Suoraan sisältöön

Yleistiedoksiannot ja käyttöönottopäätökset

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot liittyvät Elon lakisääteiseen tehtävään työeläketurvan toimeenpanijana. Elo käyttää yleistiedoksiantoa silloin, kun vastaanottajan olinpaikasta ei ole tietoa tai asiakirjaa ei ole saatu muulla tavoin toimitettua vastaanottajan tiedoksi. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Elon verkkosivuilla hallintolain 62 § mukaisesti.

Ilmoituksesta käy ilmi, mitä asia koskee sekä missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään vastaanottajan nähtävillä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Hallintolaki 62 § >

Julkaistut yleistiedoksiannot 

 Ei julkaistuja yleistiedoksiantoja.

Automaattisen päätöksenteon käyttöönottopäätökset

Elossa käytetään automaattista päätöksentekoa valituissa asiaryhmissä käsittelyn nopeuttamiseksi. Hallintolaki mahdollistaa automaattisen ratkaisumenettelyn silloin, kun asiaan ei sisälly seikkoja, jotka edellyttävät tapauskohtaista harkintaa, tai johon sisältyvät tapauskohtaista harkintaa edellyttävät seikat käsittelijä on arvioinut.

Automaattisesta ratkaisumenettelystä tulee tehdä käyttöönottopäätös, josta ilmenee perusteet käyttöönoton edellytyksille ja sovelletut säännökset; Ennen hallintolain voimaantuloa 1.5.2023 käyttöön otetuista automaattisista ratkaisumenettelyistä tehtävät päätökset julkaistaan siirtymäajan kestäessä. Tehdyt päätökset löydät alta.

Käyttöönottopäätös työtulojen muuttaminen >

Käyttöönottopäätös työtulojen tarkistaminen >

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>