Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Eläke ulkomailta

Voit hakea ulkomaan eläkettä Suomen työeläkkeen kanssa samalla hakemuksella:

  • EU- tai ETA-maista,
  • Isosta-Britanniasta,
  • Sveitsistä ja
  • sosiaaliturvasopimusmaista: Australia, Chile, Intia, Israel, Japani, Kanada (Quebec), Korean tasavalta ja Yhdysvallat.

Hakemuksen liitteeksi sinun tulee toimittaa U-liite. Jos sinulla on ulkomailla oleskeluasi koskevia asiakirjoja, kuten työtodistuksia, voit liittää myös niistä kopiot hakemukseesi.

Jos haet eläkettä jostakin muusta kuin edellä mainituista maista, tulee sinun hakea eläkettä itse suoraan kyseisen maan eläkelaitokselta.

Näin eläkehakemuksesi käsitellään

Helpoiten täytät hakemuksen ja U-liitteen verkkopalvelussa. Merkitse hakemukselle, mistä maista ja mistä ajankohdasta alkaen haet eläkettä. 

Me välitämme hakemuksesi ulkomaan eläkkeestä Eläketurvakeskukselle, joka huolehtii hakemuksesi välittämisestä ulkomaille. Saat erillisen päätöksen ulkomaan eläkkeestäsi suoraan kotiisi ulkomaiselta eläkelaitokselta. Jos haet eläkettä useista eri maista, antavat kaikki maat omat päätöksensä.
 
Hakemusten käsittelyajat voivat olla ulkomailla pitkiä, mutta ne eivät vaikuta Suomen työeläkeasiasi käsittelyaikaan. Jos haluat tiedustella hakemuksesi käsittelytilannetta ulkomaan eläkkeen osalta, tulee sinun olla yhteydessä suoraan ulkomaiseen eläkelaitokseen, jossa hakemus on käsittelyssä. Voit tiedustella ulkomaisten eläkelaitosten yhteystietoja Eläketurvakeskukselta.

Eläkkeen karttuminen ulkomailla työskentelystä

Ulkomailla työskentelevä henkilö kuuluu lähtökohtaisesti työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan kyseiseen maahan. Myöskin eläkkeet ja etuudet määräytyvät työskentelymaan lakien mukaisesti. Tämä on pääsääntö, jota noudatetaan lähtökohtaisesti riippumatta työntekijän, työnantajan tai yrittäjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta. Näin ollen eläkettä karttuu yleensä työntekomaan eläkejärjestelmään kyseisen maan sääntöjen mukaisesti, eikä eläkekarttumaa ole mahdollista siirtää maasta toiseen (poisluettuna EU-viranomaisen palveluksessa työskennelleet).

Jos työntekijä on lähetetty tilapäisesti EU- tai ETA-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai sosiaaliturvasopimusmaahan, työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ja näin ollen myös eläkettä karttuu Suomeen. Tällöin ulkomaille tulee ottaa mukaan lähetetyn työntekijän todistus (A1-todistus), jonka saa Eläketurvakeskukselta. Jos työntekijä lähetetään sopimuksettomaan maahan, eläkettä karttuu Suomeen, mutta eläkevakuutusmaksuja saatetaan joutua maksamaan myös työskentelymaahan. 

Lisätietoja eläkkeen karttumisesta ja ulkomailla työskentelystä saat Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Ulkomaan eläkkeen vaikutus Suomen työeläkkeeseen ja muihin etuuksiin

Ulkomailta maksettava eläke ei ole este Suomen työeläkkeen hakemiselle, mutta se voi vaikuttaa Suomen työeläkkeen määrään. Lisätietoja ulkomaan eläkkeen vaikutuksesta saat ottamalla yhteyttä Elon eläkepalveluihin.
 
Ulkomaan eläke voi vaikuttaa myös muihin Suomesta maksettaviin etuuksiin, kuten työttömyyspäivärahaan. Lisäksi ulkomaan eläkkeen määrä otetaan huomioon Kelan kansaneläkettä laskettaessa. Lisätietoja ulkomaan eläkkeen vaikutuksista muihin etuuksiin voit tiedustella suoraan etuutta maksavalta taholta. 
 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>