Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Luomme elämänmittaista turvaa

Vakuutamme vastuullisesti, rakennamme inhimillistä työelämää ja sijoitamme tulevaisuuteen.

Vastuullisuus sisältyy Elon perustehtävään suomalaisena eläketurvan vakuuttajana ja se rakentuu kolmen painopisteen ympärille: 

1. Vakuutamme vastuullisesti

Vanha pariskunta ottaa selfie-kuvaa meren rannalla

Toimintamme on luottamuksen arvoista ja tehokasta. Asiakkaamme saavat luotettavaa ja ymmärrettävää palvelua ja tietoa, sekä oikeat eläkkeet. Toimintamme on avointa ja sen periaatteet selkeitä, ajantasaisia ja kattavia. Edistämme vastuullisuutta viestimällä omasta toiminnastamme ja osallistumalla vastuullisuuskeskusteluun aktiivisesti.  

Miten sen teemme? 

  • Annamme eläkepäätökset nopeimmin ja pidämme asiakastyytyväisyyden erinomaisella tasolla 
  • Päivitämme säännöllisesti toimintaamme ohjaavia periaatteita ja huolehdimme, että elolaiset toimivat niiden mukaisesti 
  • Olemme sitoutuneet hiilijalanjälkemme pienentämiseen  

2. Rakennamme inhimillistä työelämää

Innokas ja hyväntuulinen keskustelutilanne

Edistämme inhimillistä työelämää, jossa on hyvä työskennellä ja yrittää yhdenvertaisesti. Tuemme yrittäjyyttä ja kestävää kasvua. Teemme työtä nuorten tulevaisuuden ja työelämätaitojen eteen. Työkykypalvelumme auttaa vähentämään työkyvyttömyysriskejä ja pidentämään työuria. Erinomainen henkilöstökokemus on Elon toiminnan sydän.  

Miten sen teemme? 

  • Panostamme kumppanuuksiin yrittäjyyden ja nuorten tulevaisuuden edistämiseksi 
  • Tuemme asiakasyrityksiämme tuloksellisilla työkykypalveluilla ja ammatillinen kuntoutus auttaa asiakkaita takaisin työelämään 
  • Elon esihenkilöiden osaamiseen panostetaan ja mittaamme henkilöstökokemusta kvartaaleittain 

3. Sijoitamme tulevaisuuteen

Pieni poika istuttaa puuta vanhempi katsoo

Sijoitusvaramme turvaavat eläkejärjestelmän kestävyyttä ja eri sukupolvien toimeentuloa. Sijoitusprosessiin vahvasti integroitu vastuullisuus on olennaista sijoituksiin liittyvien riskien hallinnassa ja hyvien sijoitustuottojen saavuttamisessa. Yhteistyöllä ja aktiivisella vaikuttamisella edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 

Miten sen teemme? 

  • Etenemme kohti Pariisin ilmastosopimuksen mukaista sijoitussalkkua 
  • Laadimme luonnon monimuotoisuus –tiekartan ja etenemme sen mukaisesti 

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta >

Mies modernin toimistorakennuksen edessa

Vastuullisen toimintamme periaatteet

Vastuullinen liiketoiminta on osa Elon strategiaa ja kulttuuria. Elolaiset työskentelevät vastuullisesti asiakkaidemme, kumppaneidemme ja Elon parhaaksi. 

Eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittävät, miten Elo toimii erilaisissa tilanteissa. Ne perustuvat arvoihin ja toimintamalleihin, ja niissä kuvataan minkälaiseen toimintaan sitoudumme sekä miten toimimme päivittäin. 

Sijoittaessamme noudatamme vastuullisen sijoittamisen ja omistajaohjauksen periaatteita sekä ilmastopolitiikkaamme.
Toimintamme tukee ja edistää erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Ei köyhyyttä
Työeläke turvaa toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalle. Huolehdimme vastuullisesti työeläketurvan toimeenpanosta ja sijoitusvarallisuudesta.

Tavoite 8 Ihmisarvoista tyota
Tuemme yrittäjyyttä. Edistämme työllisyyttä ja työurien pidentämistä. Olemme sitoutuneet ihmisoikeusperiaatteisiin niin oman henkilöstön, sijoitustoiminnan kuin hankintojenkin osalta.

Eriarvoisuuden vähentaminen
Kattava eläketurva vähentää eriarvoisuutta. Asiakkaamme saavat oikeaa ja yhdenvertaista palvelua. Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat henkilöstöpolitiikkamme ytimessä.

Tavoite 13 Ilmastotekoja
Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseen hiilineutraaliin sijoitussalkkuun. Pienennämme oman toimintamme ympäristövaikutuksia.

Tavoite 16 Rauha
Suomalaisen työeläkejärjestelmän hallinto on arvioitu maailman parhaimmistoon. Toimintamme on avointa ja sen periaatteet selkeitä. Emme hyväksy lahjontaa, korruptiota ja muuta epäeettistä vaikuttamista missään muodossa.
 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>