Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Meddela dina kundkontrolluppgifter - varför är det viktigt?

Elo är liksom alla pensionsförsäkringsbolag skyldigt att samla in uppgifter för kundkontroll om sina kunder, de personer hos kunderna som har beslutanderätt och arten av kundernas affärsverksamhet. Skyldigheten grundar sig på penningtvättslagen och till följd av vår skyldighet behöver vi få vissa uppgifter om dig och ditt företag. Uppgifterna för kundkontroll samlas in och uppdateras endast i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Meddela dina kundkontrolluppgifter behändigt i Elos webbtjänst

För att logga in behöver du endast dina bankkoder, och vår webbtjänst hjälper dig vid behov med att ta i bruk tjänsten. I vår webbtjänst hittar du närmare information om hur kundkontrolluppgifterna ska meddelas, och i fortsättningen är webbtjänsten ett behändigt verktyg för dig när du sköter din arbetspensionsförsäkring.

Logga in till webbtjänsten

Vilka uppgifter behöver vi få av dig?

I regel behöver vi följande uppgifter för kundkontrollen.

Av företag:

  • det huvudsakliga affärsstället,
  • de verkliga förmånstagarna och
  • om de verkliga förmånstagarna är personer i politiskt utsatt ställning eller hör till en sådan persons närmaste krets (politically exposed person, PEP). 

Av företagare och hushållsarbetsgivare:

  • om personen är i politiskt utsatt ställning eller hör till en sådan persons närmaste krets (PEP).

Verkliga förmånstagare

Du kan också skicka kontrolluppgifterna på en blankett

Fyll i pdf-blanketten på webben, skriv ut och underteckna den. Skanna in blanketten och skicka den till oss som bilaga till krypterad e-post till adressen www.elo.fi/e-post eller per post som svarsförsändelse till adressen: 

Arbetspensionsbolaget Elo,
Kod 5010419,
00003 Svarsförsändelse

Vår kundtjänst hjälper gärna

Ifall du har frågor hjälper vår kundtjänst dig gärna på numret 020 694 744.