Suoraan sisältöön

Vastuullisesti asiakkaan eläkeasialla

Luomme yhdessä kestävää yhteiskuntaa, työelämää ja ympäristöä tuleville sukupolville

Vastuullisuus sisältyy Elon perustehtävään ja se rakentuu kolmen osa-alueen ympärille:

Kestävä yhteiskunta

Kestävässä yhteiskunnassa työeläketurva ja palvelumme vastaavat muuttuviin asiakastarpeisiin. Työeläkeyhtiön perustehtävä on vastuullisuutemme ydin.

Kestävä työelämä

Kestävässä työelämässä osatyökykyisille, nuorille ja ikääntyville sekä eri vähemmistöille luodaan edellytyksiä olla mukana työelämässä. Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus huomioidaan niin päätöksenteossa kuin toimitusketjuissa.

Kestävä ympäristö

Luomme kestävää ympäristöä ottamalla ilmasto- ja ympäristönäkökulmat huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Elon vuosi ja vastuuraportti 2020

Vuonna 2020 muun muassa päivitimme sidosryhmätutkimuksen pohjalta vastuullisuusohjelmamme, uudistimme sijoitustoiminnan ilmastostrategian, liityimme Green Office -verkostoon ja kuuluimme toistamiseen Vuoden innostavimpien työnantajien joukkoon.

Käytimme vastuullisuusraportoinnissa viitteellisesti Global Reporting Initiative (GRI) -viitekehystä. Vuosi- ja vastuuraportti 2020 sisältää kolmatta kertaa TCFD:n mukaisen raportin ilmastonmuutokseen liittyvistä taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista. Raportti sisältää arvion ilmastoasioiden huomioimisesta Elon hallinnossa, strategiassa ja riskienhallinnassa sekä ilmastoasioihin liittyvät tavoitteet ja mittarit.

Lue lisää Elon vuosi- ja vastuuraportista >


Noudatamme sijoittamisessa vastuullisen sijoittamisen- ja omistajaohjauksen periaatteita sekä ilmastostrategiaamme. Lue lisää Elon vastuullisesta sijoittamisesta >


Elon eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittävät, miten Elo toimii erilaisissa tilanteissa. Ne perustuvat Elon yrityskulttuurin kulmakiviin eli arvoihin ja toimintamalleihin, ja niissä kuvataan minkälaiseen toimintaan Elo ja elolaiset sitoutuvat, sekä miten toimimme päivittäin. 

 

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>