Suoraan sisältöön

Luomme elämänmittaista turvaa

elon-vuosi-ja-vastuu-2022elon-vuosi-ja-vastuu-2022-mobiili

Luomme yhdessä kestävää yhteiskuntaa, työelämää ja ympäristöä tuleville sukupolville

Vastuullisuus sisältyy Elon perustehtävään ja se rakentuu kolmen osa-alueen ympärille:

Kestävä yhteiskunta

sisältökuva
Kestävässä yhteiskunnassa työeläketurva ja palvelumme vastaavat muuttuviin asiakastarpeisiin. Työeläkeyhtiön perustehtävä on vastuullisuutemme ydin.

Kestävä työelämä

sisältökuva
Kestävässä työelämässä osatyökykyisille, nuorille ja ikääntyville sekä eri vähemmistöille luodaan edellytyksiä olla mukana työelämässä. Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus huomioidaan niin päätöksenteossa kuin toimitusketjuissa.

Kestävä ympäristö

sisältökuva
Luomme kestävää ympäristöä ottamalla ilmasto- ja ympäristönäkökulmat huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Noudatamme sijoittamisessa vastuullisen sijoittamisen- ja omistajaohjauksen periaatteita sekä ilmastostrategiaamme. Lue lisää Elon vastuullisesta sijoittamisesta >

Elon eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittävät, miten Elo toimii erilaisissa tilanteissa. Ne perustuvat Elon yrityskulttuurin kulmakiviin eli arvoihin ja toimintamalleihin, ja niissä kuvataan minkälaiseen toimintaan Elo ja elolaiset sitoutuvat, sekä miten toimimme päivittäin. 

 

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>