Jumplink

Offentliga delgivningar

De offentliga delgivningarna anknyter till Elos lagstadgade uppgift som verkställare av arbetspensionsskyddet. Elo använder offentlig delgivning när man inte känner till mottagarens vistelseort eller när en handling inte har kunnat delges mottagaren på något annat sätt. Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren på Elos webbplats enligt 62 § i förvaltningslagen.

Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för den offentliga delgivningen.

Förvaltningslagen 62 § >

Publicerade offentliga delgivningar: