Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Insiderförvaltning

Inom Elo iakttas insiderregler enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, vilka syftar till att främja placeringsverksamhetens offentliga tillförlitlighet och att säkerställa att personalen är förtrogen med insiderreglerna så, att de inte bryts ens oavsiktligt.

Insiderreglerna tillämpas på Elos placeringsverksamhet samt på bolagets insiders egna värdepappersaffärer. En person hör till bolagets permanenta insiders antingen på basis av sin ställning eller sin uppgift. Insiderreglerna tillämpas också på tillfälliga insiders som kan få tillgång till projektspecifik insiderinformation.

En bestående insider är skyldig att be om tillstånd för att bedriva handel samt att göra en ägaranmälan, av vilken antalet förvärvade eller överlåtna aktier och/eller finansiella instrument framgår. För dem som arbetar i Elo gäller även förbudet mot s.k. korttidshandel.

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag har var och en rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifterna i registret. De offentliga uppgifterna om Elos insiders finns tillgängliga i Euroclears system NetSire och för uppgifterna uppbärs inga avgifter. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än insiders namn är dock inte offentliga. (12 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag).

Elos insiderregister upprätthålls av bolagets compliance officer.