntekijäsi sosiaaliturva ulkomailla työskentelyn aikana riippuu ennen kaikkea siitä, mihin maahan lähetät hänet töihin. EU:n sosiaaliturva-asetuksilla ja maiden välisillä sosiaaliturvasopimuksilla pyritään siihen, että henkilö kuuluu vain yhden valtion lainsäädännön alaisuuteen kerrallaan.

Sopimusmaissa ja EU-maissa on samat edellytykset sille, milloin työntekijää voidaan pitää lähetettynä työntekijänä.

Työnantaja, toimi näin kun työntekijäsi menee töihin 

sisältökuva

Kun palkkaat työntekijän ulkomailta Suomeen töihin

Olet vastuussa työntekijäsi eläke- ja sosiaaliturvan järjestämisestä myös silloin, kun palkkaat hänet ulkomailta Suomeen töihin. Lähtökohtaisesti työntekijäsi vakuutetaan Suomen työeläkelakien mukaan, jos hän tulee suoraan töihin suomalaisen työnantajan palvelukseen ja solmii työsopimuksen suomalaisen työnantajan kanssa.

Poikkeuksena tähän sääntöön ovat ulkomailta Suomeen lähetetyt työntekijät, jotka ovat saaneet lähtömaastaan lähetetyn työntekijän todistuksen. Jos työntekijäsi on lähetetty Suomeen EU- ja ETA-maasta, Sveitsistä tai muusta sopimusmaasta ja hän on saanut lähtömaastaan todistuksen, säilyy hän kyseisen maan sosiaaliturvassa Suomessa työskentelyn ajan. Tällöin työtekijääsi ei voida vakuuttaa eläketurvan osalta Suomessa. Myös useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevien vakuuttaminen on ratkaistava ja he voivat saada tilanteesta riippuen lähetetyn työntekijän todistuksen.

Lue lisää ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden vakuuttamisesta Eläketurvakeskuksen sivulta >


Sosiaalivakuutusmaksut kansainvälisissä tilanteissa

Selvitä Eläketurvakeskuksen palvelun avulla oletko velvollinen maksamaan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästäsi Suomeen, kun työntekijä tulee työskentelemään Suomeen tai lähtee töihin ulkomaille.

Siirry Eläketurvakeskuksen palveluun

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>