Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Offentliga delgivningar och beslut om införande

Offentliga delgivningar

De offentliga delgivningarna anknyter till Elos lagstadgade uppgift som verkställare av arbetspensionsskyddet. Elo använder offentlig delgivning när man inte känner till mottagarens vistelseort eller när en handling inte har kunnat delges mottagaren på något annat sätt. Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren på Elos webbplats enligt 62 § i förvaltningslagen.

Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för den offentliga delgivningen.

Förvaltningslagen 62 § >

Publicerade offentliga delgivningar:

-

 

Beslut om införande av automatiserat beslutsfattande

Elo använder sig av automatiserat beslutsfattande för att påskynda behandlingen av utvalda grupper av ärenden. Förvaltningslagen möjliggör ett automatiserat beslutsförfarande, när det i ärendet inte ingår omständigheter som förutsätter prövning från fall till fall eller när de omständigheter som förutsätter prövning från fall till fall har bedömts av en handläggare.

Ett beslut om införande av ett automatiserat beslutsförfarande ska fattas, av vilket framgår förutsättningarna för införandet och de tillämpade bestämmelserna. De beslut som fattas om de automatiska beslutsförfaranden som införts före förvaltningslagens ikraftträdande 1.5.2023 publiceras under en övergångstid. Besluten återfinns nedan. 

Beslut om införande i processen för ändring av arbetsinkomsten >

Beslut om införande för justeringsprocessen >